Vlaanderen
Klasse.be

Mag dat?

Kan ik mijn anciënniteit meenemen naar het onderwijs?

 • Laatste wijziging: 16 april 2024
 • 3 minuten lezen

Ik behaalde 20 jaar geleden mijn lerarendiploma, maar zette nooit de stap naar het onderwijs. Als ik nu wel de switch zou maken, telt mijn ervaring dan mee om mijn salaris te berekenen?

Bart (42) – bachelor Leraar secundair wiskunde & biologie

Dat kan

Hoeveel jaar je als zij-instromer kan laten meetellen voor je geldelijke anciënniteit, hangt af van enkele factoren: de aard van je eerdere werkervaring, wanneer je in het onderwijs start(te) en of je ambt/vak een knelpunt vormt.

Afhankelijk van de sector(en) waarin je voordien werkte – zelfstandig, privé, openbaar of onderwijs –, kan je periodes meenemen om je geldelijke anciënniteit te berekenen.

 • De geldelijke anciënniteit die je opbouwde door eventuele eerdere prestaties in het onderwijs, behoud je.
 • Je dienstperiodes vanuit de openbare sector (overheid) meenemen, is in veel gevallen mogelijk.
 • Als je in de privésector werkte als werknemer of zelfstandige kan je als zij-instromer je beroepservaring tot 15 jaar laten meetellen voor je geldelijke anciënniteit, op voorwaarde dat:
  1. Je op of na 1 september 2023 een nieuw personeelslid bent óf gedurende een ononderbroken periode van minstens 3 jaar geen aanstelling had in onderwijs.

   Als je voor 1 september 2023 niet meer dan 105 dagen (via 1 of meer korte aanstellingen in het onderwijs), geld je bij een nieuwe aanstelling op of na 1 september 2023 ook als een nieuw personeelslid.
  2. Je op of na 1 september 2023 aan de slag gaat in 1 van de knelpuntambten of -vakken in het basis- of secundair onderwijs of in een centrum voor leerlingenbegeleiding.

Goed om weten: de periodes van beroepservaring kan je voor sommige knelpuntambten en -vakken en onder bepaalde voorwaarden, combineren met maximaal 10 jaar nuttige ervaring.

Wat als je geen pedagogisch diploma hebt?

Ook zonder lerarendiploma heb je recht op maximaal 15 jaar geldelijke anciënniteit vanuit de privésector. Je wordt wel aangesteld met een bekwaamheidsbewijs van de categorie ‘Andere’ (AND), komt in een lagere salarisschaal terecht en kan niet vast benoemd worden.

Ga je de lerarenopleiding volgen, dan heb je recht op een lerarenbonus: een wekelijkse vermindering van je opdracht met volledig behoud van je salaris.

Hoe vraag je je geldelijke anciënniteit aan?

Download het formulier dat past bij jouw situatie. Vul het eerste luik zelf in. Laat het tweede luik door je vorige werkgever(s) invullen. Bezorg het formulier met de nodige bewijsstukken daarna via je schoolsecretariaat aan AGODI. Werk je nog niet in het onderwijs? Dan kan je alles ook rechtstreeks aan AGODI bezorgen via de contactgegevens op het formulier.


Vind uitgebreidere informatie in de omzendbrief ‘Geldelijke validering van ervaring als werknemer of zelfstandige voor knelpuntambten en -vakken voor zijinstromers’.

Nog niet gestart, maar wel benieuwd naar je salaris? Simuleer je salaris met de salarissimulator.

Logo Lesgeven is alles geven

Wil jij leraar worden? Of twijfel je? Check de website van Onderwijs Vlaanderen: www.lesgeven.vlaanderen.

Lesgeven is een bewonderenswaardige job. Het is elke dag het beste van jezelf geven om het beste te halen uit je leerlingen. Het is testen geven en getest worden. Het is kansen geven, een toekomst geven. Kortom, lesgeven is alles geven.

Anne Siccard

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


H

Heremans

4 maart 2021

Wat met mensen die 2 of 3 jaar geleden de overstap gemaakt hebben naar het onderwijs? Zij hebben slechts 2 of 3 jaar anciënniteit terwijl iemand die nu overstapt start met 8 jaar anciënniteit. Dit lijkt me geen faire regeling.
Deze leerkrachten zouden nu ook minstens 8 jaar anciënniteit moeten krijgen.

Reageren
l

lieve VdP

4 maart 2021

Helemaal mee akkoord! Ik werk nu mijn 3e jaar in het onderwijs. Heb me na 25 jaar in de privé te hebben gewerkt, omgeschoold tot leerkracht lager onderwijs. Dat was al een zware (financiële en tijds)investering voor me. Let wel, mijn beslissing om over te stappen was doordacht en gewikt en gewogen. Ik werk nu aan het loon van een startende leerkracht met 3 jaar ervaring. Toen ik de beslissing van de 8 jaar anciënniteit voor overstappers hoorde, maakte ik echt letterlijk een vreugdesprongetje. Maar de ontnuchtering volgde spijtig genoeg al snel. Van een demotiverende maatregel gesproken!

Reageren
L

L.R.

19 april 2021

Bij mij deed het ook pijn. Ik stapte over naar het onderwijs na 20 jaar privé. Inderdaad full time aan het werk geweest en intussen school gelopen om het diploma te halen, verlof nemen om stages te doen etc etc. Afgestudeerd juni 2019. In oktober/november 2019 voor enkele scholen een vervangopdracht gedaan (scholen die me kenden en vroegen of ik ze uit de nood kon helpen), verlof genomen bij mijn werk waar ik 100% ingeschreven was en die paar dagen gaan doen. In totaal 7 dagen waarvan 2 halve dagen gewerkt in 2019/2020. In 2020/2021 de overstap gemaakt en de aanvraag gedaan. 'Nee dat kunnen we niet goedkeuren, u was reeds aan het werk in het onderwijs voor de nieuwe regeling van start ging.'

Reageren
S

Simons Christiane

5 maart 2021

Beste
Wij deden voor een logopediste de aanvraag om haar 9 jaar anciënniteit als zelfstandige (max 8 in het onderwijs) te laten gelden als beginnende zorgcoördinator in onze basisschool. Haar aanvraag werd geweigerd. Zeer jammer want een logopediste is een perfect opgeleide om de taak van zorgcoördinator op zich te nemen. Beginnen met een anciënniteit van 8 jaar i.p.v. 0 was een groot verschil in salaris.

Reageren
R

Renate

9 maart 2021

Een prachtig initiatief dat er al jaren geleden had moeten komen. Maar een kaakslag in het gezicht van de enthousiastelingen die vanuit een oprecht engagement jaren geleden de overstap naar het onderwijs maakten, met verlies van al hun anciënniteit.
Beseffen dat je minder verdient dan collega's die jonger zijn, een minder diverse ervaring hebben (wegens enkel in het onderwijs gewerkt te hebben) maar exact hetzelfde werk doen als jij is al een wrange noot om te kraken. Maar dat nieuwe instappende zij-instromers nu ook nog eens meer kunnen verdienen is niet bepaald een opwaartse stimulans voor de motivatie. Mooi dat men zich inspant om nieuwe leerkrachten aan te trekken. Jammer dat er zo weinig inspanning is om 'oude' leerkrachten te houden.

Reageren
H

Hilde

25 oktober 2021

Misschien moeten we met z'n allen een klacht indienen bij Unia wegens discriminatie. Wij moeten nu voor altijd werken aan een lager loon, terwijl leeftijdsgenoten die nu pas instappen, voor de rest van hun carrière meer betaald krijgen.

Reageren
e

elke

10 januari 2022

wat ik ook niet fair vind aan deze regeling is, dat als je een aantal weken toch in de bres bent gesprongen (nb 5 weken halftijds) om de school van je neefje uit de brand te helpen, je anciënniteit van meer dan 25 jaar wordt herleid tot nul. Je doet dan de moeite om de opleiding leerkracht te volgen in verkort traject (omdat die 5 weken je wel meevielen, en je door medische redenen uit een ander knelpuntberoep moest stappen), en dat verkort traject is dan 2 jaar, waardoor je door die eerdere minieme 5 weken halftijds, alles verliest aan anciënniteit. je twijfelt echt al onmiddellijk om toch weer iets anders te gaan doen. Want wees eerlijk, met al wat met vraagt momenteel van leerkrachten, is dit wel een bijkomende demotiverende faktor....

Reageren
H

Hilde

19 januari 2022

20 jaar terug heb ik de overstap gewaagd van privé naar het onderwijs in een ondersteunend ambt. Inhoudelijk ben ik een administratieve duizendpoot met een deftige portie verantwoordelijkheidszin in het personeelsbeleid. Voor de 'ondersteunende' ambten als Opvoeder of Administratief medewerker waarin ik ben gecategoriseerd wordt geen (0) geldelijke anciënniteit erkent als werknemer noch als zelfstandige. Ik had nochtans 10 jaar érg nuttige ervaring opgedaan binnen alle interne diensten van één van de gekendste pijlers in de ziekteverzekering.
Gemiddeld verschilt het nettolloon 500€/maand met leeftijdgenoten en dit wellicht voor de rest van mijn carrière. Klein detail, ik heb een lerarenopleiding!
Ik treed voorgaande reacties van lezers bij dat de huidige beslissing van de regering een kaakslag zijn voor al diegene die momenteel niet verdienen waar ze nochtans recht op hebben. Hierdoor wordt een ongelijkheid gecreëerd en dus misnoegen.
Naar mijn mening een prangende kwestie die vraagt om een herziening van de toekenning van geldelijke anciënniteit voor alle ambten in het onderwijs en ja ook voor 'oud-zijinstromers'!

Reageren
K

Katrijn

16 februari 2022

Herkenbaar en frustrerend. Ik kreeg ruim 17 jaar nuttige ervaring (10 jaar effectief) toegekend voor het ambt van leraar. Nadat ik de overstap maakte naar het ambt van administratief medewerker zakte ik terug naar een luttele 4 jaar. Financieel een fameuze aderlating.
Ik volg helemaal de gedachtegang dat deze kwestie vraagt om herziening.

Reageren
K

K. J

16 februari 2022

Herkenbaar en frustrerend. Ik kreeg ruim 17 jaar nuttige ervaring (10 jaar effectief) toegekend voor het ambt van leraar. Nadat ik de overstap maakte naar het ambt van administratief medewerker zakte ik terug naar een luttele 4 jaar. Financieel een fameuze aderlating.
Ik volg helemaal de gedachtegang dat deze kwestie vraagt om herziening.

Reageren
H

HZ

9 juni 2022

Ook bij mij voelt dit wrang aan. Ik maakte 7 jaar geleden de overstap naar het onderwijs, waar ik aan de slag ging als leerkracht in een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN). Voordien had ik ruim 9 jaar gewerkt als begeleider in een opvangcentrum voor asielzoekers, met als belangrijkste taak de werking voor niet-begeleide minderjarigen die in het opvangcentrum woonden. Dag in dag uit ging ik met deze jongeren aan de slag: activiteiten organiseren, gesprekken voeren, hen helpen met hun beginnende Nederland in het algemeen en hun huiswerk in het bijzonder, hen wegwijs maken in de regels en de gewoontes van onze Belgische maatschappij, wekelijks overleg met de OKAN-scholen waar ze school liepen, enz.. Daarna heb ik nog twee jaar gewerkt voor het Huis van het Nederlands, waar ik volwassen nieuwkomers ontving en testte om hen vervolgens door te verwijzen naar de voor hen meest geschikte cursus Nederlands voor anderstaligen.
Toen ik begon als OKAN-leerkracht deed ik een aanvraag om die nuttige ervaring te laten meetellen voor de berekening van mijn anciënniteit. Resultaat: nul jaar kon ik meenemen...
Ik vermoed dat ik, mocht ik vandaag dezelfde overstap maken, mijn nuttige ervaring wel zou kunnen meetellen. Enerzijds ben ik erg blij voor collega's die nu overstappen dat zijn dit wel kunnen, maar anderzijds voelt het toch niet echt fair aan dat zij me nu in verloning 'voorbij steken'. Een mens zou beginnen overwegen om weer uit het onderwijs te stappen en er binnen enkele jaren opnieuw in te stappen om zo zijn werkervaring toch te kunnen laten meetellen...

Reageren
R

Rudi Dierick

4 december 2022

De discriminatie tussen zij-instromers uit de private sector en de openbare sector is wel heel groot. Nergens vond ik ook maar de minste verantwoording van enig verschil.

Reageren
R

Rudi Dierick

4 december 2022

Opvallend in al deze doorgaans meer dan terechte en pertinente reacties is dat men wel kwaad is op de minister of de regering, maar blijkbaar niet op de hoofdverantwoordelijken van die discriminerende regelingen. Van waar komt het continue, aanhoudende en harde verzet tegen meer hedendaagse overstapregelingen voor zij-instromers?

Reageren
P

Pascal Michiels

12 april 2023

Ik kan getuigen dat ik meer dan 25 jaar informatica-lessen heb gegeven als zaakvoerder vanuit mijn kennisonderneming. Mijn kennisniveau ligt sterk hoger dan dat van gelijkaardige leerkrachten die nu werkzaam zijn, want alles wat ik aanleerde was gevorderde materie. Na 3 maand ingestapt te zijn stel ik een hongerloon vast want Brussel is er in geslaagd met zijn absurde regels me in te schalen op de allerlaagste loonschaal. Van anciënniteit zag ik nog helemaal niks. De bestaande leerkrachten denken dat wij even komen profiteren. Profiteren van wat? Het loon van elke leerkracht ligt veel te laag en dat is de oorzaak van de malaise in het onderwijs. Enkel mensen die uit idealisme het onderwijs vervoegen zullen straks zij-instromen. Vermoedelijk zullen er dat zeer weinig blijven want je moet totaal wacko zijn dat te doen. Want je komt terecht tussen gewaardeerde en gevestigde waarden die zelf aan het uitstromen zijn met allemaal gegronde redenen. De meesten gaan richting de privé. Daar zullen ze nog grotere ogen optrekken in het 4e bedrijfsjaar. Ze zullen merken hoe boekhouder en fiscus de kennisondernemer gewoon doodknijpen ten voordele van de heel grote bedrijven die alles mogen en nog subsidies binnenhalen ook. Ik hield het meer dan 20 jaar vol zonder 1 euro subsidie of voordeeltje. Andere mensen slimmer maken, altijd voorblijven op anderen qua kennis, continu bijscholen, enz. Wat is mijn beloning ervoor? Het loon van een facteur. Eigenlijk niet veel minder dan ten tijde van de BVBA.

Reageren

Laat een reactie achter