Vlaanderen
Klasse.be

Mag dat?

Mag de directeur mij een plage‑uur geven?

  • 11 februari 2020
  • 2 minuten lezen

Ik werk deeltijds – 14 uur – in de eerste graad secundair onderwijs. Mag de directeur mij een plage-uur geven?

Zohra – leraar islamitische godsdienst, 1ste graad secundair

Dat mag niet, want je werkt niet voltijds.

Een schoolbestuur kan een personeelslid enkel een of meer plage-uren geven als dat organisatorisch noodzakelijk is en als het dat op een billijke en transparante manier organiseert.

Over de algemene regels die het schoolbestuur daarvoor volgt, wordt bij de voorbereiding van het schooljaar in elke school onderhandeld in de bevoegde organen (het Lokaal Onderhandelingscomité of de ondernemingsraad).

Daarna kan de directeur enkel een of meer plage-uren opleggen aan leraren die voltijds werken. Die voltijdse job moet je niet binnen één school of schoolbestuur uitoefenen. Als je prestaties verricht in meer dan één school, moeten de verschillende schoolbesturen afspreken in welke school je een plage-uur moet opnemen.

Opgelet! Als je wel voltijds werkt, maar in verschillende onderwijsniveaus – bijvoorbeeld halftijds in het secundair en halftijds in het volwassenenonderwijs – mag je ook geen plage-uur krijgen.

Wat is een plage-uur?

Elke fulltime opdracht in het onderwijs bestaat uit een bepaald aantal uren of lestijden. Hoeveel dat er zijn, verschilt volgens het ambt en het onderwijsniveau. Er is ook telkens een onder- en een bovengrens. Voor een leraar godsdienst in de eerste graad secundair bijvoorbeeld zijn dat minimaal 22 en maximaal 23 uren. De uren die je boven het minimumaantal en onder het maximumaantal presteert, zijn plage-uren.

Je wordt in principe niet extra betaald voor plage-uren. Soms worden ze wel als overwerk betaald, bijvoorbeeld als je die bijkomende opdracht opneemt om een collega te vervangen.

Meer informatie over plage-uren op Onderwijs.vlaanderen.be

Leen Leemans

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


V

Veyt

12 februari 2020

Beste Leen Leemans

Deze stelling brengt verwarring bij de personeelsleden.Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen een deeltijdse leerkracht levensbeschouwing(waarbinnen een deeltijdse geen plagelestijden dient uit te voeren) en de prestatieregeling van andere leraars= Zie https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9302. Naar mijn weten is deze regeling niet gewijzigd sinds 30/12/2012. De stelling: " Dat mag niet, want je werkt niet voltijds", dient genuanceerd en met de nodige aanvullingen te worden doorgegeven ".

Met vriendelijke groet

Reageren
V

Veerle Wens

12 februari 2020

Volgens mij is er toch nog een nuance. Stel dat die deeltijdse leraar een interim-opdracht uitoefent waarbij de titularis fulltime werkt én een plage-uur heeft (bijvoorbeeld een fulltime leraar wiskunde-wetenschappen wiens opdracht verdeeld werd over twee interimarissen: één voor wiskunde en een andere voor de wetenschappen). Dan kan het toch zijn dat die deeltijdse leraar het plage-uur van de titularis in zijn opdracht heeft en er dus niet voor betaald kan worden?

Reageren
A

Annemie

7 september 2020

Een vraagje, ik werk als leerkracht en heb een opdracht van 15 uur aardrijkskunde in de tweede en derde graad. Ik werk niet voltijds in het onderwijs. Mijn school heeft 1 van de 15 uur wel ingevuld als plage uur. Mag dit?

Reageren
A

Anneleen

20 juni 2023

Wanneer je 13/24 werkt in het basisonderwijs en 17/38 in het deeltijds Kunstonderwijs. Mag je dan een plage-uur krijgen in het basisonderwijs?

Reageren

Laat een reactie achter