Vlaanderen
Klasse.be

Zo doen zij het

Zo surfen je bso-leerlingen met een kritische blik

  • 24 februari 2022
  • 5 minuten lezen

Hoe leer je leerlingen in het beroepssecundair onderwijs goed argumenteren, bewuste keuzes maken en alert omgaan met media? 3 leraren vertellen hoe zij in hun lessen werken aan de eindtermen kritisch denken en mediawijsheid.

Foto Sarah Jooken

“Met onze SEXI-methode leren ze argumenteren”

Sarah Jooken, leraar PAV in de derde graad Verzorging, Organisatiehulp en Publiciteitsgrafiek van Don Bosco Groenveld in Heverlee

Sarah Jooken: “We vinden het belangrijk dat leerlingen gefundeerd leren argumenteren. Daarvoor gebruikt onze vakwerkgroep PAV de SEXI-methode. De S staat voor Statement of mening, de EX voor EXplain en de I voor Illustrate. Die methode pas je toe op om het even welke stelling.”

“Neem nu de uitspraak ‘Het openbaar vervoer moet gratis zijn’. Je Statement begint doorgaans met ‘ik’, bijvoorbeeld ‘Ik ben het niet eens met die stelling’. In Explain leg je uit waarom. Dat kan hier beginnen met: ‘Omdat het te duur is voor de maatschappij.’ In de Illustrate-fase onderbouwen ze hun mening met bronnen en data: cijfers, bewijzen, krantenartikels, citaten … Hier wordt dat dan: ‘In meer dan 20 Europese steden blijkt dat gratis openbaar vervoer voor problemen zorgt’.”

“We passen SEXI toe vanaf de tweede graad. Je merkt dat onze leerlingen elk jaar beter leren argumenteren. In het zevende jaar staan ze zo ver, dat ze zelf tegenargumenten op hun eigen mening formuleren. Zo leren ze niet alleen rekening te houden met andere perspectieven, maar ook hun eigen mening te nuanceren.”

“Onze leerlingen hebben het ook vaak moeilijk met de online commentaren op nieuwssites. Tijdens het project ‘Nieuws in de klas’ gaan we daar dieper op in bij nieuwsitems die hen boeien. We vragen welke lezersreacties het meeste opvallen. Het is belangrijk dat je dat samen met hen doet; in hun eentje lukt relativeren moeilijker. Hoe het niet uit de hand loopt? Door altijd terug te vallen op de SEXI-methode.”


foto Mehtap Akgüre

“Betrouwbare bronnen zijn onze rode draad”

Mehtap Akgüre, leraar PAV in de derde graad deeltijds beroepssecundair onderwijs van het Provil (Provinciaal Instituut) in Lommel

Mehtap Akgüre: “Bij de keuze van de thema’s die we uitwerken rond mediawijsheid, inspireren we ons vooral op informele gesprekken met leerlingen over wat hen écht bezighoudt. Dat levert verhalen op die uit het leven zijn gegrepen, en vooral: die beter niet waren gebeurd. Gesprekken over sexting, phishing, Facebook-fraude: allemaal leiden ze tot lesbrochures. Die werken we zelf uit. Zo weten we zeker dat ze op maat van zijn van onze leerlingen.”

“De rode draad doorheen de taken die ze krijgen: check de bron! Wanneer is een bron betrouwbaar? De criteria om dat te toetsen, komen in alle bundels terug. Ze moeten nagaan wie de auteur van de site is en van wanneer de berichten dateren. Uiteindelijk wordt het voor hen een gewoonte om dat te onderzoeken. In de tweede graad zoeken onze leerlingen vaak niet verder dan Wikipedia. In het zevende jaar is dat al helemaal anders. Daar gebruiken ze steeds meer gevarieerde bronnen en surfen ze met een kritische blik: ze klikken niet automatisch op twijfelachtige links.”


Foto Annemie Hermans

“Een rare sms? Die tonen ze aan mij”

Annemie Hermans, leraar derde graad PAV van verschillende nijverheidsrichtingen in TSM, Technische Scholen Mechelen

Annemie Hermans: “PAV is een uitgelezen vak om aan mediawijsheid te werken. Fraude en phishing komen aan bod in onze bundel ‘Social media’, maar ook tijdens de lessen over solliciteren of geldzaken. Bovendien volgen we de actualiteit op de voet. Duikt er een nieuwe fraudevorm op: valse verkeersboetes, bankkaartfraude, identiteitsfraude …? Dan besteden we daar uitgebreid aandacht aan.”

“Een voordeel van PAV: je komt veel in dezelfde klas. Dat schept een vertrouwensband. Als leerlingen vragen hebben bij een website of een sms-bericht, is de kans groot dat ze me die tonen. Door dat soort ervaringen toe te voegen aan mijn lessen rond phishing, lopen mijn leerlingen niet zo snel in de val. In die zin verbazen de resultaten van de peilingsproef me, want ik vind onze leerlingen bso best wél mediawijs.”

“We bieden onze leerlingen in het derde en het vijfde jaar ook een externe workshop mediawijsheid aan. In het derde jaar ligt de focus dit schooljaar op sexting. In het vijfde jaar is het thema ‘online reputatie’. De leerlingen zijn er telkens enthousiast over.”


Peilingsresultaten tonen grote verschillen tussen onderwijsvormen

Slechts 24% van de leerlingen uit de derde graad bso beheerst de vakoverschrijdende eindtermen kritisch denken en mediawijsheid. In aso en tso gaat het om respectievelijk 92% en 72% van de leerlingen. Dat blijkt uit de digitale peilingstoets waaraan 2913 leerlingen uit 141 Vlaamse scholen deelnamen in mei 2021 . 

Er zijn geen verschillen tussen jongens en meisjes. Leerlingen die thuis enkel Nederlands spreken, behalen vaker de eindtermen dan leerlingen die thuis (ook) een andere taal spreken. Leerlingen uit gezinnen met een hoger cultureel kapitaal  – gemeten aan de hand van het aantal boeken thuis – doen het beter.

Wie presteert er ook beter op de toets? Leerlingen die hun schoolse capaciteiten hoog inschatten, leerlingen die een sterke mate van autonomie ervaren op school, leerlingen die meer deelnemen aan schoolse activiteiten en leerlingen die een goede relatie ervaren met hun leraren.  

Leerlingen die meer tijd spenderen aan sociale media en die een positieve houding hebben ten opzichte van sociale media, doen het dan weer minder goed. Ook een positievere houding van ouders tegenover sociale media hangt samen met mindere prestaties op de peilingstoets.

Lees meer over het peilingsonderzoek

Ive Van Orshoven

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


Laat een reactie achter