Vlaanderen
Klasse.be

Schooltips

Bommelding op school. Wat moet je doen?

 • 6 februari 2017
 • 2 minuten lezen

‘Er ligt een bom onder de school’ of ‘Ik steek de boel in de fik’. Meestal blijkt zo’n Twitter-bericht of anonieme telefoon loos alarm, maar iedere bommelding moet je ernstig nemen. Het grootste probleem is de paniek die uitbreekt. Een goed noodplan is belangrijk.

Acties

1. Je ontvangt een bommelding

Een telefonische bedreiging komt meestal terecht op het secretariaat. De persoon die de boodschap ontvangt is heel belangrijk. Vaak is hij/zij de enige die rechtstreeks contact heeft met de bedreiger. Het is van groot belang dat je een maximum aan informatie uit dit contact haalt.

Hoe reageert de secretariaatsmedewerker?

 • Blijf kalm en vraag de persoon om zijn of haar boodschap te laten herhalen.
 • Onthou zo goed mogelijk de tekst van de ontvangen melding.
 • Vraag naar:
  • Het tijdstip van de eventuele explosie: “Wanneer zal het gebeuren?”
  • De locatie waar de bom geplaatst is: “Waar zal de explosie zijn?”
  • De plaats van waaruit de oproep gebeurt: “Waar bent u?”
  • De identiteit van de bommelder of de naam van de organisatie
  • De reden waarom de persoon de bom plaatst: ”Wat is uw reden?”
 • Probeer na de melding een antwoord te geven op volgende vragen over:
  • De oproeper:
   • Stem van de oproeper (man, vrouw, kind)
   • Taal, accent
   • Uitspraak, spraakgebreken
   • Snelheid (snel, traag, hortend, buiten adem …)
  • De achtergrondgeluiden:
   • Muziek, welke?
   • Machines
   • Verkeer (trein, sirenes …)
   • Vliegtuiglawaai
   • Gesprekken – kindergeluiden

2. Blijf kalm en geef alarm

 • Bel 112 en verwittig de directie.
 • Geef je naam op en je locatie.
 • Vermeld de belangrijke gegevens uit de ontvangen melding en het contact met de bedreiger.

3. Ga over tot evacuatie

 • Geef het vooraf afgesproken evacuatiesignaal. Of roep een evacuatiebevel om: ‘Gelieve
 • de schoolgebouwen te verlaten”.
 • Als er voldoende tijd is, kunnen specifieke richtlijnen gegeven worden, bijvoorbeeld:
 • neem al je persoonlijke bezittingen mee, laat alle verdachte voorwerpen onaangeroerd liggen en verwittig
 • de directeur over een verdacht voorwerp …
 • Ga naar de vooraf bepaalde verzamelplaats, stel je op per klas.
 • Geef de gegevens van de aanwezigen aan de evacuatieverantwoordelijken.
 • Keer nooit terug zonder toestemming van de directie, de hulpdiensten en/of de overheid.

Communicatie

 • Bij een bommelding komt de politie ter plaatse. Bespreek samen met de woordvoerder van de politie de crisiscommunicatie naar de betrokkenen en naar de pers.
 • Hoofdboodschap: geef een bondige beschrijving van de gebeurtenissen zonder in detail te treden. Vermeld dat de evacuatieprocedure ervoor gezorgd heeft dat het gebouw in een minimum van tijd ontruimd werd en dat er geen slachtoffers zijn.
 • Zeg wanneer en hoe de lessen hervat worden.
 • Vermeld dat er samengewerkt wordt met de gerechtelijke autoriteiten en spreek de hoop uit om de mogelijke daders te vatten.
 • Zeg dat meer details kunnen in het belang van het onderzoek niet worden vrijgegeven.

Bianca De Wolf

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


Laat een reactie achter