Gepubliceerd op
Schooltips

6 mythes over huiswerk

“Huiswerk dient niet om thuis de lestijd te verlengen”, zeggen experts. “Je haalt er ook geen betere resultaten mee, maar kweekt hoogstens een degout van school.” 6 hardnekkige mythes over huiswerk ontkracht.

 1. Hoe meer huiswerk, hoe beter kinderen leren

  “Ouders klagen vaak terecht dat hun kind door het vele huiswerk geen tijd meer heeft voor ontspanning”, zegt Vicky Verley van het Steunpunt Diversiteit & Leren. “Maar tegelijk zijn heel wat ouders vragende partij om huiswerk te geven, want het bewijst dat hun kind iets bijleert. Ik ken scholen die huiswerk afschaften, en het onder druk van een groep ouders weer invoerden. Het zit blijkbaar diep ingebakken.”

  De Australische onderzoeker Richard Walker (Universiteit Sydney, 2012) zegt dat er geen relatie is tussen hard werken thuis en punten halen op school. In landen met veel huiswerk, zijn de schoolresultaten zelfs lager. Kinderen die te veel huiswerk krijgen, hebben het gevoel dat huiswerk ten koste gaat van dingen die ze zelf leuk en waardevol vinden. Zo wordt huiswerk maken iets vervelends, concludeert Walker.

 2. Met huiswerk haal je lestijd in

  “Veel leraren beslissen op eigen houtje hoe ze huiswerk geven”, zegt Yvan Ameye. “Ze staan niet stil bij de meerwaarde. Welk doel heeft huiswerk? Daarover moet je samen als team nadenken. Meestal gaat het om drie pijlers: inoefenen van de leerstof, zelfstandig leren werken en de brug vormen tussen school en thuis.”

  “Vaak zeggen leraren dat ze in de klas niet voldoende tijd hebben en daarom werk meegeven naar huis. Het gaat dan letterlijk om oefeningen afwerken”, weet Vicky Verley. “Maar dat is gevaarlijk: je geeft mee naar huis wat eigenlijk in de klas zou moeten, onder jouw toeziend oog. Bovendien zijn de trage werkers dubbel gestraft. Zo geef je een negatieve invulling aan huiswerk.”


  Trage werkers zijn dubbel gestraft

  Vicky Verley - Steunpunt Diversiteit & Leren
 3. Ouders loodsen hun kind door moeilijke taken

  “Ouders hoeven thuis geen leraar te spelen”, zegt Yvan Ameye. “Zij gaan vaak de taak van hun kind verbeteren. Zeker als die ‘voor punten’ is. Of ze geven inhoudelijke uitleg, die vaak verschilt van de uitleg die de leraar in de klas gaf. Dat leidt tot nog meer verwarring.”

  “Ouders kunnen wel interesse tonen, stimuleren en voor een geschikte omgeving zorgen. Ze kunnen ook feedback geven aan de leraar als hun kind bijvoorbeeld veel langer dan vooropgesteld aan een taak bezig is geweest. Zo wordt huiswerk een nuttig communicatiemiddel.”

  Toch kunnen lang niet alle ouders hun kind even goed ondersteunen bij het huiswerk. Huiswerk dreigt dus de kansenongelijkheid nog te versterken. “Daarom is het zo belangrijk om voor ‘ouderneutrale’ taken te kiezen”, zegt Vicky Verley. “Kinderen moeten huistaken tot een goed einde kunnen brengen zonder de hulp van een volwassene.”

 4. Iedereen gelijk dus evenveel huiswerk

  “Differentiatie is er al vaak in de klas, maar als je echt wil inzetten op gelijke kansen zou je dat principe ook moeten doortrekken naar huiswerk”, stelt Yvan Ameye vast. “Als je als leraar aandacht hebt voor verschillen in mogelijkheden en interesses van elke leerling, kan je gaan variëren in de opdrachten die je meegeeft naar huis: naar tijd, hoeveelheid, soort opdracht … Het principe is: geen gelijke taak, maar wel een gelijkwaardige inspanning. Zo is huiswerk voor elk kind haalbaar en houdt het er een goed gevoel aan over.”


  Geen gelijke taak, maar wel een gelijkwaardige inspanning

  Yvan Ameye - co-auteur ‘Huiswerk in de basisschool’
 5. Veel huiswerk is een goede voorbereiding op hoger onderwijs

  Leraren menen vaak dat véél huiswerk een goede voorbereiding is voor later, weet Kaylee Surgeloose. ‘Zo word je als leerling klaargestoomd voor de overload aan informatie en vragen die ook in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt op je zullen afkomen, zeggen ze.’ Maar dat argument houdt volgens Surgeloose geen steek. “Leerlingen helpen goed te plannen in plaats van al dat werk op een hoop te gooien, daarmee help je ze veel beter op weg voor later. Daar wordt nu op scholen te weinig tijd voor gemaakt.”

 6. Huiswerk maak je thuis. De leraar verbetert de fouten

  “Huiswerk dient ook om vaardigheden en attitudes te ontwikkelen”, zegt Vicky Verley. “Daarom is het interessanter om open opdrachten te bedenken. Laat leerlingen bijvoorbeeld een week het nieuws volgen en met drie zelfgekozen items naar de klas komen. Dan kan je inspelen op hun interesses en kijken naar het proces in plaats van naar het resultaat. Dan kunnen ze geen ‘fouten’ maken. De succeservaring en de leerwinst zullen een pak groter zijn dan bij oefeningen waarbij ze met een verbetersleutel kunnen checken of het antwoord juist is.”

  “Aan zulke huistaken hebben niet alleen leerlingen, maar ook leraren effectief iets. Daarin zit misschien wel de belangrijkste functie van huiswerk: de terugkoppeling in de klas. Met huiswerk kan je iets dóen in de klas, je leert er als leraar heel veel uit. Je kan je lessen bijsturen, leerlingen remediëren en differentiëren.”

Lees ook hoe andere scholen het aanpakken: Huiswerk 3 keer anders.

In 3 weken naar beter huiswerk?

Schrijf je in voor de gratis online tipreeks en krijg in je mailbox:

 • inspirerende voorbeelden
 • concrete huiswerkideeën
 • kant-en-klare tools