Gepubliceerd op
Mag dat?

Kan de controlearts mijn ziekteverlof stopzetten?

De controlearts kwam langs tijdens mijn ziekteverlof. Hij zet mij vervroegd weer aan het werk. Maar mijn eigen huisarts zegt dat ik daar nog niet klaar voor ben. Kan de controlearts mij toch verplichten?

Daniël - leraar

Ja, dat mag.

De controlearts kan beslissen dat je afwezigheid door ziekte niet (langer) gerechtvaardigd is. Hij noteert die beslissing op een formulier dat je voor ontvangst tekent. Je moet dan weer aan het werk op de eerstvolgende werkdag of op de dag die de controlearts voorschrijft.

Als je bij het onderzoek door de controlearts nog geen medisch attest hebt van je behandelende arts, dan oordeelt de controlearts over je afwezigheid wegens ziekte. Vindt hij dat je niet langer ziekteverlof nodig hebt, dan moet je meteen weer aan het werk.
 

Beroepsprocedure

Ga je niet akkoord met de beslissing van de controlearts om het werk te hervatten, dan neemt je behandelende arts zo snel mogelijk – binnen de 24 uur en vóór de opgelegde hervattingsdatum – (telefonisch) contact op met de controlearts. Beide artsen proberen dan een akkoord te bereiken.

Bereiken de artsen geen akkoord, dan vraagt de behandelende arts aan de controlearts om een arbitragearts aan te stellen. Die arbitragearts voert binnen de 24 uur na zijn aanstelling een onderzoek uit en beslist onmiddellijk. De beslissing van de arbitragearts is definitief en bindend. Als je het werk moet hervatten en je doet dat niet, dan verlies je je recht op salaris.
 

Protestattest

Als de controlearts een datum bepaalt waarop je het werk moet hervatten, dan kan je geen nieuw attest sturen, want dat is een protestattest. Ook tijdens de periode van het protestattest heb je geen recht op je salaris.
 

Samengevat

In 2 gevallen moet je niet gaan werken op de dag die de controlearts voorschrijft.

  1. Je behandelende arts en de controlearts bereikten een akkoord over je werkhervatting.
  2. Er werd een arbitragearts aangesteld.

 


Meer informatie vind je via Onderwijs.vlaanderen.be

Haal Klasse Magazine in je bubbel

  • 4 kwaliteitsnummers met inspiratie van leraren en experts.
  • Fraai ondersteunend materiaal: kalender, poster, zorgkaartjes ...
  • Je Lerarenkaart met meer dan 1000 voordelen in je brievenbus.