Gepubliceerd op
Mag dat?

Ben ik als leraar verzekerd?

Ben ik verzekerd als ik op school van de trap val en een been breek? Of erger nog: als een leerling onder mijn toezicht gewond raakt?

Liesbeth K.

Als je zelf gewond raakt op school, komt de dienst arbeidsongevallen van het Ministerie van Onderwijs en Vorming tussenbeide. Als een leerling zichzelf of een andere leerling verwondt, dan is dat een zaak voor de schoolverzekering.

Als begeleidende leraar ben je bijna altijd aansprakelijk als een leerling een fout begaat en daardoor schade berokkent aan een medeleerling of een andere persoon. Maar die aansprakelijkheid vervalt als je je taak zorgvuldig hebt uitgevoerd en het ongeval niet te voorzien of te vermijden was. Bovendien ben je voor je burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand verzekerd via de schoolpolis.

Eventuele uitzonderingen staan daar uitdrukkelijk in vermeld. Vraag uitleg aan je directie of inrichtende macht. Je hebt er belang bij je goed te informeren.

Klasse Magazine = cadeau aan jezelf *

  • 4 kwaliteitsnummers met inspiratie van leraren en experts.
  • Fraai ondersteunend materiaal (kalender, poster, ...)
  • Je Lerarenkaart 2020 valt gewoon in je brievenbus.
*Betaal vóór 30 oktober en krijg je Lerarenkaart 2020 thuisbezorgd.