Vlaanderen
Klasse.be

Mag dat?

Moet de leraar zelf betalen voor schoolmateriaal?

  • 14 september 2016
  • 1 minuut lezen

Moet ik zelf de kosten betalen voor kopieën, knutselmateriaal en klasinrichting?

Eline M. – startende leraar

De school is verplicht om voldoende didactisch materiaal ter beschikking te stellen van de leerlingen

Het schoolbestuur krijgt daarvoor een werkingsbudget. Hoeveel hangt af van het aantal leerlingen in de school en van het onderwijsniveau (kleuter, lager, secundair) en van de koepel waartoe de school behoort (het officieel onderwijs heeft andere verplichtingen dan het vrij onderwijs). Daarbovenop worden voor het gewoon basisonderwijs bijkomende middelen toegekend als de leerlingen voldoen aan een aantal kenmerken (opleiding van de moeder van de leerling, thuistaal van de leerling, recht op een schooltoelage en de buurt waar de leerling woont).

Het schoolbestuur beslist zelf waaraan het zijn middelen precies wil besteden. De ene school investeert in herstellingswerken of rationeel energieverbruik, terwijl een andere opteert om bijkomend didactisch materiaal aan te kopen.

Personeelsleden moeten de middelen ter beschikking krijgen die ze nodig hebben om hun opdracht uit te voeren. Extra onkosten worden alleen vergoed als de directeur op voorhand toestemming gaf om de onkosten te maken.

Materiaal dat je zelf aankoopt, zonder vergoeding van de school, is privébezit. Als je naar een andere school of met pensioen gaat, mag je je privémateriaal meenemen.

Bavo Wouters

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


M

Martin Boudry

21 september 2016

In principe moet een leraar geen schoolmateriaal betalen...
Ik gaf 20 jaar lang geschiedenis in het secundair onderwijs vooraleer directeur te worden. Ik heb in die 20 jaar een mooie bibliotheek van boeken en materialen aangelegd om mijn lessen op een aangename en didactische manier te kunnen geven. Ik heb dit allemaal zelf bekostigd, met veel plezier zelfs. Ik stelde mij daarbij geen vragen. Nu heb ik de indruk dat de nieuwe generatie lesgevers niet vanuit die visie meer werkt. Zij willen dat de werkgever, in casu de school, de materialen bekostigt en hen aanbiedt.
Ik heb er mijn bedenkingen bij... Ik ken ook nog veel leerkrachten die op vandaag materialen aankopen en daar geen probleem van maken, wat mij dan weer optimistisch maakt. Een gezonde mix van geestdrift en passie wellicht ? Als alles moet afgewogen worden op het apothekersweegschaaltje, zijn we wellicht niet goed bezig.
Onze school probeert in de mate van het mogelijke aan de wensen van de leerkrachten gevolg te geven, wat met steeds minder werkingsmiddelen, niet altijd gemakkelijk is.

Martin Boudry, directeur basisonderwijs

Reageren

Laat een reactie achter