Vlaanderen
Klasse.be

Mag dat?

Mag ik lesgeven met een te hoog diploma?

  • 16 maart 2020
  • 2 minuten lezen

Kan ik in onderwijs werken of een interim doen voor een job die eigenlijk een diploma vereist dat hoger is of lager is dan mijn diploma? Heeft dat nadelen nu of op lange termijn?

Isabel D.

Ja, dat mag.

Als een school geen vervanger vindt met het juiste diploma of bekwaamheidsbewijs, dan kan ze iemand aanwerven met een ander bekwaamheidsbewijs.

Voor een interim die je doet met een ander bekwaamheidsbewijs krijg je wel een lager salaris. De prestaties die je levert gelden als dienstanciënniteit. Maar zolang je aangesteld blijft op basis van dat ander bekwaamheidsbewijs kan je die verworven dienstanciënniteit niet gebruiken om bepaalde statutaire rechten uit te oefenen (geen TADD en geen vaste benoeming).

Oefen je nadien een interim uit waar je wel het vereiste of voldoend geachte diploma of bekwaamheidsbewijs voor bezit, dan telt die eerder verworven dienstanciënniteit wel mee voor je statutaire rechten.


Meer informatie over soorten bekwaamheidsbewijzen op Onderwijs.vlaanderen.be


Logo Lesgeven is alles geven

Wil jij leraar worden? Of twijfel je? Check de website van Onderwijs Vlaanderen: www.lesgeven.vlaanderen.

Lesgeven is een bewonderenswaardige job. Het is elke dag het beste van jezelf geven om het beste te halen uit je leerlingen. Het is testen geven en getest worden. Het is kansen geven, een toekomst geven. Kortom, lesgeven is alles geven.

Michel Van Laere

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


Laat een reactie achter