Gepubliceerd op
Mag dat?

Mag ik lesgeven met een te hoog diploma?

Kan ik ook een interim doen voor een job die eigenlijk een diploma vereist dat hoger is of lager is dan mijn diploma? Heeft dat nadelen nu of op lange termijn?g>

Isabel D.

Ja, dat kan

Als een school geen vervanger vindt met het juiste diploma of bekwaamheidsbewijs, dan kan ze iemand aanwerven met een ander bekwaamheidsbewijs.

Voor een interim die je doet met een ander bekwaamheidsbewijs krijg je wel een lager salaris. De prestaties die je levert gelden als dienstanciënniteit. Maar zolang je aangesteld blijft op basis van dat ander bekwaamheidsbewijs kan je die verworven dienstanciënniteit niet gebruiken om bepaalde statutaire rechten uit te oefenen (geen TADD en geen vaste benoeming).

Oefen je nadien een interim uit waar je wel het vereiste of voldoend geachte diploma of bekwaamheidsbewijs voor bezit, dan telt die eerder verworven dienstanciënniteit wel mee voor je statutaire rechten.

Meer info vind je op de onderwijssite van de Vlaamse overheid.

Jouw Lerarenkaart 2022 thuis?*

  • 4 kwaliteitsmagazines met inspiratie van leraren en experts
  • Fraai ondersteunend materiaal (kalender, poster, kaartjes ...)
  • Je Lerarenkaart 2022 valt in je brievenbus met het decembernummer
*Betaal vóór 2 november en krijg je Lerarenkaart 2022 thuis (enkel voor rechthebbenden)