Vlaanderen
Klasse.be

Mag dat?

Ben ik als leraar verzekerd?

  • 30 augustus 2020
  • 1 minuut lezen

Ben ik verzekerd als ik op school van de trap val en een been breek? Of erger nog: als een leerling onder mijn toezicht gewond raakt?

Liesbeth K.

Als je zelf gewond raakt op school, komt de dienst arbeidsongevallen van het Ministerie van Onderwijs en Vorming tussenbeide. Als een leerling zichzelf of een andere leerling verwondt, dan is dat een zaak voor de schoolverzekering.

Als begeleidende leraar ben je bijna altijd aansprakelijk als een leerling een fout begaat en daardoor schade berokkent aan een medeleerling of een andere persoon. Maar die aansprakelijkheid vervalt als je je taak zorgvuldig hebt uitgevoerd en het ongeval niet te voorzien of te vermijden was. Bovendien ben je voor je burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand verzekerd via de schoolpolis.

Eventuele uitzonderingen staan daar uitdrukkelijk in vermeld. Vraag uitleg aan je directie of inrichtende macht. Je hebt er belang bij je goed te informeren.

Meer informatie over verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand op onderwijs.vlaanderen.be.

Leen Leemans

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


H

HOFMAN Fleur

24 maart 2022

ben ik als leerkracht verzekerd wanneer blijkt dat ik een trauma heb opgelopen door een opeenstapeling van gebeurtenissen

Kan ik beroep doen op een advocaat wanneer ik in deze zaak om verdediging vraag

Reageren

Laat een reactie achter