Vlaanderen
Klasse.be

Mag dat?

Op je vrije dag naar school voor overleg?

  • 20 september 2016
  • 1 minuut lezen

In onze school moeten leraren die deeltijds werken op hun vrije dag naar school komen om te overleggen met hun duopartner. Vorige schooljaren regelden we dit via een duoboek, mail, telefoon … Kan de directie ons verplichten om op klasvrije dagen naar school te komen?

Ria – leerjaar vijfde leerjaar

Ja, dat mag, na overleg.

Je job als leraar omvat meer dan enkel lesgeven, lessen voorbereiden en toetsen verbeteren. In het basisonderwijs is dit principe al meer uitgewerkt dan in andere niveaus. Naast je ‘hoofdopdracht’ (de lesopdracht, uitgedrukt in maximaal 24 lestijden van 50 minuten) heb je er ook een ‘schoolopdracht’ (maximaal 26 klokuren). De hoofdopdracht (de lesopdracht) maakt deel uit van de schoolopdracht. Daarnaast kan de directeur binnen de schoolopdracht nog andere opdrachten opleggen aan de personeelsleden.

Over de concrete voorwaarden (bijvoorbeeld verplicht op school op een bepaalde dag van de week) moet je wel samen – werkgever en werknemer – overleggen. Hou er rekening mee dat je werkgever de eindbeslissing mag nemen. Dat overleg mag jaarlijks opnieuw plaatsvinden. De gemaakte afspraken moeten in je functiebeschrijving opgenomen worden. Het schoolbestuur kan ook in het arbeidsreglement vastleggen aan welke vergaderingen en andere pedagogische activiteiten je moet deelnemen.

Meer info over de prestatieregeling van leraren lees je op Onderwijs.vlaanderen.be.

Leen Leemans

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


K

Kathleen

22 september 2016

Indien je een deeltijdse baan in het onderwijs combineert met een andere deeltijdse baan (omdat er geen fulltime opdracht is), kan je dan ook verplicht worden op dagen dat je werkt op je andere baan, naar school te komen?

Reageren
P

Peter

4 oktober 2016

Christel, als je een directeur/directrice hebt die positief omgaat met zijn leerkrachten dan zal hij/zij je situatie inschatten en overleggen wat mogelijk is!

Reageren
E

Eddy Dusart

22 september 2016

Dit dient te worden onderhandeld in het LOC/BOC (het lokaal overleg comité/ basis overleg comité)

Reageren
F

Feyen Marc

23 september 2016

Zelf ben ik directeur in het basisonderwijs en op die manier ga je toch helemaal voorbij aan de intentie van deeltijds werkenden. Misschien gaan mensen deeltijds werken om medische redenen, of omdat ze hulp willen bieden aan andere familieleden (palliatieve zorg, opvang kleinkinderen of de eigen kinderen, ...), of omdat ze het combineren met een andere deeltijdse job, ... . Als je dan mensen gaat verplichten om op hun vrije uren toch naar school te komen voor overleg met de duopartner, dan ondermijn je heel het systeem waarom deeltijds werken uitgevonden is.
In deze maatschappij waar iedereen toch zo bereikbaar is, kan overleg perfect via mail of andere kanalen. Ik vermoed dat collega directeurs die vragen aan deeltijds werkenden om op hun vrije momenten naar school te komen een verborgen agenda hebben ... deeltijds werken ontmoedigen? Ik begrijp uit eigen ervaring dat de organisatie van de school er niet gemakkelijker op wordt met deeltijds werkenden maar het is nu eenmaal een recht waar we mee moeten leren omgaan. Is er nog geen stress genoeg in onze maatschappij? Ik ben in ieder geval wel blij voor mensen die heel bewust en met een goede reden kiezen voor deeltijds werken.

Reageren
K

Kathia

23 september 2016

Dank voor dit antwoord. Ik zou het niet beter kunnen verwoorden.

Reageren
K

Katrien

23 september 2016

Mooi geschreven. Dankjewel !

Reageren
M

Marina

25 september 2016

Ik ben het hier helemaal mee eens. Wanneer er overleg moet gebeuren, blijf ik liever wat langer of kom vroeger op school tijdens de dagen dat ik werk. Zo is iedereen voorbereid en tevreden !

Reageren
C

Christel

25 september 2016

Dank je wel voor het antwoord. Dit is er een, van een persoon met een groot inlevingsvermogen. Jammer dat die groep uitdunt.

Reageren
A

Anne-Marie

4 oktober 2016

Volledig akkoord met het antwoord van directeur Feyen, hopelijk wordt zijn mening gedeeld door veel van zijn collega's

Reageren
W

Willy

5 oktober 2016

Hoe zou het komen dat men niet meer kiest voor het onderwijs? Hoe zou het toch komen dat jonge leerkrachten vroegtijdig afhaken?
Zoek het niet te ver, het antwoord kan je terugvinden in bovenstaand artikel.

Reageren
G

Guy Mertens

5 oktober 2016

Dankjewel Marc Feyen voor je terechte commentaar. Ik kan me er helemaal bij aansluiten. Alles staat of valt met een goede verstandhouding en het niet steeds vasthouden aan die prutserige, wettelijke ondertoontjes die ons onderwijssysteem verzieken. Lang leve de "Homo denktis nuchterus".

Reageren
G

Geert

16 januari 2020

"Alles staat of valt met een goede verstandhouding en het niet steeds vasthouden aan die prutserige, wettelijke ondertoontjes die ons onderwijssysteem verzieken. Lang leve de “Homo denktis nuchterus”."
Veel directies misbruiken ze vooral bij jongeren en leerkrachten gebruiken ze om zich te beschermen

Reageren
M

Marianne Coopman

5 oktober 2016

Het antwoord van Klasse moet zeker worden genuanceerd. De schoolopdracht van personeelsleden bestaat inderdaad uit de lesopdracht aangevuld met andere pedagogische prestaties waaronder het overleg met een duo-collega. Belangrijk hierbij is evenwel dat de invulling van het uurrooster plaatsvindt vóór de aanvang van de deeltijdse aanstelling, waarbij wordt rekening gehouden met de maximale schoolopdracht en de clustering van de opdrachten in het weekrooster. Men kan een deeltijds personeelslid dan ook niet verplichten naar school te komen op een tijdstip dat buiten het vooraf afgesproken weekrooster valt. Enkel personeelsvergaderingen en oudercontacten vormen hierop een uitzondering.

Marianne Coopman
algemeen secretaris COV

Reageren
B

Bart De Wilde

7 oktober 2016

Klasse legde in de tekst intussen meer de klemtoon op het wederzijdse overleg.

Reageren
D

Danielle

6 november 2017

Ik lees in jouw reactie dat enkel personeelsvergaderingen en oudercontacten een uitzondering zijn. En wat met de Pedagogische studiedagen die op een vrije dag vallen?

Reageren
S

Sr

27 november 2017

Ook benieuwd naar ped. studiedagen, maar denk dat deze wel verplicht zijn

Reageren
S

Sara De Mul

8 januari 2018

Ik ben nu in zorgkrediet 4/5 aan het werk en werk op woensdag niet. Ben ik verplicht om 3 woensdagen op het jaar naar de pedagogische studiedag te komen of heb ik recht om die 4 uren op een ander moment vrij te krijgen?

Reageren
L

Les

9 oktober 2016

Wie een stelsel kiest en er niet voor betaald wordt, heeft volgens mij recht om thuis te zijn op hun vrije dag. Er zijn voldoende betaalde leerkrachten, die o.a. in hun 'moederschapsverlof' thuis zijn, hun wedde krijgen en andere voordelen, maar NIET aanwezig zijn op deze overlegdagen en momenten. Bij ons op school verdrinken werkende collega's in het werk, terwijl nu veel zwangere collega's thuis zitten en hun knowhow zelfs niet komen doorgeven..... Voor mij zou moederschapsverlof eens herbekeken mogen worden. Dit is ook geen zwangerschapsverlof, maar een extra luxe voordeel. Laat hen, in betaald moederschapsverlof, aanwezig op school om pedagogische projecten mee te helpen uitwerken.

Reageren
T

Tom

28 oktober 2016

Toch wel een vreemde redenering hoor, Les. Het moederschapsverlof is het verlof net na (en/of voor) de bevalling.
Het lijkt me nogal logisch dat je aanwezigheid in de school op dat moment vrijwel onmogelijk is.
Indien iemand prenataal vroegtijdig thuis blijft, gebeurt dit volgens mij steeds op advies van een arts en dus niet zonder gegronde redenen.

Reageren
C

Clelia

22 april 2017

Hoe zit het dan voor het ondersteunend personeel?

Reageren
L

LEEN

13 december 2017

Ik ( en nog andere collega's) werk 4/5 en werk niet op woensdag VM. Er wordt een pedagogische studiedag georganiseerd woensdag VM.
Het onderwerp is helemaal niet toepasselijk voor LO leerkrachten en kleuterjuffen.
Iedereen is verplicht te komen.... Dit kan toch niet motiverend werken. We ( leerkrachten LO ) moesten dan werken aan een werkopdracht .? De kleuterjuffen moesten mee volgen want misschien konden ze er iets van opsteken?
Waar is het nut van die pedagogische studiedag? (Nota: ik ben niet gegaan). Ik ga toch niet verplicht een werkje doen op mijn niet werkdag , ik zal mijn werken doen en op tijd afwerken op momenten dat ik dat kan.
Onderwijs valt en staat met vrijwilligerswerk van de leerkrachten. Wat ik ook met plezier doe.
Kunnen ze ons verplichten? Werken op je niet werkdag.

Reageren
A

Anneke

8 maart 2018

Momenteel zorgjuf, 16/24 , vier voormiddagen . Maar nog een 2 namiddagen per week gratis MDO, zorgoverleg, werkvergadering, de verleiding een job te zoeken waarin ik betaald word voor de gepresteerde diensten wordt erg groot, ik ben er immers even vaak bijna dan andere leerkracht . Dan was het nog vechten niet op vrije dag te moeten komen . Gaat er ver over .

Reageren

Laat een reactie achter