Vlaanderen
Klasse.be

Mag dat?

Hoe kan ik mijn vlakke loopbaan als leraar doorbreken?

  • 3 februari 2022
  • 2 minuten lezen

‘Ik ben al jaren vastbenoemd en geef met hart en ziel les. Maar sinds kort zoek ik een nieuwe uitdaging om mijn carrière een boost te geven. Kan dat binnen het onderwijs?’

Elke – leraar leerplichtonderwijs

Ja, dat was al voorzien in de regelgeving. Daarnaast bieden maatregelen uit de nieuwe cao XII een school(bestuur) mogelijkheden om personeelsleden flexibel – voor een deel van hun (les)opdracht of volledig – vrij te stellen en tijdelijk in te zetten in een ander ambt.


Je kan aan de slag als:

Tijdelijk personeelslid in een andere school

Je kan als vastbenoemde via een verlof tijdelijk andere opdracht (TAO) een zelfde of ander ambt (wervings-, selectie- of bevorderingsambt) opnemen in je eigen school of in een andere school, bij een ander schoolbestuur, maar ook bij een hogeschool of zelfs de onderwijsinspectie. Je blijft dan titularis van de betrekking waarin je vastbenoemd bent. In de andere school werk je als tijdelijk personeelslid. Je wordt verder betaald als vastbenoemde aan het salaris van je werkelijke opdracht (+ evt. toelage). Als je een verlof TAO neemt naar het hoger onderwijs of naar de inspectie, word je volledig als tijdelijke bezoldigd.

Het verlof TAO is onbeperkt in de tijd, maar is geen recht. Zowel je eigen schoolbestuur, waar je verlof TAO aanvraagt, als het schoolbestuur waar je tijdelijk een andere opdracht uitoefent, moet akkoord gaan. 

Preventie-adviseur, leerlingenbegeleider …

Je school kan een beperkt stuk (max. 3%) van haar omkadering besteden aan een niet les-opdracht, meer bepaald aan bijzondere pedagogische taken (BPT). Wil jij uren BPT in je opdracht, dan kan je die gebruiken als bv. preventieadviseur, mentor, leerlingbegeleider, stagebegeleider, graadcoördinator …

Aanvangsbegeleider

Wil jij een startend personeelslid in je school of scholengemeenschap (leraar, administratief medewerker, zorgcoördinator …) helpen zich te professionaliseren in zijn job, vraag dan uren aanvangsbegeleiding aan in je opdracht. Je school krijgt daar extra middelen voor. Die uren kan je dan invullen als mentor, coördinator aanvangsbegeleiding … Cao XII verhoogde de al bestaande middelen voor aanvangsbegeleiding. 

Beleidsondersteuner

Basisscholen kunnen sinds 1/1/2022 een beleidsondersteuner aanstellen. Stel je je kandidaat voor dat ambt, dan bedraagt je wekelijkse opdracht, net zoals die van de zorgcoördinator, 36 klokuren. 

(Adjunct-)Directeur

Wil je je meer toeleggen op het schoolbeleid en komt er een vacature voor (adjunct-)directeur in jouw of een andere school/scholengroep? Dan kan je je kandidaat stellen in je eigen school/scholengroep of via TAO in een andere school/scholengroep. Zo kan je hiërarchisch doorgroeien in het onderwijs.

Anne Siccard

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


Y

Yves Demaertelaere

3 februari 2022

Klopt, maar natuurlijk allemaal opdrachten die passen inside the box. De vlakke loopbaan doorbreken is een meer integrale benadering waarbij we afstappen van het functiehuis van onderwijs zoals het van bovenaf is geregeld. Kunnen we teams bouwen van leerkrachten over vakken en leerjaren heen die verantwoordelijkheid opnemen voor de kernopdracht bij een community van leerlingen? Daar kunnen leerkrachten elk andere rollen opnemen, van leerlingengerichte rollen, expertrollen, regelende rollen en leiderschapsrollen.
https://yvesdemaertelaere.com/2022/01/28/no-box-brainstorm-over-lerarentekort-3/
https://yvesdemaertelaere.com/2022/01/12/is-er-een-lerarentekort-of-een-visietekort/

Reageren
H

Hanneke

4 februari 2022

Ik heb zelf tien jaar lesgegeven in het GO. Na enkele jaren kwam ik tot de vaststelling dat ik meer zocht. Ik heb gezocht en ben bij een uitgeverij aan de slag kunnen gaan als educatief auteur. Op die manier ben ik in
Contact gekomen met andere projecten. Bijn tien jaar heb ervaring kunnen opdoen en projecten kunnen uitwerken. Een zeer aangename tijd. Heb daarnaast leerplannen kunnen schrijven,m en heb als redacteur voor het archief van onderwijs gewerkt. Allemaal super toffe uitdagingen. Maar, dit waren tijdelijke opdrachten. Dus nadien terug op zoek. Was ondertussen vastbenoemd maar ben toch voor een master onderwijswetenschappen gegaan. Nadien heb ik mijn ontslag gegeven, want na al die jaren van werk en inspanningen stond ik terug bij af in de school waar ik werkte. Ik vond het zeer jammer dat ik geen nieuwe uitdagingen kreeg in mijn school en eigenlijk terug bij af was. Ik heb mijn ontslag gegeven en ben nu zelfstandig uitgever.

Reageren
L

Liesbet

6 februari 2022

Krijgt elke basisschool die uren beleidsondersteuning?
Op welke basis wordt berekend hoeveel uren dat zijn?
Kan je dat als personeelslid zelf aanvragen of zijn dat uren die moeten worden opengesteld?

Reageren
A

Anne Siccard

15 februari 2022

Elke gefinancierde en gesubsidieerde basisschool heeft recht op punten voor administratieve- en, vanaf 1 januari 2022, beleidsondersteuning. De berekening is, voor het gewoon basisonderwijs opgenomen in de omzendbrief personeelsformatie scholen gewoon basisonderwijs onder punt 7.5.2. Puntenenveloppe en onder punt 8.5.1. van de omzendbrief personeelsformatie scholen in het buitengewoon basisonderwijs.
Je kan als personeelslid vragen of je een betrekking kan krijgen in dit nieuwe ambt.

Reageren
E

Els Cattrysse

26 april 2022

Waarom krijgt een secundaire school geen afzonderlijke uren om een beleidsondersteuningsfunctie in het leven te roepen? Dit gaat ten koste van bpt-uren die voor andere even noodzakelijke zaken gebruikt worden (ict, veiligheid, ...).

Reageren
A

Anne Siccard

2 mei 2022

Bedankt voor je vraag. De redactie stak haar licht op bij de inhoudelijke specialisten van het Departement Onderwijs. Een secundaire school kan via de globale puntenenveloppe beleidsondersteuning organiseren en o.m. betrekkingen oprichten in wervingsambten van het ondersteunend personeel, in selectieambten als adjunct-directeur en technisch adviseur en het bevorderingsambt van technisch adviseur, maar kan ook punten inzetten voor taak- en functiedifferentiatie voor onderwijzend personeel.

Reageren
J

Jo

27 april 2022

Kan je ook als ondersteunend personeel aan de slag als je een nieuwe uitdaging zoekt als leraar?

Reageren
A

Anne Siccard

2 mei 2022

Bedankt voor je vraag. De redactie stak haar licht op bij de inhoudelijke specialisten van het Departement Onderwijs. Je kan als vastbenoemd leraar via tijdelijk verlof voor een andere opdracht (verlof TAO) tijdelijk aan de slag als ondersteunend personeel en na verloop van tijd eventueel kandideren voor een vaste benoeming in dat ambt. Hou wel rekening met het feit dat je dan een ander (soms wat lager) salaris krijgt dan als leraar.

Reageren
d

dirk van haevermaet

27 april 2022

Kan een Scholengemeenschapsinstelling de uren van een pedagogische stafmedewerker (die in het ambt van zorgco staat) omzetten in uren 'beleidsondersteuning'?

Reageren
A

Anne Siccard

2 mei 2022

Bedankt voor je vraag. De redactie stak haar licht op bij de inhoudelijke specialisten van het Departement Onderwijs. Dat kan niet als de zorgcoördinator aangesteld is via punten die vanuit de puntenenveloppe zorg naar de scholengemeenschapsinstelling gaan omdat die steeds moeten aangewend worden in het ambt van zorgcoördinator.
Het kan wel als het gaat over andere samengelegde punten of punten van de stimulus, die de scholengemeenschap bij de start van het schooljaar vrij kan aanwenden in een ambt van het beleids- en ondersteunend personeel voor een aanstelling van een tijdelijk personeelslid. Voor een vastbenoemde zorgcoördinator kan de omvorming dan weer niet.
Als de scholengemeenschapsinstelling voldoende punten heeft om een tijdelijke betrekking van beleidsondersteuner op te richten, kan een vastbenoemde zorgcoördinator wel via een verlof TAO die functie opnemen. Daarna is een vaste benoeming als beleidsondersteuner mogelijk (13cc/VB/ml, punt 3.1.2.1.)

Reageren

Laat een reactie achter