Vlaanderen
Klasse.be

Test

Zelfscan: Hoe werk jij aan executieve functies in de klas?

 • 15 oktober 2020
 • 2 minuten lezen

Wie goed wil leren, redeneringen opbouwen, problemen oplossen of iets plannen moet zijn gedrag, emoties en gedachten kunnen sturen. Daarvoor heb je goed ontwikkelde hersenfuncties nodig: de executieve functies. “Daaraan werken is goed voor elk kind in de kleuterklas, maar kwetsbare kinderen halen er meer voordeel uit”, zegt prof. Dieter Baeyens.

Wat doe jij al in jouw klas?

 1. Ik zorg voor een warm klimaat in de klas.
 2. Ik stel veel hoe- en waarom-vragen.
 3. Ik gebruik spiegelspraak (‘Ik zie dat je …’).
 4. Ik laat kinderen even stoppen en nadenken voor ze iets doen of een antwoord geven.
 5. Ik denk luidop mee met de kinderen (‘Ik krijg honger, maar ik weet dat …’).
 6. Ik creëer rust in de klas (bv. een stop- of rustbankje om met stress of drukte te leren omgaan).
 7. Ik doe vrije en gestuurde bewegingsactiviteiten in de klas.
 8. Ik geef duidelijke instructies bij overgangsmomenten (onthaal, jassen aandoen, samen eten).
 9. Ik plan met de kinderen en werk met een daglijn waardoor ze zelf kunnen vooruitkijken of terugblikken.
 10. Bij problemen of vragen geef ik een hint of stel ik deelvragen. De kinderen denken.
 11. Ik geef niet te veel instructies ineens en laat de kinderen mijn instructie luidop herhalen.
 12. Ik stimuleer de kinderen om hun strategie te verwoorden. Bv. NIET: ‘Goed gedaan!’ WEL: ‘Wat heb je die puzzel vlot gemaakt! Hoe heb je dat gedaan?’
 13. Ik reflecteer samen met de kinderen over hun spel in de hoeken.

Lees meer in het specialisteninterview met docent kleuteronderwijs Sanne Feryn en prof. orthopedagogiek Dieter Baeyens of kijk in deze video hoe juf Jelke dat doet.

Hoe sterk werkt jouw school aan de executieve functies?

Zelfscan executieve functies

Download hier de zelfscan (A4/PDF) en bespreek hem samen met een collega. Hoe kunnen jullie elkaar (of het schoolteam) sterker maken?


logo kleine kinderen grote kansen

Het project ‘Kleine Kinderen Grote Kansen’ wil kinderarmoede en sociale ongelijkheid in Vlaanderen helpen aanpakken. In dat kader zetten alle lerarenopleidingen kleuteronderwijs in op kwaliteitsvolle interacties in de klas. Hoe creëer je een krachtige leeromgeving die de ontwikkeling van taal, denken en relaties in de klas stimuleert? Meer info op www.grotekansen.be

Michel Van Laere

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


Laat een reactie achter