Gepubliceerd op
Mag dat?

Moet de leraar zelf betalen voor schoolmateriaal?

Moet ik zelf de kosten betalen voor kopieën, knutselmateriaal en klasinrichting?

Eline M. - startende leraar

De school is verplicht om voldoende didactisch materiaal ter beschikking te stellen van de leerlingen

Het schoolbestuur krijgt daarvoor een werkingsbudget. Hoeveel hangt af van het aantal leerlingen in de school en van het onderwijsniveau (kleuter, lager, secundair) en van de koepel waartoe de school behoort (het officieel onderwijs heeft andere verplichtingen dan het vrij onderwijs). Daarbovenop worden voor het gewoon basisonderwijs bijkomende middelen toegekend als de leerlingen voldoen aan een aantal kenmerken (opleiding van de moeder van de leerling, thuistaal van de leerling, recht op een schooltoelage en de buurt waar de leerling woont).

Het schoolbestuur beslist zelf waaraan het zijn middelen precies wil besteden. De ene school investeert in herstellingswerken of rationeel energieverbruik, terwijl een andere opteert om bijkomend didactisch materiaal aan te kopen.

Personeelsleden moeten de middelen ter beschikking krijgen die ze nodig hebben om hun opdracht uit te voeren. Extra onkosten worden alleen vergoed als de directeur op voorhand toestemming gaf om de onkosten te maken.

Materiaal dat je zelf aankoopt, zonder vergoeding van de school, is privébezit. Als je naar een andere school of met pensioen gaat, mag je je privémateriaal meenemen.

Het beste van Klasse in je mailbox?

  • Al 58.000 leraren zijn abonnee
  • 1 keer per week en helemaal gratis
  • Verhalen van collega’s, concrete praktijktips, exclusieve wedstrijden ...