Gepubliceerd op
Specialist

Hoe zet je expert-leraren goed in? (mentor, zorgcoördinator …)

Charlotte Struyve (KU Leuven) onderzocht in haar doctoraatsstudie de groeiende business van expert-leraren: leraren met verminderde onderwijsopdracht om klasoverstijgende verantwoordelijkheden te dragen. Zij signaleren dat hun positie op school moeilijk is. En daarom is hun impact niet altijd even groot. Hoe zet je als directeur expert-leraren wel goed in en hoe bescherm je ze?

Charlotte Struyve (KU Leuven)

Charlotte Struyve: “Scholen moeten vandaag veel taken zelf opnemen. Ze moeten hun eigen kwaliteitszorg en professionalisering uittekenen, startende leraren ondersteunen, zorg dragen voor een divers leerlingenpubliek … We kunnen niet verwachten dat directeurs dat in hun eentje klaren. Tegelijkertijd zien we scholen vandaag als professionele leergemeenschappen, waar ook leraren kansen moeten krijgen om bij te dragen tot de werking en de kwaliteit van de school.”

“2 tendensen, 1 oplossing: directeurs zetten leraren steeds vaker in als expert-leraren. Denk aan de zorgcoördinator, mentoren, beleidsondersteuners, graadcoördinatoren … Met die rollen creëren scholen een nieuwe, vaak drukbezette, tussenruimte tussen leraren en directeurs. Ik onderzocht of het voor die expert-leraren wel zo simpel is om hun rol goed in te vullen en kwam tot een aantal conclusies én adviezen.”
 


 

Conclusie 1: Expert-leraren vallen tussen 2 stoelen

“Expert-leraren zijn én voelen zich nog steeds leraar. Zelfs nu ze ook klasoverstijgende verantwoordelijkheden dragen. Ze willen graag naast hun collega’s blijven staan. Maar die zien maar al te vaak de expert-leraar niet meer als een van hen. Ze vertellen niet meer alles, zoals vroeger. Expert-leraren vinden dat lastig en zoeken voortdurend naar hun positie en identiteit op school.”

“Daarbij passen ze subtiele strategieën toe zodat collega’s hen toch nog als leraar zien. In de lerarenkamer luidop over hun lessen vertellen bijvoorbeeld. Over iets wat niet goed liep en hoe ze daarop reageerden. Gewoon om te tonen dat ze nog op dezelfde problemen botsen als andere leraren. Of ze zoeken tijdens de middagpauze heel bewust de refter of lerarenkamer op om samen met leraren boterhammen te eten. Liever dat dan de lunchpauze blokkeren voor een overleg met de directeur. Want dat versterkt de afstand met de leraren misschien.”
 

Advies

“Als je expert-leraren aanstelt, maak dan duidelijk dat die nieuwe rollen leraren nieuwe verantwoordelijkheden geven omdat ze nuttige expertise hebben. En dat je niet zozeer leraren in een andere (hiërarchische) positie op school wil plaatsen. Expert-leraren zijn er om leraren te ondersteunen in hun klaspraktijk. Een expert-leraar kan echt niet zonder zijn collega’s.”

“Daarom moet je er als directeur voor zorgen dat experten en leraren elkaar voortdurend vinden en samenwerken. Het lukt niet als je de zorgcoördinator isoleert in een bureautje waar hij/zij alle oplossingen moet bedenken en het team alle zorgtaken en -leerlingen naar hem/haar mag afschuiven. Alleen als er een gedragen zorgcultuur komt en leraren zorg ook in hun klas een plek geven en de klasdeur openen voor de zorgcoördinator, werkt het wel.”
 


 

Conclusie 2: Expert-leraren worstelen met legitimiteit

“Via netwerkanalyses ontdekten we dat expert-leraren, anders dan je verwacht, niet altijd centraal staan in de gesprekken binnen hun expertise. Niet elke expert krijgt zomaar de legitimiteit van de collega’s. Onderwijservaring, opleidingen en bagage spelen een rol.”

“Maar ook de directeur. Soms weigert een directeur (on)bewust om de verantwoordelijkheid uit handen te geven. Terwijl je de expert alleen versterkt door aan te geven dat hij/zij er meer van kent en met jouw steun een beleid mag uitwerken. Ten slotte groeit de legitimiteit als ook andere leraren weten waarvoor ze bij de expert-leraar terechtkunnen. En als ze ervaren de kennis van de expert nuttig kan zijn voor hun eigen praktijk.”
 

Advies

“Scholen zetten de rollen ook in om individuele loopbanen aantrekkelijker te maken. Dat is oké, maar alleen als die leraren intrinsiek gemotiveerd zijn en als hun expertise ook bijdraagt tot de kwaliteit van de school.”

“Plus: overlaad een expert-leraar niet. Maak van hem/haar geen manusje-van-alles. Zijn/haar taak moet in balans blijven met de vrijgestelde uren én binnen zijn/haar expertise, talenten. Zo is het voor iedereen duidelijk waarom die expert op school een meerwaarde is.”
 


 

Conclusie 3: Mentoren houden startende leraren niet op school

“Om startende leraren te begeleiden en binnen onderwijs te houden, schakelen scholen mentoren in. Maar uit mijn onderzoek blijkt dat starters vaak niet eens met hun mentor overleggen over hun klaspraktijk. En opvallend: als starters een sterke relatie hebben met hun mentor leidt dat niet tot meer jobtevredenheid of tot minder kans dat ze uit de job stappen. Starters tonen zich wel gelukkiger in hun job als ze goed ingebed zijn in het team. Ze geven dan ook vaker aan dat ze leraar willen blijven.”
 

Advies

“Moeten we de mentor afschaffen? Nee. Ik pleit er vooral voor om de rol te herdefiniëren en sociale relaties met collega’s stimuleren als een belangrijke (informele) vorm van mentorschap te zien.”

“De mentor moet niet de exclusieve spilfiguur zijn die alle info overbrengt, die als enige starters uitnodigt in zijn lessen of bij hen op bezoek gaat, die alle zorg en steun biedt. De mentor moet voor starters de sleutel zijn naar het hele team. Zodat de starter echt in het team stapt en iedere leraar vanuit zijn expertise de starter een stukje kan verder helpen.”

Het beste van Klasse in je mailbox?

  • Al 56.000 leraren zijn abonnee
  • 1 keer per week en helemaal gratis
  • Verhalen van collega’s, concrete praktijktips, exclusieve wedstrijden ...