Vlaanderen
Klasse.be

Zo doen zij het

Een leerling was afwezig wegens ziekte: hoe maak je bijbenen haalbaar?

  • 3 mei 2023
  • 5 minuten lezen

Een leerling die enkele dagen afwezig was, betekent extra werk. Voor de leerling, om de gemiste leerstof in te halen. En voor de leraar, om de afwezigheden bij te houden, de leerling bij te werken, inhaaltoetsen te regelen … Kan het ook anders? 3 scholen vertellen hoe zij omgaan met leerlingen die ziek waren.

Portret Laura Alleman

“We werken nooit bij tijdens de speeltijd. Wie ziek was, wil vooral met vriendjes spelen.”

Laura Alleman, leraar 3e leerjaar bij ‘t Keperke in Itterbeek

Laura Alleman: “Een leerling die ziek was, volgt in eerste instantie de les gewoon weer mee zonder de gemiste oefeningen aan te vullen. Tijdens de eerstvolgende herhalingsles valt meteen op of de leerling nood heeft aan extra uitleg of oefeningen. Toetsen inhalen doen we enkel bij grote herhalingstoetsen. Het gebeurt ook dat leerlingen meteen na hun afwezigheid een toets meedoen. Daaruit blijkt of remediëring nodig is.”

“Wanneer leerstof nog moeilijk is of nieuw, dan werken we de leerling bij. Dan filteren we enkel de basisleerstof uit het pakket. Werkboeken staan bol van de oefeningen; het is niet nodig om ze allemaal te laten inhalen. Het belangrijkste is dat de leerling de leerstof begrijpt. Als dat zo is na 5 oefeningen, waarom er dan 10 laten maken? We overladen leerlingen na hun afwezigheid niet met werk.”

“Over de nood aan bijbenen overleg ik eerst met mijn parallelcollega. Als zij ook een zieke leerling had, schakelen we meestal de zorgleraar in om hen samen extra uitleg te geven. Maar het gebeurt ook dat we die leerlingen tijdens ons wekelijks co-teaching blok laten aansluiten bij het groepje waar we op dat moment remediëren en de leerstof herhalen.”

“Bijwerken doen we nooit tijdens de speeltijd. De leerling is net ziek geweest en wil niets liever dan met de vriendjes spelen. En ook de leraar heeft nood aan een pauzemoment.”

“We zetten ook leerlingen die sneller klaar zijn met hun opdracht in om extra uitleg te geven. Ik duid in het boek oefeningen aan en zet een duo samen. Wanneer ‘meester Noa’ een klasgenoot kan helpen, is hij zó fier.”

“Afwezigheden opvangen mag niet op de schouders van één leraar terechtkomen. Als de griep rondgaat, doe je op den duur niets anders meer dan bijwerken. Dat is niet haalbaar. Het is goed dat er zoveel solidariteit is tussen collega’s en leerlingen.”


Portret Inge Guillaume

“Leerlingen zijn zelfstandig werken gewend, daardoor lukt ook bijbenen vlotter”

Inge Guillaumeleraar wiskunde bij Sint-Godelieve-Instituut in Lennik

Inge Guillaume: “Vóór corona experimenteerden mijn parallelcollega’s en ik al met zelfstandig werk voor bepaalde leerstofonderdelen. Aan de hand van video’s en een begeleidende instructie zetten we leerlingen op weg om hun eigen werk te reguleren. Tijdens corona kwam die werkwijze ons goed uit en breidden we ze uit. Nu staat ze helemaal op punt, handig wanneer een leerling afwezig is geweest.”

“Leerlingen zien in hun digitale agenda welke leerstof we behandelden tijdens hun afwezigheid. Aan de hand van begeleidende instructies (digitaal of op papier), video’s over de inhouden en verbetersleutels kunnen ze op eigen ritme bijbenen. Als daarna nog iets onduidelijk is, zitten we samen. Kleine toetsen die de leerling miste, laat ik meestal vallen. Ik geef ze wel als oefening mee en de verbetersleutel staat online.”

“Ja, ik verwacht best wel wat zelfstandigheid van mijn leerlingen, maar ze wennen geleidelijk aan die manier van werken van bij de start van het schooljaar. Je doet op die manier trouwens een sterk beroep op hun executieve functies, zoals plannen, flexibel zijn, zich organiseren.”

“Door samen te werken met collega’s, verdelen we de taakbelasting. De ene zet oefentoetsen met verbetersleutels klaar, de andere maakt filmpjes over de leerstof of bokst een begeleidende instructie in elkaar. Als een leerling een toets moet inhalen, dan kunnen we in de cloud bij elkaar materiaal plukken. Alles staat dus klaar voor een leerling die afwezig was, en dat ontlast je als leraar enorm.”


Portret Tim

“Door remedial teachers in te zetten, nemen we druk weg bij leraren én leerlingen”

Tim Motyka, directeur bij Broederschool Eerste graad in Sint-Niklaas

Tim Motyka: “Tijdens corona ontvingen we, zoals elke school, bijspronguren om afwezige leerlingen te remediëren. We constateerden dat je op korte termijn een heel grote vooruitgang boekt wanneer je een leerling individueel bijwerkt. Daarom kozen we ervoor om zelf ‘uren bijsprong’ te blijven inrichten via de BPT-uren: 1 leraar werkt voltijds als remedial teacher; de halftijdse opdracht is verdeeld over enkele leraren. We sparen hiervoor elk jaar uren op die we kunnen inzetten als remediëring.”

“Afwezige leerlingen worden doorgegeven aan de remedial teacher. Als ze terug zijn, neemt die contact op en toetst af of er een hulpvraag is. Is dat niet zo, dan volgt er na 2 weken sowieso een opvolggesprek. Is er wél hulp nodig, dan wordt er in de eerste plaats goed geluisterd naar de leerling: waar heeft die nood aan en op welk moment kan die bijgewerkt worden?”

“Heeft een leerling nood aan de pauzemomenten, dan sluit de remedial teacher tijdens de les aan. Of als een leerling bijvoorbeeld sterk is in Frans, kan die – mits de leraar akkoord gaat – wel eens een lesuur missen om voor een ander vak bij te benen.”

“De remedial teacher helpt in de eerste plaats de leerstofinhoud bijwerken, maar zet leerlingen ook op weg om een planning op te stellen. Na een afwezigheid is er immers veel bij te benen: werkboeken aanvullen, taken en toetsen inhalen … Tot slot houdt hij onder de middag ook toezicht terwijl de leerlingen taken of toetsen inhalen. Dat neemt veel druk weg, zowel bij de vakleraren als de leerlingen.”

“Om de uren remediëring in stand te houden, moet heel het team die keuze dragen.  We communiceren dan ook heel open over de taakinvulling en elk schooljaar evalueren we deze manier van werken.”

Saartje Baert

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


Laat een reactie achter