Vlaanderen
Klasse.be

Duiding

Effectief lesgeven: wat werkt, wat niet? Vraag het aan Leerpunt 

  • 28 november 2023
  • 6 minuten lezen

Elke leraar wil lesgeven met impact. Maar welke methodieken en werkvormen hebben het meeste effect? Kenniscentrum Leerpunt verzamelt inzichten uit onderwijsonderzoek in een handige toolkit. Coördinator en pedagoog Pedro De Bruyckere legt uit hoe je die gebruikt. 

Portret Pedro De Bruyckere
Onderwijsexpert Pedro De Bruyckere: “Finaal kies jij welk wetenschappelijk inzicht er past bij jouw klas, lesonderwerp en ervaring.”

Wat is Leerpunt? 

Pedro De Bruyckere: “Leerpunt is een onafhankelijk kenniscentrum, met middelen van de Vlaamse overheid. Om te beginnen verzamelen we kwaliteitsvol onderwijsonderzoek op één plek, met een toolkit en praktische leidraden voor leraren. Onze grootste betrachting: leraren de juiste didactische keuzes helpen maken aan de hand van onderzoek, en in functie van hun context. In de toolkit zie je in 1 oogopslag een lijst lemma’s zoals ‘huiswerk’ of ‘zelfregulerend leren’. Voor welke interventies is er veel evidentie of bewijs dat ze een positief effect hebben, en welke aanpakken zijn eerder ‘mythes’?”

“Let wel: de leraar blijft aan het roer. We zullen nooit zeggen: ‘zo geef je goed les’. Want er is meer dan 1 manier om kwaliteitsvol onderwijs te geven. We gidsen je graag door het wetenschappelijke bos, maar finaal is de keuze dus aan jou. Zo past die bij je leerlingen en je lesonderwerp. En bij je professionaliteit.” 

Is Leerpunt niet vooral een clubje onderwijsonderzoekers?

Pedro de Bruyckere: “Nee, onderwijsmensen zitten bij Leerpunt mee in de cockpit: naast een wetenschappelijke commissie met experten, is er een gebruikerscommissie met pedagogische begeleiders, lerarenopleiders, schooldirecteurs en leraren. Gebruikers en wetenschappers checken of het materiaal praktisch bruikbaar is, en of er geen fouten insluipen tegen nieuwe wetenschappelijke inzichten.”  

“Ons hoofddoel: kwaliteitsvol onderzoek praktisch vertalen naar de Vlaamse onderwijscontext. We zijn geen pedagogische begeleidingsdienst of onderwijscentrum; op de klasvloer komen we niet.” 

Waar komt het onderwijsonderzoek bij Leerpunt vandaan?

Pedro de Bruyckere: We werken samen met internationale partners die de lat voor onderzoek heel hoog leggen. Hun werk overdoen zou tijdsverspilling zijn. We hertaalden 40 thema’s uit de toolkit van de Education Endowment foundation (EEF) uit Engeland en bouwden voort op de vertaalslag die het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) in Nederland al maakte. De interventies voor lager en secundair staan al online. In januari volgt kleuteronderwijs. We zullen ook eigen materiaal delen met deze kenniscentra. Werk je wereldwijd samen, dan hoef je het warm water niet telkens opnieuw uit te vinden.” 

Eén onderzoek maakt de lente niet

Pedro De Bruyckere
Coördinator Leerpunt

“Dat Engels of Nederlands onderzoek hertalen we dus naar de Vlaamse context: we passen niet alleen de woordenschat aan, maar kijken ook of de inhoud wel matcht met het Vlaamse onderwijs. Zoals privéscholen: die hebben we nauwelijks in Vlaanderen, terwijl die in andere regio’s wel een invloed hebben op de wetenschappelijke discussies rond onderwijs. En anders dan in Nederland namen wij het lemma ‘uniformen’ over uit de Engelse toolkit. Nederland heeft immers geen uniformscholen.” 

Stel: ik wil meer weten over het effect van buitenlessen. Kan ik bij Leerpunt aandringen op meer onderzoek?

Pedro De Bruyckere: “Op de site van Leerpunt kan je een formulier invullen met je kennisvraag, maar op elke individuele vraag kunnen we niet ingaan. Komt een thema vaak bovendrijven in de vragen en blijkt ook uit andere bevragingen van het Vlaamse onderwijsveld de nood, dan vragen we een onderzoek aan. Zo bouwen we een Vlaamse kennisagenda uit, in overleg met partners zoals vakbonden, de inspectie, de koepels en wetenschappers.”

“Dat Vlaamse onderzoek zal ook opgenomen worden als aanvulling op de toolkit. Zijn er niet minstens 10 onderzoeken rond een thema, dan geven we aan dat er te weinig evidentie is. Heel belangrijk, want 1 onderzoek maakt de lente niet. De kwaliteitseisen voor de toolkit zijn zeer hoog.”

Hoe ga ik als leraar met de toolkit aan de slag?  

Pedro De Bruyckere: “In deze toolkit zie je per wetenschappelijk thema hoeveel maanden vooruitgang jouw leerlingen met een bepaalde interventie kunnen boeken. Dat wordt uitgedrukt in maanden leerwinst. Tegelijk zie je hoeveel die interventie je kost, in geld en tijd. Hoe sterk de evidentie is, zie je aan het aantal slotjes. We hechten veel belang aan transparantie: duik je dieper in de toolkit, dan vind je ook het onderzoek dat die conclusies ondersteunt.” 

“Gewoon de best scorende aanpak overnemen en klaar? Zo simpel is het niet. Baseer je niet alleen op het aantal maanden leerwinst of op de slotjes. Lees vooral de bijsluiter: daar zie je of de aanpak meer effect heeft in het secundair of basisonderwijs, wat het effect is op kinderen met een lagere sociaal-economische status en welke valkuilen er zijn.”

“Soms scoort een interventie heel hoog, maar kost die ook veel moeite of geld. Misschien selecteer je dan beter een aanpak met matig effect, die minder kost. Een aanpak die voor de gemiddelde school in Vlaanderen prima werkt, is voor jouw leerlingen misschien helemaal niet geschikt.”

Waarom zegt Leerpunt weinig over pakweg welbevinden? Ligt de focus enkel op leerwinst en leerprestaties? 

Pedro De Bruyckere: “De Engelse EEF-toolkit legt de nadruk op didactiek. Maar leraren liggen ook wakker van thema’s zoals ouderbetrokkenheid. Dat thema komt beperkt aan bod in de toolkit: we voegden een praktische leidraad toe, met concrete handvaten en tips.”

Snel een effectieve aanpak uitkiezen en toepassen? Lees vooral de bijsluiter

Pedro De Bruyckere
Coördinator Leerpunt

“Invalshoeken die niet in de toolkit zitten, kunnen bij Leerpunt aan bod komen als daar nood aan is. Zo heeft klasgrootte geen effect op leerprestaties als de leraar zijn werkvormen niet aanpast in de kleinere klas, stelt de toolkit. Maar misschien hebben kleinere klassen wel een effect op het welbevinden van de leraar?  Vragen die de kennisagenda halen, kunnen leiden tot verder onderzoek.”

Wat als onderzoeken of onderzoekers elkaar tegenspreken? Geven jullie dat debat weer?

Pedro de Bruyckere: “Dat onderzoekers discussiëren en elkaars conclusies in vraag stellen, is gezond. Ook de leden van onze wetenschappelijke commissie hoeven niet altijd op 1 lijn te zitten. Dat helpt hen net om samen een objectieve kijk te ontwikkelen. En kritisch te blijven kijken naar thema’s waar nog terechte discussie over bestaat.” 

“Onderzoeken uit cognitief-psychologische hoek kregen de laatste jaren veel aandacht. Zo kreeg klassikale instructie de wind in de rug. Maar voor samenwerkend leren bestaat net zo goed wetenschappelijke evidentie. En zelfontdekkend leren krijgt terecht de kritiek dat je er geen basisvaardigheden zoals rekenen of lezen mee aanbrengt, maar als leerlingen iets verder staan in hun leerproces, kan het wél werken.” 

“We beperken ons niet tot 1 tak van de wetenschap in de onderzoeken die we selecteren. Het liefst hebben we dat verschillende wetenschappelijke stromingen een onderwerp onder de loep nemen. Komen zij tot dezelfde conclusie, dan weet je dat het resultaat ijzersterk is.”

Bestaat het risico op cherry-picking? Dat je uit al dat onderzoek enkel meeneemt wat in jouw kraam past?  

Pedro De Bruyckere: “Leraren hebben een sterk verantwoordelijkheidsgevoel, toont onderzoek. Ze hebben het beste voor met hun leerlingen. En dus maakt elke leraar eigen keuzes, en combineert die voortdurend insteken en werkvormen. Je evalueert en stuurt bij. Werkt iets niet in jouw situatie, dan gooi je die tool uit je gereedschapskist of pas je de methode aan. Die intuïtie en ervaring stut Leerpunt: de toolbox geeft een inschatting van de kans of iets lukt, en geeft aan waarop je het best let.”

“Soms krijg ik de vraag of handboeken niet gewoon de meest effectieve aanpak uit onderzoek kunnen kopiëren. Handboekenmakers kunnen op ons leunen, maar zij nemen jouw persoonlijke noden en context niet mee. Die ken enkel jij. En dus blijft het aan jou als leraar om onderbouwde keuzes te maken die je leerlingen ten goede komen.” 

Femke Van De Pontseele

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


J

Jan Depraetere

28 november 2023

Mooie vertaling: https://educationendowmentfoundation.org.uk/news/eef-launches-updated-teaching-and-learning-toolkit

Reageren
G

G. De Vos

3 december 2023

Allemaal zo academisch! Een lerarenopleiding moet vertrekken van consensus: 'bewährte Wissenschaft' (Popper '35). Een herstel van de climax van de eeuwwisseling heeft drie werven.
1. Actief onderwijs: tegenstanders beweren dat het nooit aangetoond is dat passief onderwijs slecht is. Kan zijn maar dat actief onderwijs meer effect heeft, is al bijna honderd jaar bewezen (Lewin '35).
2. Competentieleren: leerkrachten maken een inschatting van de leerbereidheid (attitude), bieden kennis aan die verwerkt moet worden (vaardigheden). Docenten zeggen dan: je kan leerlingen ook dwingen door slechte prestaties te bestraffen (bv. strafstudie, huisarrest, zittenblijven).
3. Ervaringsleren: in de marketing aanvaardt iedereen deugden van beleving. Waarom moet onderwijs dan schools en saai zijn?

Reageren

Laat een reactie achter