Gepubliceerd op
Duiding

Wat is radicalisering?

Jongeren doen radicale uitspraken of stellen wel eens radicaal gedrag. Daarom zijn het pubers. Radicalisering is een grillig proces dat uit verschillende stadia bestaat. Wanneer wordt radicalisering een probleem?
 
grafiek: radicalist - extremist- terrorist


 

Lange baard of hakenkruis?

Radicaal zijn is een eigenschap van iemand die bepaalde dingen grondig wil veranderen. Zo was het algemeen stemrecht ooit een radicaal idee, net zoals de afschaffing van slavernij. Radicale ideeën hebben onze maatschappij veranderd. Radicalen willen een andere wereld of toch een aspect van de wereld grondig veranderen (bv. geen dierenproeven meer, strengere migratiewetten …). Ze streven naar een andere politieke, sociale, economische of religieuze orde. Zolang radicalen open blijven staan voor dialoog en nuance is er geen probleem.

Vaak wordt ‘radicalisme’ gebruikt voor (gewelddadig) extremisme. Dat is fout. Elke extremist is wel een radicaal, maar niet elke radicaal is een extremist. Extremisten zijn niet compromisbereid en hebben een hogere tolerantie voor geweld. Radicalisme, extremisme en terrorisme bevinden zich op een continuüm en kunnen dus in elkaar overlopen.

Radicalisering is het proces waarbij een leerling in toenemende mate bereid is om alles in de strijd te gooien voor een radicaal idee of fundamenteel alternatief voor onze democratische maatschappij. Hij identificeert zich steeds meer met extremistisch gedachtengoed, geraakt steeds meer overtuigd van zijn eigen gelijk of het gelijk van de nieuwe groep waartoe hij behoort, vervreemdt steeds meer van wie er anders of genuanceerder over denkt en is steeds meer geneigd om zijn denken in handelen om te zetten. De groep die uiteindelijk geweld gebruikt is klein.

Radicalisering is niet exclusief verbonden aan één etnische, culturele, religieuze of politieke bevolkingsgroep. Zo is er bijvoorbeeld dierenrechten-, links-, rechts- en islamitische radicalisering.


Als we radicalisme onder dezelfde noemer plaatsen als gewelddadig extremisme, welk woord hebben we dan nog voor gewone radicale uitspraken van jongeren?

Monique D'aes - nascholer

Van radicalisering naar terrorisme: 4 fasen

Radicalisering is een grillig proces. Dat kan razendsnel gaan of juist langzaam, stilvallen, helemaal omkeren en weer terugkomen. Dat wordt veroorzaakt door triggers, concrete gebeurtenissen in het persoonlijke leven van iemand of die van zijn omgeving en de samenleving. Elk moment in het proces is omkeerbaar.
 


 
grafiek: hoe radicaliseert een jongere

 

logo no cap en Europese vlag
Wil jij radicalisering voorkomen en aanpakken op school? Schrijf je dan nu in voor de gratis online leermodules van No Cap. In 3 lessenreeksen krijg je inzicht en inspiratie over de aanpak van polarisering, de ontwikkeling van een gelaagde identiteit en het omgaan met fake news en online manipulatie.

No Cap is een project van het Departement Onderwijs en Vorming, Mediawijs, Cirra, KULeuven en Klasse. No Cap wil leraren en leerlingen weerbaar maken tegen choquerende, polariserende en radicale communicatie.
 


 
logo no cap en Europese vlag

Dit project kwam tot stand met de steun van het Internal Security Fund-Police van de Europese Commissie. De steun van het Internal Security Fund-Police van de Europese Commissie staat los van de goedkeuring van de inhoud van dit artikel, die het standpunt van de auteurs weergeeft. De Europese commissie wijst elke verantwoordelijkheid af voor het gebruik van informatie uit dit artikel.

Het beste van Klasse in je mailbox?

  • Al 58.000 leraren zijn abonnee
  • 1 keer per week en helemaal gratis
  • Verhalen van collega’s, concrete praktijktips, exclusieve wedstrijden ...