Vlaanderen
Klasse.be

Schooltips

Een leerling probeerde zelfmoord te plegen: hoe reageer je?

  • 9 juni 2015
  • 2 minuten lezen

Een leerling deed een poging tot zelfdoding. Welke info mag je doorgeven aan leerlingen en collega’s? En hoe kan je de leerling en diens ouders ondersteunen?

Aandachtspunten

  • Bekijk samen met de leerling en zijn ouders welke informatie je mag doorgeven aan de leraren en leerlingen. Wil de leerling dat het geweten is? Breng je enkel de leraren op de hoogte? Zijn er vrienden of klasgenoten die het weten?
  • Zijn er problemen op school: pesten, studieproblemen? Werk samen aan oplossingen.
  • Wordt de leerling doorverwezen naar hulpverlening? Wie volgt dat op? Werk samen met het CLB. Heeft de extra hulp praktische gevolgen voor de lessen op school?
  • Als je de klas op de hoogte brengt, doe dat in algemene bewoordingen. Te veel details kunnen aanleiding geven tot imitatiegedrag. Leg uit dat zo’n poging vaak het gevolg is van een heel complexe situatie. Zeg dat iedereen het wel eens moeilijk heeft en bespreek alternatief gedrag: wat doe je dan? Verwijs ook door naar waar leerlingen binnen en buiten de school hulp kunnen vinden. Laat hen vertellen over hun gevoelens.

Komt de leerling terug naar school?

  • Bereid de klas voor. Vertel dat gewoon doen het beste is, dat ze niks moeten forceren. Ook zij kunnen mee zorg dragen voor hun klasgenoot: er gewoon zijn voor hem, helpen bij het inhalen van schoolwerk, mogelijk probleemgedrag snel signaleren.
  • Vertel de leerling die terugkomt dat je de klas hebt voorbereid. Zeg dat hij het tempo bepaalt van wat hij zegt en tegen wie. Misschien heeft de leerling een leraar met wie het goed klikt en bij wie hij af en toe zijn verhaal kwijt kan? Toon ook de hulp die hij kan krijgen via het CLB.
  • Doe zo gewoon mogelijk en wees alert voor signalen bij alle leerlingen, zeker de meer kwetsbare jongeren.

Moeilijke gesprekken voeren

Gesprekken voeren met leerlingen over emotioneel beladen onderwerpen als doodgaan en zelfmoord is niet voor iedereen weggelegd. Misschien zijn er op school leraren die zich daarin hebben bekwaamd via nascholing. Zo’n gesprek moet de uitbreiding van suïcidaal gedrag voorkomen en de terugkeer van de leerling naar de klas voorbereiden.

Nood aan informatie en ondersteuning? Maak gebruik van de diverse hulplijnen over suïcidepreventie voor leerlingen, ouders en onderwijspersoneel.

Michel Van Laere

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


Laat een reactie achter