Gepubliceerd op
Mag dat?

Mag een directeur leraren verplichten te werken op hun onbetaalde vrije dag?

Ik werk 4/5 en ben op donderdag thuis. Dit schooljaar heeft de directeur heel wat gepland op donderdagen: 2 terugkomdagen van een bijscholing, een pedagogische studiedag én de slotshow van het schoolproject. Kan hij me verplichten om aanwezig te zijn?

Siska - leraar tweede leerjaar

Ja, dat kan.

Als je deeltijds verlof neemt, bijvoorbeeld 20 %, heb je niet automatisch recht op een ‘vrije dag’. Het betekent enkel dat je nog een lesopdracht van 80 % hebt. Daarnaast bepaalt de regelgeving dat, als je deeltijds werkt, je het recht hebt deze prestaties maximaal over een evenredig aantal halve dagen per week te laten spreiden.

Wanneer en hoe je die halve dagen uitvoert, bepaal je in samenspraak met je directeur. Hij legt die afspraak vast in een overeenkomst of aanstellingsbesluit en/of je functiebeschrijving. Mogelijk maakt het lokaal onderhandelingscomité (LOC) bijkomende afspraken over verloven. Die mogen niet ingaan tegen de regelgeving.

Naast je lesopdracht staan er in je functiebeschrijving ook een aantal instellingsgebonden opdrachten (vervangingen, toezichten, nascholingen, pedagogische studiedagen …). Als de directeur die opdrachten verdeelt tussen alle personeelsleden, moet hij onder andere rekening houden met de aard van hun hoofdopdracht – voltijds of deeltijds – en ze billijk verdelen.

In het basisonderwijs moet je de instellingsgebonden taken presteren binnen de vastgelegde schoolopdracht: voor een voltijds aangestelde (kleuter)onderwijzer zijn dat 26 klokuren. De lesopdracht maakt daar integraal deel van uit. Wanneer je deeltijds werkt, vermindert ook je schoolopdracht evenredig.

Alle taken die een (kleuter)onderwijzer moet vervullen, vallen binnen die schoolopdracht. Je moet die presteren tijdens de normale aanwezigheid van de leerlingen. Er zijn 2 uitzonderingen: enerzijds oudercontacten en personeelsvergaderingen en anderzijds bepaalde taken die werden vastgelegd na overleg in het lokaal onderhandelingscomité.

Meer info over deeltijds verlof vind je op onderwijs.vlaanderen.be.

Klasse Magazine = cadeau aan jezelf *

  • 4 kwaliteitsnummers met inspiratie van leraren en experts.
  • Fraai ondersteunend materiaal (kalender, poster, ...)
  • Je Lerarenkaart 2021 valt gewoon in je brievenbus.
*Betaal vóór 3 november en krijg je Lerarenkaart 2021 thuisbezorgd.