Vlaanderen
Klasse.be

Mag dat?

Mag ik brieven vertalen?

 • 4 augustus 2021
 • 2 minuten lezen

Een kwart van de ouders van mijn leerlingen spreekt geen Nederlands. Daardoor zijn er vaak kleine misverstanden. Ik zou dus graag af en toe een Franse en Engelse vertaling van belangrijke brieven meegeven. Mag dat?

Lieve – directeur basisonderwijs

Ja, dat mag.

Toch moet je erg zorgvuldig te werk gaan, want volgens de taalwetgeving is een school een openbare dienst. De wet zegt dat communicatie er enkel in het Nederlands mag. Alleen de Franstalige scholen in de faciliteitengemeenten vormen een uitzondering.

In de praktijk laat de Vaste Commissie voor Taaltoezicht in uitzonderlijke gevallen toch toe dat je vreemde talen gebruikt. Daarvoor moet je communicatie aan 4 voorwaarden voldoen:

 1. Je blijft duidelijk een Nederlandstalige school, geen twee- of meertalige. Je gebruikt andere talen niet systematisch. Alleen in uitzonderlijke gevallen of als overgangsmaatregel.
 2. Je hebt een goede reden om de vreemde taal te gebruiken, een bijzonder doel. Bijvoorbeeld: je wilt integratie bevorderen. Of je hebt belangrijke informatie voor personen die geen Nederlands kennen. Of je hebt dringend inlichtingen nodig van een anderstalige ouder.
 3. Je gebruikt de vreemde taal altijd naast het Nederlands. Je anderstalige boodschap bevat niet méér informatie dan de Nederlandse. Ook geen andere informatie. Je vermeldt duidelijk dat het om een vertaling gaat.
 4. Je anderstalige communicatie is alleen bestemd voor het anderstalige publiek en niet voor de Nederlandstaligen. Je mag van ouders vragen dat ze de ontwikkeling van het Nederlands van hun kind stimuleren. Dat staat ook in de engagementsverklaring. Geef ouders ook volop kansen om Nederlands te leren. Zo beperk je het gebruik van andere talen.

Dit mag wel

 • De meertalige affiche over school- en studietoelagen ophangen.
 • Belangrijke info over een schooluitstap vertalen: vertrek- en aankomstuur, kostprijs …
 • Tolken op het oudercontact.

Dit mag niet

 • Aan anderstalige ouders info geven over de schooltoelage en niet aan de Nederlandstalige.
 • Aan alle Nederlandstalige ouders een meertalige brief meegeven.
 • Ervan uitgaan dat alle anderstalige ouders een tolk nodig hebben.

Meer info over de taalwetgeving lees je op taalwetwijzer.be.

Leen Leemans

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


Laat een reactie achter