Vlaanderen
Klasse.be

Mag dat?

Kan ik mijn anciënniteit meenemen naar het onderwijs?

 • 4 maart 2021
 • 2 minuten lezen

Ik heb 20 jaar geleden mijn lerarendiploma behaald, maar ben meteen in een privébedrijf gaan werken. Als ik zou overstappen naar het onderwijs, telt mijn ervaring dan mee om mijn salaris te berekenen?

Bart (42) – bachelor lerarenopleiding secundair wiskunde & biologie

Dat kan

Hoeveel jaren je als zij-instromer kan ‘overdragen’ voor je geldelijke anciënniteit, hangt af van de aard van je eerdere werkervaringen en het ambt of vak waarin je aan de slag gaat.

Afhankelijk van de sector(en) waar je aan de slag was, kan je die gewerkte periodes meenemen om je geldelijke anciënniteit te berekenen.

 • De geldelijke anciënniteit die je opbouwde door eventuele eerdere prestaties in het onderwijs, behoud je. Ook de jaren in het niet-gesubsidieerd onderwijs (in een andere Europese lidstaat of de Franse Gemeenschap) tellen mee.
 • Je dienstperiodes vanuit de openbare sector (overheid) meenemen, is in veel gevallen mogelijk.
 • Vanuit de privésector kan je, op voorwaarde dat je praktijkervaring erkend wordt als nuttige ervaring en met een maximum van 10 jaar, je gepresteerde periodes meenemen, maar enkel als:
  • je in het secundair onderwijs technische, praktische vakken of bepaalde kunstvakken gaat geven;
  • je in het volwassenenonderwijs aan de slag gaat in technische en praktische opleidingen en modules.

Voor zij-instromers in een knelpuntambt of -vak

Als je in de privésector werkte als werknemer of zelfstandige kan je, bovenop de hoger vermelde nuttige ervaring, ook je beroepservaring tot 8 jaar laten meetellen voor je geldelijke anciënniteit (dus in totaal max. 18 jaar), maar enkel op voorwaarde dat:

 • je een nieuw personeelslid bent óf als je minstens 3 jaar geen aanstelling had in onderwijs;
 • je minstens halftijds tewerkgesteld was in de privésector;
 • je aan de slag gaat in deze knelpuntambten of -vakken:
  • onderwijzer
  • onderwijzer ASV
  • leraar Nederlands, Nederlands voor nieuwkomers, Frans of Wiskunde
  • als leraar, belast met het technische vak bouw, elektriciteit, hout, mechanica, handelscorrespondentie Nederlands of Frans
  • leraar, belast met het praktisch vak bouw, elektriciteit, hout, en mechanica
  • leraar beroepsgerichte vorming met specialiteiten bouw, hout en mechanica
  • leraar, aangesteld in het buitengewoon onderwijs opleidingsvorm 4 en belast met een van de knelpuntambten hierboven vermeld in 3, 4 of 5.

Wat als ik geen pedagogisch diploma heb?

Wie als zij-instromer niet over een lerarendiploma beschikt, wordt aangesteld met een bekwaamheidsbewijs van de categorie ‘Andere’ (AND) en komt in een lagere salarisschaal terecht. Daarmee kan je telkens voor 1 jaar aangesteld worden en is vaste benoeming niet mogelijk. Dat kan enkel met een vereist (VE) of voldoende geacht (VO) diploma.

Het recht op maximaal 8 jaar geldelijke anciënniteit vanuit de privésector geldt ook als je met een ander bekwaamheidsbewijs (AND) instroomt in een knelpuntambt of -vak.

Meer informatie over geldelijke anciënniteit en nuttige ervaring op Onderwijs.Vlaanderen.

Anne Siccard

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


H

Heremans

4 maart 2021

Wat met mensen die 2 of 3 jaar geleden de overstap gemaakt hebben naar het onderwijs? Zij hebben slechts 2 of 3 jaar anciënniteit terwijl iemand die nu overstapt start met 8 jaar anciënniteit. Dit lijkt me geen faire regeling.
Deze leerkrachten zouden nu ook minstens 8 jaar anciënniteit moeten krijgen.

Reageren
l

lieve VdP

4 maart 2021

Helemaal mee akkoord! Ik werk nu mijn 3e jaar in het onderwijs. Heb me na 25 jaar in de privé te hebben gewerkt, omgeschoold tot leerkracht lager onderwijs. Dat was al een zware (financiële en tijds)investering voor me. Let wel, mijn beslissing om over te stappen was doordacht en gewikt en gewogen. Ik werk nu aan het loon van een startende leerkracht met 3 jaar ervaring. Toen ik de beslissing van de 8 jaar anciënniteit voor overstappers hoorde, maakte ik echt letterlijk een vreugdesprongetje. Maar de ontnuchtering volgde spijtig genoeg al snel. Van een demotiverende maatregel gesproken!

Reageren
L

L.R.

19 april 2021

Bij mij deed het ook pijn. Ik stapte over naar het onderwijs na 20 jaar privé. Inderdaad full time aan het werk geweest en intussen school gelopen om het diploma te halen, verlof nemen om stages te doen etc etc. Afgestudeerd juni 2019. In oktober/november 2019 voor enkele scholen een vervangopdracht gedaan (scholen die me kenden en vroegen of ik ze uit de nood kon helpen), verlof genomen bij mijn werk waar ik 100% ingeschreven was en die paar dagen gaan doen. In totaal 7 dagen waarvan 2 halve dagen gewerkt in 2019/2020. In 2020/2021 de overstap gemaakt en de aanvraag gedaan. 'Nee dat kunnen we niet goedkeuren, u was reeds aan het werk in het onderwijs voor de nieuwe regeling van start ging.'

Reageren
S

Simons Christiane

5 maart 2021

Beste
Wij deden voor een logopediste de aanvraag om haar 9 jaar anciënniteit als zelfstandige (max 8 in het onderwijs) te laten gelden als beginnende zorgcoördinator in onze basisschool. Haar aanvraag werd geweigerd. Zeer jammer want een logopediste is een perfect opgeleide om de taak van zorgcoördinator op zich te nemen. Beginnen met een anciënniteit van 8 jaar i.p.v. 0 was een groot verschil in salaris.

Reageren
R

Renate

9 maart 2021

Een prachtig initiatief dat er al jaren geleden had moeten komen. Maar een kaakslag in het gezicht van de enthousiastelingen die vanuit een oprecht engagement jaren geleden de overstap naar het onderwijs maakten, met verlies van al hun anciënniteit.
Beseffen dat je minder verdient dan collega's die jonger zijn, een minder diverse ervaring hebben (wegens enkel in het onderwijs gewerkt te hebben) maar exact hetzelfde werk doen als jij is al een wrange noot om te kraken. Maar dat nieuwe instappende zij-instromers nu ook nog eens meer kunnen verdienen is niet bepaald een opwaartse stimulans voor de motivatie. Mooi dat men zich inspant om nieuwe leerkrachten aan te trekken. Jammer dat er zo weinig inspanning is om 'oude' leerkrachten te houden.

Reageren
H

Hilde

25 oktober 2021

Misschien moeten we met z'n allen een klacht indienen bij Unia wegens discriminatie. Wij moeten nu voor altijd werken aan een lager loon, terwijl leeftijdsgenoten die nu pas instappen, voor de rest van hun carrière meer betaald krijgen.

Reageren

Laat een reactie achter