Vlaanderen
Klasse.be

Specialist

9 acties tegen vroegtijdig schoolverlaten

  • 20 februari 2021
  • 2 minuten lezen

In Vlaanderen verlaat 11,9 procent van de leerlingen de schoolbanken zonder diploma (ongeveer 8000 leerlingen per jaar, cijfers uit 2017-2018). In grootsteden lopen die percentages schoolverlaters nog hoger op. Professor Kristof De Witte (KU Leuven) somt maatregelen op die werken.

Wat kan je op school doen?

1. Wees mentor en coach voor leerlingen

“Intensieve begeleiding van leerresultaten en studie- en beroepskeuze helpt leerlingen. Laat ze nadenken over hun studiekeuze. ‘Weet je zeker dat je bakker wil worden? Dat moet je wel vroeg uit je bed, ook in de weekends. Slager? Je kan toch tegen bloed?’”

2. Werk samen met de private sector

“Nodig werknemers of werkgevers uit op school. Zij kennen alle facetten van de job en kunnen bevestigen hoe belangrijk een diploma secundair is. In Duitsland krijgen leerlingen mentoren uit de privésector. Zij leren hen het vak kennen, maar ook de attitudes (bv. altijd op tijd komen).”

3. Zet in op stages en werkplekleren

“Schoolverlaters geven aan dat ze schoolmoe zijn, maar niet per se leermoe. Kwalitatieve stages, duaal leren en werkplekleren spelen daarop in. Die stages halen leerlingen even weg uit de schoolgebouwen en motiveren ze om door te zetten.”

4. Pak spijbelen snel aan

“Speel in je spijbelbeleid kort op de bal. Betrek zo snel mogelijk de ouders bij het spijbelgedrag van hun kind. Maak ook hun duidelijk waarom school belangrijk is. Een snelle aanpak versterkt reputatieschade. Een leerling beseft dat zijn ouders direct op de hoogte zullen zijn van zijn spijbelgedrag.”

5. Vermijd zittenblijven

“Zittenblijven is een voorspeller voor schoolmoeheid en schooluitval. Scholen moeten sneller remediëren en beter oriënteren. Zo vermijd je te veel zittenblijvers en zorg je ervoor dat leerlingen niet wegglijden in de waterval.”

6. Maak individuele leertrajecten

Flexibele leertrajecten vragen heel veel werk, maar zijn wel heel curatief. Net als veelvuldige instapmomenten: je leerlingen kunnen dan op elk moment van het jaar starten op school. Met zo’n maatregel help je leerlingen die al eens zijn uitgevallen.”


Wat kan je in de klas doen?

1. Wees een vertrouwensfiguur

“Durf je leerlingen in vertrouwen aanspreken op hun gedrag. ‘Waarom kom je niet altijd naar de les? Zo weet de leerling dat je zijn spijbelgedrag opmerkt en krijg jij informatie over zijn spijbelredenen.”

2. Future yourself

“Spiegel je leerlingen voor waar ze over 4 jaar kunnen staan. Check zo of hun studiekeuze oké zit. Geef ook geen ‘wiskunde voor de wiskunde’. Kies de voorbeelden in je leerstof gericht en maak je leerlingen duidelijk wat ze daar later mee kunnen doen. Zo voelen ze dat ze echt iets aan de leerstof hebben.”

3. Inspireer

“Goede leraren zijn essentieel om leerlingen op school te houden. De directie kan de beste leraren het best zo vroeg mogelijk inzetten. Goede leraren blijven bij de leerlingen hun hele schoolcarrière nazinderen. Zet ze niet allemaal in de derde graad.”

Bart De Wilde

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


W

Wies Peeters

16 december 2016

Schoolmoe, het begon al in de lagere school...
Meestal wordt al in de lagere school de basis gelegd voor de schoolmoeheid.
Niet alleen voor de jongeren met beperkte talenten en of problemen, maar ook voor de jongeren met veel talenten.
Door in de lagere school in meer domeinen op een evenwaardige manier les te geven zoals: de creatieve, de muzikale, de sociale, de handvaardigheid, het technisch inzicht, ICT-vaardigheden, de verzorgende, culinaire vaardigheden .... en evenwaardig te beoordelen, zouden kinderen meer mogelijkheden hebben om hun talenten te laten zien en hebben ze meer kansen op positieve ervaringen.
Zo zouden ze ook een ruimer rapport hebben als uitgangspunt voor een keuze in het secundair onderwijs.
De leerlingen die bij de besten van de klas horen, zijn niet per se de leerlingen die passen in het ASO.
Ze kiezen er niet voor, ze komen erin terecht omdat ze hoge punten hebben; de leerlingen in het BSO komen in het BSO terecht omdat ze lage punten hebben ...
Als we de jongeren een ruimere start kunnen aanbieden, hebben we ook meer mogelijkheden om bv vakken als wiskunde te integreren in bv Houtbewerking, zodat het minder abstract wordt, waardoor wiskunde misschien wel toegankelijk wordt voor hen.

Reageren

Laat een reactie achter