Vlaanderen
Klasse.be

Mag dat?

Mag een directeur leraren verplichten te werken op hun onbetaalde vrije dag?

  • 14 januari 2020
  • 2 minuten lezen

Ik werk 4/5 en ben op donderdag thuis. Dit schooljaar heeft de directeur heel wat gepland op donderdagen: 2 terugkomdagen van een bijscholing, een pedagogische studiedag én de slotshow van het schoolproject. Kan hij me verplichten om aanwezig te zijn?

Siska – leraar tweede leerjaar

Ja, dat kan.

Als je deeltijds verlof neemt, bijvoorbeeld 20 %, heb je niet automatisch recht op een ‘vrije dag’. Het betekent enkel dat je nog een lesopdracht van 80 % hebt. Daarnaast bepaalt de regelgeving dat, als je deeltijds werkt, je het recht hebt deze prestaties maximaal over een evenredig aantal halve dagen per week te laten spreiden.

Wanneer en hoe je die halve dagen uitvoert, bepaal je in samenspraak met je directeur. Hij legt die afspraak vast in een overeenkomst of aanstellingsbesluit en/of je functiebeschrijving. Mogelijk maakt het lokaal onderhandelingscomité (LOC) bijkomende afspraken over verloven. Die mogen niet ingaan tegen de regelgeving.

Naast je lesopdracht staan er in je functiebeschrijving ook een aantal instellingsgebonden opdrachten (vervangingen, toezichten, nascholingen, pedagogische studiedagen …). Als de directeur die opdrachten verdeelt tussen alle personeelsleden, moet hij onder andere rekening houden met de aard van hun hoofdopdracht – voltijds of deeltijds – en ze billijk verdelen.

In het basisonderwijs moet je de instellingsgebonden taken presteren binnen de vastgelegde schoolopdracht: voor een voltijds aangestelde (kleuter)onderwijzer zijn dat 26 klokuren. De lesopdracht maakt daar integraal deel van uit. Wanneer je deeltijds werkt, vermindert ook je schoolopdracht evenredig.

Alle taken die een (kleuter)onderwijzer moet vervullen, vallen binnen die schoolopdracht. Je moet die presteren tijdens de normale aanwezigheid van de leerlingen. Er zijn 2 uitzonderingen: enerzijds oudercontacten en personeelsvergaderingen en anderzijds bepaalde taken die werden vastgelegd na overleg in het lokaal onderhandelingscomité.

Meer info over deeltijds verlof vind je op onderwijs.vlaanderen.be.

Leen Leemans

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


P

Piet

14 januari 2020

Als je in het onderwijs 4/5 werkt, dan is dat niet echt 4/5.
Als je in het onderwijs 1/2 werkt, dan is dat niet echt 1/2.
Dat is nu eenmaal zo. Daarover spreekt niemand van buiten het onderwijs. Dat wil niemand zien. Alleen over de voordelen wordt gesproken.

Reageren
M

Marleen

15 januari 2020

Iemand die in de privé 4//5 werkt, heeft ook maar 4/5 verlofdagen.
Iemand die in de privé 1/2 werkt, heeft ook maar 1/2 verlofdagen.
Daarover spreekt ook niemand in het onderwijs!

Reageren
P

Piet

15 januari 2020

Marleen, je snapt blijkbaar niet wat ik bedoel.
Die verlofdagen zijn een totaal andere kwestie.

Reageren
A

Anny

21 januari 2020

Verlof blijft hetzelfde.
Als je 5/5 werkt, heb je 20 verlofdagen. Dus 4 weken. Als je 4/5 werkt, heb je 16 dagen, is ook 4 weken want je werkt 4/5.

Reageren
I

Iris

22 januari 2020

Dit klopt niet helemaal, Marleen. Als je in de privé 4/5 werkt, heb je ook maar 4 dagen nodig om een volle week verlof te nemen. Het is dus niet zo dat je minder werken verlof kan nemen: als een voltijds werknemer 20 dagen heeft, dan heb je in een 4/5 stelsel 16 dagen, maar in beide gevallen betekent dat 4 weken verlof. In het onderwijs kan je dat op precies dezelfde manier bekijken.

Reageren
K

Kathleen

15 januari 2020

spreken de argumenten het antwoord niet tegen?
De afspraken over wanneer je werkt worden vastgelegd... en toch zou de directeur je mogen opeisen op de momenten wanneer je geen opdracht hebt. In dat geval wordt er die week helemaal geen rekening gehouden met de deeltijdse schoolopdracht. Tenzij natuurlijk de vrije dag op een andere dag wordt ingepland... maar die mogelijkheid wordt hier niet gebruikt.

Reageren
E

Ellen

21 januari 2020

Wat als, zoals op de school waar ik sta, elke dag wel iemand afwezig is omwille van verlofstelsels? Dan is het onmogelijk om een pedagogische studiedag te plannen wanneer iedereen zeker aanwezig moet zijn. Het enige dat de directie dan kan doen is die, zoals ook gebeurd, de ene keer op een vrijdag en dan eens op een maandag, ... te plannen.

Reageren
I

Ingrid de Moor

22 januari 2020

Inderdaad, ik werk niet op maandag en vrijdag en bijna Alle pedagogische studiedagen liggen op die dagen. Ik begrijp dat we daar aanwezig moeten zijn, maar een compensatiedag zou ook zeer logisch zijn. Als ik op zo n dag op zit , denk ik al mijn collega' s worden nu betaald en ik niet. Dit is niet eerlijk.

Reageren
V

Vicky

24 januari 2020

Vind ik ook , je werkt niet zomaar minder . Meestal om het werk met privé te kunnen combineren zoals ik als alleenstaande mama met 3 kinderen . Ik geef financiele luxe op om alles te kunnen bolwerken . Dan is het jammer dat ik voor vergadering/studiedag mag optrekken en tegen mijn eigen kids moet zeggen :"sorry, ik ben er weer eens niet wanneer je thuiskomt ".
En de mensen die zeggen dat we veel verlof hebben , dat is waar . Wat jullie niet weten is dat velen leerkrachten ideetjes zoeken voor de klas of een klas moeten inrichten .... daar kruipt al een paar weken van de vakanties in ... Indien we de vakanties niet meer hadden denk ik dat er maar 1/3 van de leerkrachten nog zou lesgeven . En dat wil niet enkel zeggen dat we ons werk niet graag doen maar wel alles wat er nog bijkomt soms eens teveel is . En nog een nadeel : reizen zijn dan super-duur ;-).
Ikzelf waardeer alle jobs in zorgsector en onderwijssector . We zitten met overbevolkte klassen en te weinig personeel . Als het zo zwaar niet was ging ik alle dagen werken .

Reageren
S

Sabina

15 januari 2020

Ik doe al jaren tijdelijke vervangopdrachten. Niet omdat ik geen vaste ankerplaats wil, maar door de verschillende scholengroepen en verschillende vormen van opdrachten niet aan voldoende dagen kom om TADD te worden.
Dat brengt met zich mee dat ik iedere keer weer moet deelnemen aan de vormingen nieuwe leerkrachten. En ja hoor, dat valt toevallig altijd op mijn vrije dag of middag, of op woensdagnamiddag.
Na 15 jaren weet ik het nu wel.
Helaas kom je daar niet onderuit.

Reageren
M

Marleen

15 januari 2020

Piet, ik ben ervan overtuigd dat een halftijdse job in het onderwijs ( 12/24) meer is dan die 12 uren. Dit is ook zo voor een voltijdse job in het onderwijs. Deze is ook meer dan 24/24! Het is dan ook normaal dat wie deeltijds werkt ook meer uren werkt !
Iemand die deeltijds werkt in het onderwijs heeft wel voltijds vakantie, dus vind ik dat het moet kunnen dat er eens iets gevraagd wordt op een vrije dag.

Reageren
P

Piet

16 januari 2020

Juist, Marleen!

Reageren
V

Veronique

21 januari 2020

Voltijds vakantie als je deeltijds werkt, ja - maar wel maar deeltijds betaald...

Reageren
C

Christel

24 januari 2020

Wel voltijds thuis in de vakantie maar ook deeltijds betaald. Dus lijkt me hier niet van belang.
Ik heb 25 jaar deeltijds gewerkt en heb altijd meer gedaan dan mijn uren. Voor je loon krijg je een pakket werk en dat probeer je rond te krijgen in de toebedeelde uren. De ene werk lukt dat, de andere week niet. Maar het werk is interessant, uitdagend en je creëert en krijgt kansen voor jezelf en anderen. Dat is toch onbetaalbaar? Vanzelfsprekend enkel in een aangename open sfeer...

Reageren
I

Iris

21 januari 2020

Of je in de prive werkt of in het onderwijs maakt niet uit voor het aantal weken dat je verlof hebt. Ook in de prive blijf je als deeltijdse evenveel dagen vakantie hebben. Stel dat je als voltijdse 20 verlofdagen hebt, dan kun je 4 weken vakantie nemen. Iemand die 4/5 werkt, heeft slechts 16 dagen. Echter deze moet maar 4 dagen inleveren om een week vakantie te nemen en heeft daardoor dus ook 4 weken vakantie.

Dat er meer dan de klokuren wordt verwacht, weet iedereen en lijkt mij ook normaal. Wat minder evident is, is dat iemand die deeltijds werkt, wel zijn klokuren ziet verminderen, maar de oudercontacten, opendeurdagen, personeelsvergaderingen, uitstappen,... meestal niet of toch in mindere mate ziet verminderen en dat men het hierover heeft als men spreekt over: 1/2 is meer dan 1/2...

Reageren
N

Neys Martine

21 januari 2020

Iemand die deeltijds werkt, heeft inderdaad voltijds vakantie maar heeft wel een deeltijds loon tijdens de vakantie.

Reageren
B

Bea

27 januari 2020

Dat zou er nog aan ontbreken. Als je ervoor kiest om halftijds te werken is je loon toch navenant, ongeacht je vakantieduur? Dat is toch de logica zelve? Dat je voltijds vakantie hebt is toch gewoon een pluspunt? Of wil jij dan plots meer verdienen omdat het vakantie is? Of dan misschien maar jou vakantie halveren, zodat het ‘juist’ aanvoelt voor jou?? Het is loon naar werken, niet omgekeerd!

Reageren
J

Joni

21 januari 2020

Maar je wordt wel deeltijds betaald in je vakantie.

Reageren
R

Ruige Ronny

24 januari 2021

Hier ben ik het helemaal niet mee eens. Als je een prestatievermindering aanvraagt dan doe je dit met een reden. Voorbeeld: ouderschapsverlof. Het zegt het zelf, je neemt dit om zorg te dragen voor je kind, om de een dag crèche uit te sparen, om te kunnen genieten van je kind. Als een directie op school eist dat zijn/haar werknemers aanwezig zijn op vergaderingen en dergelijke, wat heeft het dan voor zin om ouderschapsverlof te nemen?

Reageren
J

J. Bly

15 januari 2020

De directeur mag dat zeker vragen. Ik denk niet dat een personeelslid dat zou weigeren, echt de regelgeving overtreedt. Het is natuurlijk wel mogelijk dat het personeelslid het jaar nadien een "slecht" rooster krijgt. De gehele discussie bewijst dat deeltijds werken meestal in het nadeel is van het personeelslid en dat is in het onderwijs nog meer het geval dan in andere diensten. Het argument "wie een opdracht 24/24 heeft moet ook extra werken" gaat hier niet op, de deeltijds werkende presteert ook meer uren: het gaat om de vrije dag, iets wat eigenlijk in een CAO zou moeten worden vastgelegd om de willekeur in te perken.

Reageren
G

Geert

16 januari 2020

Het onderwijs is hard werken. Daarover zijn we het allen eens. Maar wie een partner heeft, die in de privé werkt, ziet dat het daar ook niet allemaal rozengeur en maneschijn is. Partners, die allebei in het onderwijs staan, beseffen dit niet altijd en zien enkel de voordelen van de privé-sector. Kortom: het gras is niet altijd groener aan de overkant.

Reageren
N

Ness

16 januari 2020

Hoeveel bedraagt de schoolopdracht van een personeelslid uit het secundair onderwijs in totaal bij een voltijdse opdracht (in basis 26 klokuren) ?

Reageren
F

Frans

21 januari 2020

En wat is de regelgeving als de persoon uit het voorbeeld, die dus 4/5 werkt, een bijberoep uitoefent op die 'vrije' donderdag?

Reageren
S

Suzy

21 januari 2020

Niet iedereen werkt deeltijds om thuis te zijn. Ik heb nog een andere job. Het onderwijs gaat ervan uit dat een andere job steeds onderdanig is. Zonder goodwill van de directie is het bijna onmogelijk om een andere job te combineren. Verlof vragen voor pedagogische studiedagen, vroeger stoppen voor nog een vergadering etc etc
Ik heb in deze situatie ook enkel plichten en bijna geen rechten. Zeer spijtig.

Reageren
S

Sara

22 januari 2020

Ja mensen uit het onderwijs werken hard, maar mensen uit de privé ook... pedagogische studiedagen en personeelsvergaderingen dragen bij tot de vorming van jezelf als leerkracht of tot functioneren van de leerkrachtengroep of school als geheel! Als gemotiveerde leerkracht lijkt het erg belangrijk om te willen gaan! En niet altijd de uren af te wegen! En de discussie privé en onderwijs??? Ok we werken hard, maar in de privé werkt men ook hard! En heeft men minder verlof.. in de privé is een 4/5 ook niet altijd een 4/5e... ach de eeuwige discussie, sowieso heeft men ik het onderwijs, ondanks het harde werk, niet te klagen! En wie denkt dat wel te moeten, is een beetje de voeling met de realiteit kwijt denk ik...

Reageren
A

Anoniem

14 februari 2020

amai, jij bent directrice zeker?

Reageren
M

Momo

24 november 2020

Goed gezegd!

Reageren
V

V

22 januari 2020

Wat met diegene die zomaar ongevraagd 6/5 moeten werken? Ze krijgen die 1/5 van de collega die in verlof is er zomaar bij (dubbele klas) omdat het niet anders op te lossen is volgens de directie. Daar wordt ook niet echt over gepraat.

Reageren
B

Brenda

22 januari 2020

Wat ik dubbel vind, is dat een full timer er op die dag ‘betaald’ zit. Iedereen werkt meer uren dan het taakbeleid aangeeft, dus dat je het daarin terug ziet, voelt niet goed.....

Reageren
M

M.

6 september 2021

Ik werk in de prive sector mijn vrouw is een leerkracht en geeft al 25 jaar les, voor al die mensen die de verlofstelsel van de leerkrachten jaloers zijn kan ik hun garanderen dat zij die vrije dagen echt maar ook echt nodig hebben anders zouden er niet veel leerkrachten nog overblijven en allemaal depressief worden. Tijdens de lockdown is het gebleken dat veel ouders het niet hebben kunnen halen zonder te makkeren, zij waren snel terug blij toen zij hoorde dat de scholen terug open gingen. Ik zeg al 5jaar tegen mijn vrouw dat die moet stoppen en in prive moet gaan werken. Maar helaas zij geeft met hart en ziel les en wilt blijven les geven. Parttime werken in de prive is 2,5 dag werken, parttime werken in het onderwijs is nog steeds 5 dagen werken. Ts voor iedereen gegund maar stop aub te zeggen dat de leerkeachten veel verlof hebben, van mij mogen zij die verlof inkorten en de andere mensen meer voor de klas laten schijnen. Zij zullen smekend terug hun prive werk hervatten.
Groetjes

Reageren
A

Ann

30 maart 2023

Dat is helemaal juist. Ik ben al 30 jaar kleuterjuf waarvan 23 in een school op afstand. Om die reden ben ik parttime gaan werken en heb heel vaak heel wat overuren gedaan die onbetaald zijn. Vakanties zijn daarom zeer belangrijk om je batterijen opnieuw op te laden. Het maakt mij boos wanneer er mensen zijn buiten het onderwijs die daar negatief op reageren. Zij weten niet hoe heftig een schooljaar is. Weet dat schoolwerk in de grote vakantie al start in augustus: klas inrichten, opknappen en poetsen, huisbezoeken doen, permanentiedag vervullen... Voor wie dit allemaal teveel is, adviseer ik: blijf weg van de job.

Reageren

Laat een reactie achter