Vlaanderen
Klasse.be

Zo doen zij het

Leerlingenparticipatie: “De leerlingenraad is de eerste deur naar wat er leeft bij leerlingen”

  • 17 november 2020
  • 5 minuten lezen

Leerlingenparticipatie die meer teweegbrengt dan alleen maar een drankautomaat of de 100 dagen? Directeur Patricia Hanegreefs en leraar Gert Goyens van Wico Campus Overpelt vertellen hoe de inbreng van hun leerlingen op inhoudelijk vlak de schoolwerking versterkt. “Als je met leerlingen samenwerkt, merk je snel: dit zijn onze experten.”

leraar Gert Goyens van Wico Campus Overpelt
Gert Goyens – leraar: “Onze leerlingenraad is de eerste deur naar wat er leeft bij de leerlingen. Zo blijven we jong als school”

Patricia Hanegreefs: “Ik gaf de leerlingenraad expliciet de opdracht om het vernieuwde evaluatiebeleid rond taal op school eens grondig onder de loep te nemen. Het nieuwe proces liep al een schooljaar, dus het ideale moment om te bekijken wat goed loopt en wat beter kan. En ik verwachtte niet enkel een mening, maar ook een concreet plan om verder te evolueren.”

Gert Goyens: “De leerlingen zouden in principe met een groeicijfer werken voor de taalvakken. Dan hebben ze veel meer oefenkansen en valt de focus op zo veel mogelijk cijfers behalen weg. Geen grote toetsen meer, geen standaardexamen maar een grote taaltaak. En een cijfer dat evolueert gedurende het schooljaar.”

“De leerlingen stelden in de praktijk vast: ‘die leraar past dat perfect toe, een andere doet een mengeling van het nieuwe concept en de oude methode van zoveel mogelijk punten verzamelen. Nog een andere blijft te veel evalueren op kennis en te weinig op vaardigheden. Het was met andere woorden niet duidelijk voor alle leraren wat er achter dat groeicijfer zit.”

Je stuurt de leerlingen duidelijk op het vlak van inspraak. Hoe ervaren ze dat?

Gert Goyens: “De leerlingen appreciëren de vraag van de directeur en het vertrouwen dat ze daardoor voelen. Die sturing komt bij hen niet binnen als ‘’t is hier van moetens’.

“We hebben hier graag een open cultuur en we zien leerlingen als sterke partners, niet als lastpakken. We voelen ook dat de leerlingen zelf zeggen: begeleid ons en dan laten wij zien wat wij kunnen. We hebben voor dit project de hulp van de Scholierenkoepel ingeschakeld, die de jongeren ondersteunde.”

Als je met leerlingen samenwerkt merk je snel: zij zijn onze experten. Ze komen met sterke analyses en daar maken we nog te weinig gebruik van in onze dagelijkse werking

Gert Goyens
leraar Wico Campus Overpelt

“Hanne van de Scholierenkoepel ging zeer concreet aan de slag met de leerlingen. Ze werkte met een kerngroep een half jaar lang aan een handig werkdocument zodat elke taalleraar op dezelfde manier met het groeicijfer aan de slag kon. Je zag hoe ze de ondernemingszin in die gasten naar boven haalde. Ze is een enorme meerwaarde geweest omdat ze de jongeren op een plezante manier en stap voor stap liet samenwerken.”

Patricia Hanegreefs: “De kerngroep nodigde 2 leerlingen per klas uit voor een denkmoment in het cultureel centrum in de buurt. Ze maakten er echt een evenement van. Op het einde van het schooljaar presenteerde een groep leerlingen het evaluatieplan voor de leraren op de personeelsvergadering. ”

“Ik kan je verzekeren: op een algemene vergadering zijn er vaak leraren met spreekangst, of collega’s die liever niets zeggen voor de grote groep. Maar dan was er die leerling 7 bso Logistiek.”

“Als je die had gezegd in het begin van zijn schoolloopbaan: ‘Jij gaat ooit alle leraren toespreken over hoe ze les moeten geven’, dan had die mij gek verklaard. Maar hij deed dat samen met de groep ronduit schitterend. Dat is zo een sterk moment.”

“De leerlingen gaven zelfs een werkdocument mee aan alle leraren dat zo straf is uitgewerkt, dat het meteen inzetbaar is voor vakgroepvergaderingen. Ook de manier waarop leerlingen feedback verwachten, staat erin uitgewerkt. En het feit dat ze toch nog een cijfer verwachten, niet alleen maar feedback. En niet alleen feedback op wat fout is, maar ook op wat ze goed doen.”

Directeur Patricia Hanegreefs van Wico Campus Overpelt
Patricia Hanegreefs – directeur Wico Campus Overpelt: “Ze merken snel van elkaar dat ze evenwaardig zijn. Die verschillende achtergronden werken verrijkend”

Welke positieve impact had de inspraak van de leerlingen op de kwaliteit van het leerproces?

Gert Goyens: “Ik gaf vorig jaar 3 uur Nederlands in 5 Jeugd- en gehandicaptenzorg. Ik merkte dat ik moest leren loskomen van die hoop cijfers. We waren als leraar 10 jaar gedrild om ons puntenboek vol te zetten. Dat voelde in het begin heel onnatuurlijk. Met het nieuwe systeem steek je veel meer tijd in concrete feedback geven. En je geeft leerlingen de kans om te blijven groeien voor alle onderdelen van je leerstof.”

“Als je gemotiveerde leerlingen in de weer ziet, dan voelt zo een leerlingenraad begeleiden niet aan als werken, wat niet wegneemt dat het veel werk is. Ze hebben sturing nodig, je bent voortdurend hun klankbord, ze dromen hard en willen veel. Vroeger ging ik naar die vergaderingen, en nam ik als begeleider daarna bijna alle werk op mij. Die mannen konden dan lekker gedachten spuien, en daar bleef het bij. Nu was het anders. Ik was begeleider, maar het werk rond dat groeicijfer, dat deden de leerlingen zelf. Veel sterker zo.”

Patricia Hanegreefs: “We streven in onze leerlingenraad naar een sterke mix van verschillende profielen aso, tso, bso en kso. We zijn sinds dit schooljaar een nieuwe domeinschool. Dat wil zeggen: tijd voor een nieuwe leerlingenraad. Je merkt dat de aso-leerlingen de kar nu opnieuw trekken.”

“Die mix moeten we dus nog op punt stellen, want alleen zo kunnen leerlingen van elkaar leren en vullen praktisch gerichte leerlingen de theoretisch sterke aan. Ze merken snel van elkaar dat ze evenwaardig zijn. Die verschillende achtergronden werken verrijkend.”

Gert Goyens: “Als je met leerlingen samenwerkt merk je snel: zij zijn onze experten. Ze komen met sterke analyses en daar maken we nog te weinig gebruik van in onze dagelijkse werking. Onze leerlingenraad is de eerste deur naar wat er leeft bij de leerlingen. Zo blijven we jong als school.”

De leerlingen hebben het gedaan!

Klik hier voor een overzicht op Pinterest van leuke leerlingen- en leerlingenradenacties. Laat je overtuigen door de cijfers die De Ambrassade verzamelde. Kijk op de website van de Scholierenkoepel voor inspiratie. Of luister naar de Operatie Geslaagd Podcast ‘jongeren inspraak geven’ (aflevering 6) van Onderwijscentrum Gent.

Stijn Govaerts

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


Laat een reactie achter