Banner BOZAR

Klasse streeft ernaar om haar website zo breed mogelijk toegankelijk te maken. Regelmatig toetst Klasse de site aan de recentste richtlijnen van Anysurfer.

Specifieke aandachtspunten:

  • De structuur van de pagina’s is betekenisvol opgebouwd en de site is navigeerbaar zonder muis.
  • Hyperlinks omvatten zoveel mogelijk een duidelijke en volledige omschrijving van de achterliggende inhoud.
  • Video is ondertiteld en start niet automatisch.
  • Formulieren zijn gebruiksvriendelijk en toegankelijk.
  • Grafieken en afbeeldingen zijn toegankelijk opgebouwd of hebben een toegankelijk alternatief

Uitzonderingen

Het archief van Klasse bevat alle magazines die Klasse ooit publiceerde in pdf-formaat. De nieuwe publicaties staan op de nieuwe website. Door de hoeveelheid en de ouderdom van deze documenten, is er niet altijd een toegankelijk (tekst‑)alternatief beschikbaar.


Contactpersoon

Problemen met het gebruik van de site, of een suggestie om de sites nog toegankelijker te maken? Mail naar redactie@klasse.be. Omschrijf zo compleet mogelijk je werkomgeving (OS, browser, plugins, internetverbinding …) en wat je precies probeerde te doen.