Vlaanderen
Klasse.be

Zo doen zij het

3 alternatieven voor het klassieke oudercontact

  • 19 september 2018
  • 4 minuten lezen

Oudercontacten zijn erg waardevol. Maar ook kort en zeldzaam. Met de juiste formule krijg je een goed gesprek met alle ouders. 3 praktijkvoorbeelden tonen hoe verrijkend dat is.

Brief geschreven door ouders over hun kind

1. Zeg het met een brief

Ellen Mannaerts geeft PAV en Engels in de bso bovenbouw van de Steinerschool in Lier. Ze merkte dat de drempel voor het oudercontact voor veel ouders te hoog was. Daarom vroeg ze aan alle ouders om haar een brief te schrijven. Een brief waarin ze vertellen wie hun kind is, en wat zij als leraar over hun kind moet weten.

“Ouders vinden vaak dat er te weinig naar hen geluisterd wordt, terwijl zij natuurlijk hun kind het beste kennen. Wanneer je ze dan de kans geeft om te vertellen, bouw je aan een band en win je hun vertrouwen. Ouders die nooit naar het oudercontact kwamen, klopten plots wel aan. En ik kreeg informatie waardoor ik in de klas meer bereikte. Zo was een van mijn leerlingen erg passief tijdens de les. Dankzij haar ouders kwam ik erachter dat ze perfectionistisch was. Wat je anders als onwil zou interpreteren, bleek faalangst te zijn.”

Een van mijn leerlingen was erg passief tijdens de les. Dankzij haar ouders kwam ik erachter dat ze perfectionistisch was

Ellen Hannaerts
Leraar PAV en Engels

Tip: “Durf investeren in dat eerste contact. Ik stelde mijn vraag zowel op papier als via mail. Ouders die onvoldoende Nederlands kenden, belde ik op. Zo kon ik met hen afspreken dat ze de brief in het Engels schreven. Uiteindelijk kreeg ik van bijna alle ouders een brief. Een onverhoopt succes.”

Tip: “Als ouders niet opdagen op een oudercontact, heeft dat vaak te maken met een drempel die jij als leraar kan wegnemen. Elke ouder wil weten hoe het met zijn kind gaat. Als je ze het gevoel geeft dat je echt luistert en hen als een waardevolle partner beschouwt, stijgen je kansen op een goed contact.”

2. Het oudervertelgesprek

Juf Sarah start het schooljaar met oudervertelgesprekken. Ze nodigt alle ouders uit voor een gesprek in de klas. “Over punten en prestaties praten we niet. Ouders vertellen me wie hun kind is. Zo krijg ik belangrijke info over alle kinderen in mijn klas en ik bouw meteen aan een goede band met de ouders.”

Tip: “Praat zelf zo weinig mogelijk. Vooraf geef ik ouders een vragenlijst mee. Dat helpt ze om het gesprek voor te bereiden.”

Bekijk in de video hoe belangrijk ouders zijn in hoe een kind zich voelt en gedraagt op school

3. Een babbel in het praatcafé

GO!-school voor buitengewoon onderwijs IBSO Woudlucht startte 3 jaar geleden in Kessel-Lo met een OV4 type 9-werking voor kinderen met ASS. De school organiseerde ouderavonden om de nieuwe werking voor te stellen en ouders te betrekken bij de uitbouw van de visie van de school. Andere initiatieven zoals een praatcafé en een oudercursus rond ASS volgden snel.

Pedagoog Anton Jaenen: “Met onze inleefavond rond ASS bereiken we verschillende doelen tegelijk omdat ook onze leraren deelnemen. We versterken de interactie tussen ouders en leraren omdat ze samen leren. Ouders herkennen zich in de verhalen van andere ouders en voelen erkenning. En intussen versterk je de vakkennis van je team en zien leraren hoe de ASS-achtergrond van hun leerlingen ook thuis een rol speelt.”

Alternatief voor oudercontact - vertelcafé voor ouders

Leraar Heidi Schrijvers: “Tijdens ons praatcafé leer je soms meer dan tijdens een oudercontact. Je kan het eens hebben over iets anders dan schoolse prestaties. Zo had ik een jongen in de klas die vaak mijn les stoorde. Toen ik van zijn ouders hoorde dat hij een fervent visser was, had ik een aanknopingspunt om bij het begin van de les even met hem te babbelen. Die gesprekjes veranderden zijn gedrag tijdens de les.”

Tip: “Met ons praatcafé bereiken we een groot deel van onze ouders. We nodigen iedereen schriftelijk uit. We leggen duidelijk uit hoe de avond eruit zal zien en vragen om vooraf in te schrijven. Zo kunnen ouders inschatten of het initiatief voor hen interessant is en spreken ze hun engagement uit om aanwezig te zijn.”

Seppe Goossens

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


Laat een reactie achter