Vlaanderen
Klasse.be

Actueel

Waarom toekomstdenken met je leerlingen net nu belangrijk is

  • 31 maart 2022
  • 6 minuten lezen

Corona, het klimaat, de oorlog in Oekraïne … De actualiteit kan je leerlingen angstig of zelfs pessimistisch maken over hun toekomst. Toch is het belangrijk om actief toekomstbeelden te verkennen, legt Maya Van Leemput, UNESCO Leerstoelhouder in toekomstbeelden en cocreatie (Erasmushogeschool Brussel) uit. “Alleen zo kan je gefundeerde keuzes maken.”

toekomstdenken leerlingen oorlog klimaat corona
Maya Van Leemput: “Als je samen alternatieve toekomstmogelijkheden naast elkaar legt en erover uitwisselt, creëer je perspectief.”

Wat is het nut van toekomstdenken in de klas?

Maya Van Leemput: “Mensen gaan soms makkelijk voor negatieve toekomstbeelden omdat die simpel zijn. Als het klimaat niet meer te redden valt, hoef je niet over oplossingen na te denken. Zoeken wat je wél wil, is een grotere uitdaging. Als je samen met je leerlingen alternatieve toekomstmogelijkheden naast elkaar legt en erover uitwisselt, creëer je perspectief. En je helpt leerlingen stilstaan bij hun eigen houding over wat er kan aankomen.” 

“Tijdens corona stonden we onder druk van de complexiteit van de pandemie. Mensen voelden zich onzeker en onveilig en tegelijk vonden sommigen het moeilijk om de maatregelen te volgen. Misschien zaten je leerlingen platgeslagen in de les, hadden ze het idee dat corona nooit meer voorbij zou gaan. Of klampten ze zich helemaal vast aan de meest hoopvolle toekomstbeelden over het rijk der vrijheid. Terwijl het nooit zo zwart-wit is. Beide scenario’s zijn mogelijk, en nog enkele daartussen. Hoe we daarmee omgaan, ligt voor een stuk bij ons.” 

“Als je leerlingen vastzitten in negatieve toekomstbeelden, kan je dat patroon doorbreken met de ‘Polak game’. Je trekt een krijtlijn op de vloer. Leerlingen zetten 1 of 2 stappen vooruit als ze denken dat de toekomst beter wordt. Een stap naar achteren als ze het somber inzien. Een stap of 2 naar links als ze denken dat de overheid vooral moet ingrijpen, en naar rechts als ze geloven dat ze zelf iets kunnen doen. Meestal staan leerlingen heel verspreid. Leerlingen uit elk kwadrant laat je uitwisselen of elkaar overtuigen.”

We zitten niet op één pad naar één soort toekomst

Maya Van Leemput
UNESCO Leerstoelhouder in toekomstbeelden en cocreatie

Overtuigen de pessimisten de optimisten, of omgekeerd? 

Maya Van Leemput: “Uiteindelijk willen ze het liefst in het midden staan, want dingen worden zowel beter als slechter. Op sommige dingen heb je impact, op andere niet. Soms is je omgeving doorslaggevend voor je lot, soms duw en trek je zelf het verschil in je leven. Als je dat beseft, kan je beslissen met welke dingen je bezig wil zijn.” 

“Laat hen eens nadenken: is het nu toffer dan 2 jaar geleden? Sommige kinderen zeggen misschien nee, omdat er thuis iets gebeurde wat voor hen belangrijker is dan corona of het geweld in Oekraïne. Of omdat ze meer bezorgd zijn over slechte examens dan over ziek worden. Zo beseffen ze dat niet 1 gebeurtenis hun toekomst bepaalt. En gebeurtenissen die nu heel belangrijk zijn, hebben misschien maar een beperkte invloed op de lange termijn. Dat biedt perspectief.”

Wat is toekomstdenken?

Maya Van Leemput: “Toekomstdenken heeft al een lange voorgeschiedenis. Schrijver Kahlil Gibran, in de 19de eeuw geboren in Libanon, is een goed voorbeeld van hoe toekomstdenken al eeuwen meegaat — ‘Our anxiety does not come from thinking about the future, but from wanting to control it‘, schreef hij.”


“In de jaren 50 schreef Nederlands directeur Fred Polak van het Centraal Planbureau zijn tweedelig werk De toekomst is verleden tijd. Hij vond positieve toekomstbeelden noodzakelijk voor een positieve ontwikkeling van de samenleving. Polak kreeg onderzoeksopdrachten van de UNESCO en de Raad van Europa en hielp bedrijven met langetermijnplanning als wetenschappelijk adviseur. In onze buurlanden, in Scandinavië, de VS of Taiwan zitten er al langer futures en foresight vakken in curricula van hogeronderwijsinstellingen.” 


“In 2015 richtte de Erasmushogeschool Brussel een kenniscentrum Open Time | Applied Futures Research op, 5 jaar later werd aan de onderzoeksgroep een UNESCO leerstoel toegekend. Sinds 2016 krijgen derdejaarsstudenten Idea & Innovation Management van een vak Strategic Futures Orientation. Steeds meer overheden, bedrijven, organisaties en andere groepen willen op een systematische en grondige manier vooruitkijken en aandacht besteden aan langetermijnevoluties en transformatie.”

Vanaf welke leeftijd kunnen kinderen toekomstdenken?En moet je er als leraar een filosoof voor zijn?

Maya Van Leemput: “Kinderen fantaseren al op jonge leeftijd. Maar toekomstdenken gaat niet alleen over persoonlijke dromen zoals ‘ik wil later astronaut worden’. Het is niet voorspellen, maar net beseffen dat we niet weten wat morgen of volgend jaar brengt. Moeilijk voor kinderen onder de 12 jaar: zij kunnen zich het verstrijken van de tijd moeilijk voorstellen. Een filosofische vraag als ‘hoe ziet de wereld er over 50 jaar uit’ is voor hen onbevattelijk.”

“Met eenvoudige werkvormen laat je hen concreet nadenken. Lopen ze bijvoorbeeld vast in discussies over de pandemie, gooi dan eens kop of munt. ‘Vaccin’ of ‘geen vaccin’, ‘het virus laten woeden’ of ‘maatregelen respecteren’. Hoe de munt ook valt, je zal altijd ‘oh’s’ en ‘ah’s’ horen. Leerlingen die opgelucht zijn terwijl anderen hun ontgoocheling niet kunnen verbergen. Dankzij die oefening ontdekken leerlingen beter wat ze precies willen. Ze voelen dat ze liever zelf keuzes maken dan dat de munt beslist. Laat hen stilstaan bij de gevolgen van hun keuze. Een kind zegt misschien: ‘Ik laat me vaccineren want ik wil op bezoek bij oma.’ Een ander verwoordt het op deze manier: ‘Ik wil niet dat oma ziek wordt.’”

Niet alles wat logisch lijkt, klopt. Veel hangt af van jouw acties

Maya Van Leemput
UNESCO Leerstoelhouder in toekomstbeelden en cocreatie

Gebruik je andere werkvormen bij oudere leerlingen? 

Maya Van Leemput: “De Polak Game of kop-of-munt doe ik ook met mijn hogeschoolstudenten. Maar met leerlingen secundair kan je ook toekomstscenario’s en hun gevolgen visualiseren op een toekomstwiel (futures wheel). Stel de vragen: ‘Wat gebeurt er vandaag? Wat gebeurt er over 3 maanden? Wat zullen daar de gevolgen van zijn?’ Die gevolgen teken je in minstens 3 lagen uit: als A, dan B. Als B, dan C.”

“Toegepast op klimaat kan je brainstormen rond 4 scenario’s: verdergezette groei, instorting van bestaande systemen, disciplineringsstrategieën zoals minder vlees eten of minder vliegen, en technologische evolutie. Misschien bedenken je leerlingen: ‘Als de economische groei zich voortzet (A), zijn er meer jobs (B1) of produceren we meer (B2). Een gevolg van B1 kan zijn dat er minder armoede is (C1), maar ook dat er schaarste op de arbeidsmarkt is in bepaalde sectoren (C2). Dan zou de werkdruk kunnen verhogen (D1). Een gevolg van de hogere productie (B2), kan zijn dat er meer afval is (C3) of dat we grondstoffen uitputten(C4) of dat we alles in voorraad hebben (C5).”

“Elke oorzaak heeft meerdere gevolgen en elk gevolg kan op zijn beurt nieuwe gevolgen hebben. Zo ontstaan er verschillende concentrische cirkels rond je kernidee, tot het een wiel is.” 

toekomstwiel
Toekomstwiel toegepast op voorbeeld van de stijgende economische groei.

“Laat je leerlingen daarna een lotje trekken met een willekeurig toekomstscenario. Elk groepje organiseert een denkbeeldig feestje, of vormt een gezin. Heel concreet tasten ze dan af hoe dat gaat, in een maatschappij waar groei centraal staat of één waar consuminderen net aan de orde is. Zien ze ook positieve kanten aan een wereld waar veel oude dingen instorten? Of lossen nieuwe technologieën alles op?”

Kom je zo tot één best case scenario?

Maya Van Leemput:  “Nee, het interessante is net dat de gevolgen op de buitenschil van het toekomstwiel nooit samen voorkomen. Neem nu het vertrekpunt ‘corona laait weer op’. De gevolgen ‘verplegers worden meer gerespecteerd’ en ‘verplegers storten in van de vermoeidheid’ zijn allebei aannemelijk. Wat het wordt, hangt af van de keuzes die we onderweg maken. Dat laten zien, is nuttig. Als westerlingen denken we vaak dat wat logisch bedacht is, altijd klopt. Terwijl veel afhangt van je acties.” 

“Als je verschillende groepjes na de brainstorm onderling laat uitwisselen, zullen ze merken dat elk scenario positieve en negatieve kanten heeft. Als de epidemie nog jaren duurt, vinden we uiteindelijk misschien zelfs een vaccin tegen een eenvoudige verkoudheid. Als de oorlog in Oekraïne zo verder gaat, dan gaat het vredelievende idee van Europa en de pacifistische houding die daarbij hoort misschien verloren.”

“We zitten niet op één pad naar één soort toekomst. Ook wat klimaat betreft: sommige regels of systemen zullen misschien instorten en tegelijk kan er een ander soort economische groei ontstaan. Een best of worst case scenario bestaat niet. Je moet op zoek naar het goede in elk scenario. Op basis daarvan kan je betere eigen keuzes maken of perspectief vinden in elke situatie.”

Femke Van De Pontseele

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


c

carine

2 april 2022

Hier heb ik veel aan gehad. Hiermee kan ik aan de slag. Dank je.

Reageren

Laat een reactie achter