Vlaanderen
Klasse.be

Mag dat?

Mag de politie een boekentas controleren of een leerling fouilleren?

  • 23 maart 2021
  • 3 minuten lezen

Ik vermoed dat een leerling verboden of gestolen spullen bij zich heeft. Als ik de politie erbij haal, mag die dan de schooltas controleren en de leerling fouilleren?

Bert leraar

Ja. De politie is bevoegd om de tas of locker van een leerling te controleren of een leerling onder bepaalde voorwaarden te fouilleren.

Een schooltas doorzoeken of het lichaam aftasten, valt onder de regels van de fouille.

Een locker (= persoonlijke ruimte van een leerling) doorzoeken valt echter onder regels van de huiszoeking. De politie mag dat alleen na:

  • uitdrukkelijke toestemming van een bekwame leerling of van de ouders van een onbekwame leerling,
  • bij betrapping op heterdaad op een misdrijf,
  • op bevel van de onderzoeksrechter of
  • in uitvoering van de Drugwet.

Wat als je vermoedt dat een leerling verboden of gestolen spullen bij zich heeft?

Ik vraag de leerling zijn schooltas te openen

Vooraleer je je vaste aanspreekpunt bij de politie contacteert, kan je zelf in gesprek gaan met de leerling, afhankelijk van over welke spullen je denkt dat het gaat (bv. drugsbezit vs. wapenbezit). In tegenstelling tot persoonlijke bezittingen, mag je als leraar voorwerpen die gevaarlijk zijn voor medeleerlingen of personeel afnemen van een leerling. Stel je eigen veiligheid daarbij wel voorop.

Ga je het gesprek liever niet alleen aan? Dan kan je een collega vragen om het samen rustig aan te pakken. Laat de leerling zijn verhaal doen. Wanneer je vermoeden blijft, vraag dan of hij zijn schooltas of zakken wil leegmaken. Weigert hij, dan kan je hem voor de keuze stellen: dat het ofwel nu op een rustige manier kan óf door tussenkomst van de politie (zie punt 3). De leerling moet voor een aftasting (die door jou als leraar gebeurt) steeds zijn toestemming geven. Bij jongere kinderen moeten hun wettelijke vertegenwoordigers (ouders of voogd) toestemmen.


Ik vind verboden, onveilige of gestolen spullen in de schooltas

Het is goed om als school vooraf met de politie afspraken te maken over wat je al dan niet meldt. Drugs op school bijvoorbeeld is strikt genomen een strafbaar feit. Als onderwijspersoneel heb je meldingsplicht en moet je die in feite altijd melden. Niet voldoen aan de meldingsplicht wordt echter niet gesanctioneerd, het is een ethische plicht.

Als school beslis je ook zelf of je de leerling zelf begeleidt of geschikte hulpverlening inschakelt. Als je als school aangifte doet, dan houdt de politie de leerling aan en meldt het misdrijf aan de Procureur des Konings.


Ik haal de lokale politie naar school

Als je beslist om de politie in te schakelen, neem dan contact op met je vaste aanspreekpunt van de lokale politie, leg de situatie uit en vraag of ze naar school komen. Breng ook altijd de ouders op de hoogte, tenzij de procureur of onderzoeksrechter uitdrukkelijk laat weten dat dit niet mag.

Politieambtenaren kunnen leerlingen die gerechtelijk aangehouden zijn of leerlingen die ervan verdacht worden overtuigingsstukken of bewijsmateriaal van een misdaad of wanbedrijf bij zich te dragen, gerechtelijk fouilleren. Zo’n fouille gebeurt meestal door een politieagent. De leerling of zijn ouders kunnen die weigeren, behalve als ze in het kader van een onderzoek gekoppeld is aan een gerechtelijk bevel. Er moeten ook aanwijzingen zijn dat de leerling bewijsmateriaal bij zich draagt, bv. een snuffelhond die positief reageert of de vaststelling dat een leerling uit een lokaal kwam waar hij niets te zoeken had en waar portefeuilles ontvreemd zijn.

Meer informatie over de samenwerking tussen scholen en politie vind je in: Krijtlijnen inzake de verhouding vast aanspreekpunt lokale politie – school

Anne Siccard

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


Laat een reactie achter