Gepubliceerd op
Hulplijnen

Waar kan ik terecht bij pesten?

Scholen staan er niet alleen voor in hun aanpak van pesten en andere vormen van geweld. Ook voor ouders en leerlingen bestaan er verschillende hulplijnen.

Op school

Leraren met een pestsituatie in de klas kunnen rekenen op steun van de zorgleraar en de directeur. Het is ook belangrijk dat zij de ouders betrekken bij elke stap die ze zetten.

Omgekeerd spreken ouders in de eerste plaats de klasleraar aan, maar ze kunnen ook altijd terecht bij de zorgleraar en de directeur.

Dicht bij de school

Het CLB dat aan de school verbonden is, kan helpen om de problemen binnen een ruimere context te zien. De medewerkers weten hoe ze ongewenst gedrag systematisch kunnen aanpakken, geven inzicht in de betekenis en de gevolgen van probleemgedrag … Bovendien kunnen leerlingen en ouders rechtstreeks bij het CLB terecht.

De pedagogische begeleidingsdiensten gaan aan de slag op vraag van een school. Ze kijken eventueel mee naar het totale schoolbeleid en gaan op zoek naar externe partners.

De ouderkoepels en de Vlaamse Scholierenkoepel ondersteunen scholen in de samenwerking met ouders en met leerlingenraden.

Externe organisaties

Er zijn heel wat andere personen of organisaties die kunnen helpen:

Inspireert Klasse Magazine jou in 2021-2022?

  • 4 kwaliteitsnummers met inspiratie van leraren en experts.
  • Fraai ondersteunend materiaal: kalender, posters, kaartjes ...
  • Je Lerarenkaart met meer dan 1000 voordelen in je brievenbus.