Gepubliceerd op
Zo doen zij het

“Feedback zegt meer dan cijfers”

“Ik ben nog lang geen expert, maar ik werk elke dag om mijn feedback sterker te maken”, zegt Sanne Van Hoef, leraar gedrags- en cultuurwetenschappen. Ze focust daarbij op procesgerichte feedback. “Daarmee geef je leerlingen het signaal dat je in ze gelooft.”

Juf Sanne over feedback en punten geven aan leerlingen

Hoe geef jij feedback die leren bevordert en leerlingen niet ontmoedigt?

“Ik koppel positieve feedback altijd aan een groeipunt. Dat is de medal and mission-aanpak van onderwijswetenschapper Marzano. Ik geef nauwkeurige feedback over wat leerlingen goed doen, de medal. ‘Je argumentatie is creatief, goed opgebouwd’, bijvoorbeeld. Daar koppel ik missions aan, groeipunten voor de leerling. Ik toon waar hun doel ligt en hoe ze dat moeten bereiken.”

“In mijn klas kijk ik vooruit en formuleer hun werkpunten groeigericht. Daarnaast krijgen ze procesgerichte feedback op competenties als argumenteren, theorie aan praktijk koppelen en kritisch denken. ‘In je argumentatie gebruik je elementen uit de theorie goed!’ Ik geef bijna nooit feedback op de persoon. Vaak ontmoedigt dat en blokkeert dat het leren.”
 

Wat als leerlingen slecht presteren of niet meewillen?

“Soms wil een leerling echt niet mee, wat ik ook probeer. Die merkt dan dat mijn feedback minder op maat is, omdat ik hem of haar (nog) niet voldoende ken. Maar ik volhard en blijf beschikbaar. Daarvoor investeer ik voortdurend in een veilig klasklimaat met een open klassfeer.”

“Ik geloof in growth mindset: alle leerlingen kunnen groeien. Ze mogen buizen of slechte punten halen, ik geef ze niet snel op. En ik begeleid ze zodat ze blijven oefenen, en uiteindelijk wél groeien. Elk fout antwoord zie ik als een klassikaal leermoment.”

“Vooraan in mijn klas hangt een poster met beheersingsniveaus: van ‘ik kan het echt nog niet en heb hulp nodig’ tot ‘ik beheers de leerstof zo goed dat ik ze zelf kan uitleggen aan klasgenoten’. Op het einde van de les vraag ik op welk niveau ze zitten. Handige zelfreflectie voor de leerlingen en mezelf.”
 

Hoe geef je feedback over de doelen die leerlingen moeten behalen?

“Ik organiseer elk trimester een leerlingcontact waarin we een formatieve evaluatie opmaken. Dat lukt vlot omdat ik kleine klassen heb. Samen duwen we het leerproces in de juiste richting. Dat is een brede manier van evalueren met standaarden die het niveau beschrijven waarop de leerling zich bevindt in zijn leerproces.”

“De leerlingen selecteren op het contact zelf 2 doelen die ze willen behalen. En vertellen hoe ze dat de volgende maanden aanpakken. Ze mogen focussen op een vaardigheid die ze al bijna perfect beheersen, of iets waarin ze nog sterk moeten evolueren. Kan allebei, als ze maar gemotiveerd zijn om te groeien.”


Ik bespreek met leerlingen waar ze staan, waar ze naartoe moeten en hoe ze daar geraken.

Sanne Van Hoef - leraar gedrags- en cultuurwetenschappen

“We willen per graad een tiental overkoepelende leerdoelen opstellen. Daar werkt het team dit schooljaar volop aan. We zoeken de juiste woorden voor heldere beschrijvingen. Geen knip- en plakwerk, maar rubrics op maat van onze school en onze leerlingen. CEGO (Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs) helpt ons. Het zegt niet hoe we het moeten doen, maar geeft de krijtlijnen en stimuleert ons tot overleg en denkwerk over feedback.”
 

Wat heeft de leerling aan die rubrics? Zijn punten niet handiger?

“Leerlingen denken na over hun plaats in het leerproces en moeten ook zichzelf inschalen. Van ons krijgen ze objectieve, procesgerichte feedback. Die draagt bij tot een correct zelfbeeld en weekt ze los van hun focus op productscores. In het begin moeten ze daaraan wennen. Logisch, al je al je hele schoolcarrière punten gewoon bent.”

“Aan een leerling die 8 op 10 scoort op een leerstofonderdeel, schrijf ik soms een heel epistel feedback. Die trekt dan grote ogen: ‘Maar mevrouw, ik deed het toch goed?’ Klopt, 8 is een mooi cijfer, maar volgens mij hebben leerlingen er veel meer aan als ze horen waar ze staan, waar ze naartoe moeten en hoe ze daar geraken. Een rapportcijfer kan die inzichten nooit allemaal vatten.”

Waar is mijn
Lerarenkaart?