Gepubliceerd op
Mag dat?

Mag de school leerlingen weigeren op schoolreis?

Ik ga met mijn leerlingen op schoolreis. Eén heel moeilijke leerling wil ik eigenlijk niet meenemen. Als hij meegaat, laten andere ouders hun kinderen zelfs thuis omdat hij een gevaar is voor hen. Kunnen we hem weigeren?

Lina - leraar 3de leerjaar

Die vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden. De regel is: iedereen moet mee. Hoogst uitzonderlijk kan je toch iemand weigeren.

Basisonderwijs

Enerzijds bepaalt de overheid dat leerlingen aan alle onderwijsactiviteiten moeten kunnen deelnemen die zijn bedoeld voor hen of hun klasgroep. Dat kunnen ook meerdaagse activiteiten buiten de school zijn. Ouders moeten de toestemming geven om hun kind te laten meegaan, de school zelf kan in principe niet bepalen wie wel of wie niet meegaat.

Anderzijds moet een school de veiligheid van de leerlingen en leraren garanderen. Als je school beslist om de leerling niet te laten meegaan, dan kan dat pas nadat de procedure van tijdelijke uitsluiting doorlopen werd. Uiteraard kan je deze maatregel enkel gebruiken als de school zware tuchtproblemen heeft met een leerling en beslist heeft de leerling te sanctioneren.

Secundair onderwijs

Leerlingen zijn verplicht om deel te nemen aan activiteiten buiten de school van maximaal een dag. Meerdaagse reizen zijn verplicht als dat zo in het schoolreglement staat. De scholen mag dus bepalen dat leerlingen mee moeten gaan, maar ze kan niet zomaar bepalen dat sommige leerlingen niet mee mogen.

Een leerling schorsen of uitsluiten kan enkel ná een incident waardoor er een gevaarlijke situatie ontstond. Als een leerling de leefregels schendt, kan je een leerling wel maximaal een dag uit de lessen halen en vervangende activiteiten opleggen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens de schoolreis. Langer dan een dag mag je dat niet doen.

Waar is mijn
Lerarenkaart?