Vlaanderen
Klasse.be

Duiding

Wat is radicalisering?

  • 6 april 2015
  • 2 minuten lezen

Jongeren doen radicale uitspraken of stellen wel eens radicaal gedrag. Daarom zijn het pubers. Radicalisering is een grillig proces dat uit verschillende stadia bestaat. Wanneer wordt radicalisering een probleem? Bekijk de video.

Lees verder onder de video

grafiek: radicalist - extremist- terrorist

Lange baard of hakenkruis?

Radicaal zijn is een eigenschap van iemand die bepaalde dingen grondig wil veranderen. Zo was het algemeen stemrecht ooit een radicaal idee, net zoals de afschaffing van slavernij. Radicale ideeën hebben onze maatschappij veranderd. Radicalen willen een andere wereld of toch een aspect van de wereld grondig veranderen (bv. geen dierenproeven meer, strengere migratiewetten …). Ze streven naar een andere politieke, sociale, economische of religieuze orde. Zolang radicalen open blijven staan voor dialoog en nuance is er geen probleem.

Vaak wordt ‘radicalisme’ gebruikt voor (gewelddadig) extremisme. Dat is fout. Elke extremist is wel een radicaal, maar niet elke radicaal is een extremist. Extremisten zijn niet compromisbereid en hebben een hogere tolerantie voor geweld. Radicalisme, extremisme en terrorisme bevinden zich op een continuüm en kunnen dus in elkaar overlopen.

Radicalisering is het proces waarbij een leerling in toenemende mate bereid is om alles in de strijd te gooien voor een radicaal idee of fundamenteel alternatief voor onze democratische maatschappij. Hij identificeert zich steeds meer met extremistisch gedachtengoed, geraakt steeds meer overtuigd van zijn eigen gelijk of het gelijk van de nieuwe groep waartoe hij behoort, vervreemdt steeds meer van wie er anders of genuanceerder over denkt en is steeds meer geneigd om zijn denken in handelen om te zetten. De groep die uiteindelijk geweld gebruikt is klein.

Radicalisering is niet exclusief verbonden aan één etnische, culturele, religieuze of politieke bevolkingsgroep. Zo is er bijvoorbeeld dierenrechten-, links-, rechts- en islamitische radicalisering.

Als we radicalisme onder dezelfde noemer plaatsen als gewelddadig extremisme, welk woord hebben we dan nog voor gewone radicale uitspraken van jongeren?

Monique D’aes
nascholer

Van radicalisering naar terrorisme: 4 fasen

Radicalisering is een grillig proces. Dat kan razendsnel gaan of juist langzaam, stilvallen, helemaal omkeren en weer terugkomen. Dat wordt veroorzaakt door triggers, concrete gebeurtenissen in het persoonlijke leven van iemand of die van zijn omgeving en de samenleving. Elk moment in het proces is omkeerbaar.


grafiek: hoe radicaliseert een jongere

Michel Van Laere

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


R

Rudi Dierick

26 oktober 2022

Beetje oppervlakkig. De auteur merkt terecht op dat radicale ideeen niet per se problematisch zijn. Hij negeert echter dat er ook extremustische ideen bestaan. Dat is alles wat hoort in een ideologie die raciaal of ander suprelacisme predikt en geweld tegen alle tegenstanders predikt, ook de vrredzame.

Reageren

Laat een reactie achter