Vlaanderen
Klasse.be

Mag dat?

Hoeveel bedraagt mijn eindejaarstoelage?

  • 14 december 2016
  • 2 minuten lezen

Ik heb vorig schooljaar gewerkt vanaf de paasvakantie tot het einde van het schooljaar. Wel maar halftijds. Dit schooljaar werk ik al sinds september. Heb ik dan recht op een eindejaarstoelage? Hoeveel bedraagt die?

Jolien B.

Je eindejaarstoelage wordt berekend op hoeveel dagen je hebt gewerkt het voorgaande schooljaar (als tijdelijke).

Ben je tijdelijk personeelslid of op 1 januari van het huidige kalenderjaar geheel of gedeeltelijk vastbenoemd? Dan wordt je eindejaarstoelage van dat jaar berekend op het aantal dagen dat je hebt gewerkt in de periode tussen 1 september van het vorige kalenderjaar tot en met 30 juni van het huidige kalenderjaar. Als vastbenoemd personeelslid loopt de referentieperiode van 1 januari tot en met 30 september.


Hoeveel eindejaarstoelage krijg je?

De eindejaarstoelage bestaat uit een vast en een veranderlijk gedeelte. Het vaste gedeelte vind je hier. Het veranderlijke gedeelte is 2,5% van het brutojaarloon dat als basis heeft gediend voor de berekening van het salaris van de maand oktober van het huidige kalenderjaar.

Afhankelijk van je prestaties tijdens de periode waarop de berekening gebeurt, krijg je meer of minder eindejaarstoelage. Heb je een betrekking met volledige prestaties, dan heb je recht op het maximum. Werkte je minder, dan wordt het bedrag aangepast in verhouding tot de duur en de omvang van je afwezigheid.

Heb je maar enkele korte periodes gewerkt, dan berekent de administratie voor elk van die periodes de eindejaarstoelage en telt zij alles samen. Leverde je meer prestaties dan een volledige betrekking, bijvoorbeeld in bijbetrekking, dan krijg je voor die extra prestaties geen extra eindejaarstoelage.

Meer informatie over de eindejaarstoelage op Onderwijs.vlaanderen.be

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


Laat een reactie achter