Gepubliceerd op
Mag dat?

Kan ik mijn anciënniteit meenemen naar het onderwijs?

Ik heb 20 jaar geleden mijn lerarendiploma behaald, maar ben meteen in een privébedrijf gaan werken. Als ik zou overstappen naar het onderwijs, telt mijn ervaring dan mee om mijn salaris te berekenen?

Bart (42) - bachelor lerarenopleiding secundair wiskunde - biologie

Hoeveel jaren je als zij-instromer kan ‘overdragen’ voor je geldelijke anciënniteit, hangt af van de aard van je eerdere werkervaringen en het ambt of vak waarin je aan de slag gaat.
 

Afhankelijk van de sector(en) waar je aan de slag was, kan je die gewerkte periodes meenemen om je geldelijke anciënniteit te berekenen.

 • De geldelijke anciënniteit die je opbouwde door eventuele eerdere prestaties in het onderwijs, behoud je. Ook de jaren in het niet-gesubsidieerd onderwijs (in een andere Europese lidstaat of de Franse Gemeenschap) tellen mee.
 • Je dienstperiodes vanuit de openbare sector (overheid) meenemen, is in veel gevallen mogelijk.
 • Vanuit de privésector kan je, op voorwaarde dat je praktijkervaring erkend wordt als nuttige ervaring en met een maximum van 10 jaar, je gepresteerde periodes meenemen, maar enkel als:
 1. je in het secundair onderwijs technische, praktische vakken of bepaalde kunstvakken gaat geven;
 2. je in het volwassenenonderwijs aan de slag gaat in technische en praktische opleidingen en modules.

 

NIEUW

Voor zij-instromers in een knelpuntambt of -vak

Als je in de privésector werkte als werknemer of zelfstandige kan je, bovenop de hoger vermelde nuttige ervaring, ook je beroepservaring tot 8 jaar laten meetellen voor je geldelijke anciënniteit (dus in totaal max. 18 jaar), maar enkel op voorwaarde dat:

 • je een nieuw personeelslid bent óf als je minstens 3 jaar geen aanstelling had in onderwijs;
 • je minstens halftijds tewerkgesteld was in de privésector;
 • je aan de slag gaat in deze knelpuntambten of -vakken:
 1. onderwijzer
 2. onderwijzer ASV
 3. leraar Nederlands, Nederlands voor nieuwkomers, Frans of Wiskunde
 4. als leraar, belast met het technische vak bouw, elektriciteit, hout, mechanica, handelscorrespondentie Nederlands of Frans
 5. leraar, belast met het praktisch vak bouw, elektriciteit, hout, en mechanica
 6. leraar beroepsgerichte vorming met specialiteiten bouw, hout en mechanica
 7. leraar, aangesteld in het buitengewoon onderwijs opleidingsvorm 4 en belast met een van de knelpuntambten hierboven vermeld in 3, 4 of 5.

 

Wat als ik geen pedagogisch diploma heb?

Wie als zij-instromer niet over een lerarendiploma beschikt, wordt aangesteld met een bekwaamheidsbewijs van de categorie ‘Andere’ (AND) en komt in een lagere salarisschaal terecht. Daarmee kan je telkens voor 1 jaar aangesteld worden en is vaste benoeming niet mogelijk. Dat kan enkel met een vereist (VE) of voldoende geacht (VO) diploma.

Het recht op maximaal 8 jaar geldelijke anciënniteit vanuit de privésector geldt ook als je met een ander bekwaamheidsbewijs (AND) instroomt in een knelpuntambt of -vak.

 


Meer informatie over geldelijke anciënniteit en nuttige ervaring vind je op Onderwijs.Vlaanderen.

Jouw Lerarenkaart 2022 thuis?*

 • 4 kwaliteitsmagazines met inspiratie van leraren en experts
 • Fraai ondersteunend materiaal (kalender, poster, kaartjes ...)
 • Je Lerarenkaart 2022 valt in je brievenbus met het decembernummer
*Betaal vóór 2 november en krijg je Lerarenkaart 2022 thuis (enkel voor rechthebbenden)