Gepubliceerd op
Mag dat?

4 manieren om als vastbenoemde van school te veranderen

Ik ben vastbenoemd in een basisschool in mijn buurt. Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging en wil mijn kans wagen in een andere school. Moet ik dan mijn vaste benoeming opgeven?

Hille - leraar tweede leerjaar
 
Een vaste benoeming krijg je van je schoolbestuur, dat je toewijst aan een van haar scholen (affectatie). Je vaste benoeming geldt enkel binnen je eigen schoolbestuur. Naar een andere school overstappen én vastbenoemd blijven, kan op verschillende manieren.
 

 1. Nieuwe affectatie

 2. Je schoolbestuur kan je toewijzen aan een van haar andere scholen. Dat is een nieuwe affectatie. In het gesubsidieerd officieel onderwijs kan dat ook zonder je akkoord. Een toewijzing aan een school binnen dezelfde scholengemeenschap, maar van een ander schoolbestuur, kan enkel via mutatie, verlof TAO of AVP (zie verder).

  Een nieuwe affectatie kan alleen binnen het ambt waarin je benoemd bent én als er in de andere school een betrekking vacant is. In het basisonderwijs is, met je akkoord, een affectatie mogelijk naar het ambt van onderwijzer of kleuteronderwijzer vanuit een ander wervingsambt, als je een vereist diploma hebt voor het nieuwe ambt.

  In het basis- en secundair onderwijs is, met je akkoord, een affectatie mogelijk vanuit een wervingsambt in het buitengewoon basis- of secundair onderwijs naar een wervingsambt in het gewoon basisonderwijs of buitengewoon secundair onderwijs, als je een vereist bekwaamheidsbewijs hebt voor dat ambt.
   

 3. Mutatie

 4. Je vaste benoeming behouden in een school buiten je schoolbestuur – en ook in een ander net – kan via een mutatie, als de nieuwe school akkoord gaat. Je neemt dan ontslag bij je huidige schoolbestuur en krijgt je vaste benoeming en affectie van het nieuwe schoolbestuur. Mutatie is geen recht en wordt niet vlug toegepast.

  Een mutatie kan alleen binnen het ambt waarin je benoemd bent én als er in de andere school een betrekking vacant is. In het basisonderwijs is een mutatie ook mogelijk naar het ambt van onderwijzer of kleuteronderwijzer vanuit een ander wervingsambt, als je een vereist diploma hebt voor het nieuwe ambt.

  In het basis- en secundair onderwijs is een mutatie mogelijk vanuit een wervingsambt in het buitengewoon basis- of secundair onderwijs naar een wervingsambt in het gewoon basisonderwijs of buitengewoon secundair onderwijs, als je een vereist bekwaamheidsbewijs hebt voor dat ambt.
   

 5. Tijdelijk andere opdracht

 6. Als je een job vindt in een school buiten je schoolbestuur, kan je verlof tijdelijk andere opdracht (TAO) aanvragen. Je blijft wel titularis van de betrekking waarin je vastbenoemd bent. In de andere school werk je als tijdelijk personeelslid, maar je wordt wel verder betaald als vastbenoemde aan het salaris van je werkelijke opdracht (+ evt. toelage). Als je een verlof TAO neemt naar het hoger onderwijs of naar de inspectie, word je volledig als tijdelijke bezoldigd.

  Ook bij ziekte, arbeidsongeval of bevallingsverlof word je als vastbenoemde beschouwd. Als je een verlof TAO neemt naar het hoger onderwijs of naar de inspectie, word je voor alle aspecten als tijdelijke beschouwd.

  Het verlof TAO is onbeperkt in de tijd, maar is geen recht. Als je via een verlof TAO 720 dagen dienstanciënniteit hebt opgebouwd, waarvan 360 dagen dienstanciënniteit in het ambt waarin je tijdelijk de opdracht uitoefent, kan je je op het ogenblik van de jaarlijkse vacantverklaring kandidaat stellen voor een vaste benoeming. Zodra je vast benoemd bent in je nieuwe school, neem je ontslag in je vorige school en vervalt daar je vaste benoeming.
   

 7. Afwezigheid wegens verminderde prestaties

 8. Als je een job vindt in een school buiten je schoolbestuur, kan je ook een afwezigheid wegens verminderde prestaties (AVP) of ‘verlof zonder wedde’ aanvragen. Je kan daarvoor kiezen omdat jouw schoolbestuur het verlof TAO maar voor een beperkt aantal jaren toestaat, of omdat je liever niet aangeeft dat je elders aan de slag wil.

  Tijdens je afwezigheid werk je als tijdelijk personeelslid in de andere school. Voor je loon en bij ziekte, arbeidsongeval of bevallingsverlof word je eveneens als tijdelijke beschouwd. AVP kan je voor maximaal 5 jaar nemen. Hou er rekening mee dat je na 5 jaar een keuze moet maken en dat je je AVP dan niet meer voor andere redenen kan gebruiken.

  Als je via AVP een andere job in onderwijs opneemt, bouw je in die job dienstanciënniteit op die in aanmerking komt voor het recht op TADD. Je kan dit recht op TADD dan inroepen en zodra je TADD aangesteld bent, kan je je op het ogenblik van de jaarlijkse vacantverklaring kandidaat stellen voor een vaste benoeming. Ben je vast benoemd in je nieuwe school, neem je ontslag in je vorige school en vervalt daar je vaste benoeming.

 


Lees meer over de vaste benoeming op onderwijs.vlaanderen.be

Haal Klasse Magazine in je bubbel

 • 4 kwaliteitsnummers met inspiratie van leraren en experts.
 • Fraai ondersteunend materiaal: kalender, poster, zorgkaartjes ...
 • Je Lerarenkaart met meer dan 1000 voordelen in je brievenbus.