Vlaanderen
Klasse.be

Tips

10 onderwijsboeken die je helemaal uit wil lezen

  • 15 december 2020
  • 6 minuten lezen

Zin om je kennis over onderwijs te updaten? Nieuwe inzichten te ontdekken? Klasse kreeg een berg leestips van lerarenopleiders. Welk onderwijsboek pik jij uit de stapel?

Onderwijs is teamsport

Onderwijs is teamsport - onderwijsboeken

Teamzorg is zelfzorg

onder redactie van Geertrui De Ruytter en Ann Martin

Ann Martin (Odisee): “Onderwijs is topsport. Daarom moet je zorgzaam omgaan met je energie en die van je team. Hoe kan je daar als individu maar ook als team samen zorg voor dragen? Verschillende specialisten in burn-out, leiderschap, coaching, motivatie, mentaal welzijn, onderwijsinnovatie … geven concrete tools voor zelfzorg en teamzorg. En dat in combinatie met een stevige inhoudelijk onderbouwing.”


Meertalige leerlingen

Meertalige leerlingen - onderwijsboeken

De vliegtuigklas

Carolien Frijns

Brenda Froyen (AP Hogeschool): “Frijns combineert wetenschappelijk onderzoek over meertaligheid, taal leren, ouderbetrokkenheid met verhalen uit bezoeken bij 36 meertalige gezinnen. Echt een vlot boek waar je in je vakantie nog energie voor hebt. Het geeft goesting en hoop om aan de slag te gaan met meertalige leerlingen, van kleuters tot secundair.”

“Actief-productieve gesprekken geven veel meer taalkansen. Op de vraag ‘Wat heb jij voor Sinterklaas gevraagd?’ antwoordt een kind kortweg ‘pop’. Dan moet je vooral doorvragen: wat ga je doen met de pop? Welke kleren heeft de pop aan? Door zulke gesprekken hebben kinderen het gevoel dat ze ertoe doen en hun inbreng waardevol is. Dat uitgerekend leerlingen met een anderstalige achtergrond vaak net minder zulke vragen krijgen, is een confronterend inzicht uit het boek.”


Hoe herken je echte onderwijsvernieuwing?

Hoe herken je echte onderwijsvernieuwing? - onderwijsboeken

Wat we kinderen echt kunnen leren. Over feiten en fictie in onderwijs

David Willingham (vertaald door Pedro De Bruyckere)

Johan De Wilde (Odisee): “Het is niet omdat een onderwijsidee goed of vertrouwd is, het ook effectief is. Leraren nemen het best een onderzoekende houding aan bij onderwijsvernieuwingen. Dat leer je met dit boek in 4 stappen.

  1. Wat is de kern van het idee?
  2. Wie beweert het? Wat zeggen andere deskundigen?
  3. Analyseer en denk door over het bewijsmateriaal.
  4. Hoe belangrijk is dit voor jou en je school? Kan je ermee aan de slag?”

Leven zonder school

Leven zonder school - onderwijsboeken

Leerschool

Tara Westover

Ann Martin: “Dit is een waargebeurd verhaal van een vrouw uit een streng mormoons gezin. Ze groeit op in extreme omstandigheden met gevaarlijke kinderarbeid, geweld, geïsoleerd van de maatschappij, zonder school. Tara slaagt er toch in om zelf wiskunde en grammatica te leren. Zo geraakt ze binnen bij een universiteit. Deze bestseller doet je nadenken over de rol van onderwijs, de context waarin kinderen opgroeien en de sterkte van het individu.”


Psychische problemen

Psychische problemen

Pssst! Het grote weetjes en niet weetjes boek over psychische … euh … je weet wel.

Brenda Froyen

Brenda Froyen: “Ik vind het thema van mijn boek een aanrader voor elke leraar. Het is een kinderboek over psychische problemen met extra lespakketten, filmpjes en achtergrondinformatie voor in de klas. Leraren weten vaak nog weinig over de complexiteit van diagnoses zoals ASS of ADHD.”


Hoe denken kinderen?

Hoe denken kinderen?

De kleine filosoof

Alison Gopnik

Johan De Wilde: “Dit is geen boek voor kleuteronderwijzers, maar voor alle leraren en ouders die nieuwsgierig zijn hoe baby’s en jonge kinderen denken. Hoe maakt onze kindertijd ons tot wie we zijn?”

“Het boek prikkelt om anders te kijken naar kleine kinderen. Ze komen hulpeloos maar perfect uitgerust ter wereld om aan een recordtempo te leren. Hun onderzoekende houding lijkt op die van een wetenschapper. Ze starten spontaan experimenten, zijn nieuwsgierig wat er zou gebeuren als ze zus of zo proberen. En achteraf passen ze hun denkschema’s aan.”


Coach je leerlingen

Inspirerend coachen

Jef Clement

Charlotte Arnou (Schoolmakers): “Toen ik pas begon in de lerarenopleiding, keek ik op naar collega’s die als een echte coach hun studenten begeleiden. Dat wordt steeds meer verwacht van leraren. Maar niet elke leraar is automatisch een goede coach. Dit boek leert je snel op een andere manier communiceren met je leerlingen en collega’s.”

“Ik leerde veel uit het boek. Luister altijd goed naar een vraag en bedenk wat de behoefte of nood erachter is. Verken verschillende mogelijkheden en kies niet meteen voor de evidente optie. Toon begrip voor wat iemand zegt, denkt of voelt – ook al ga je er niet mee akkoord.”


Gelijke kansen

Onderwijs in een gekleurde samenleving

Orhan Agirdag

Brenda Froyen: Agirdag combineert wetenschappelijk onderzoek en eigen ervaringen om ongelijkheid, taalachterstand en racisme in ons onderwijs aan te kaarten. Diversiteit en kwaliteitsvol onderwijs kunnen perfect samengaan. Kinderen met een migratieachtergrond worden soms genoemd bij tegenvallende resultaten in internationale onderzoeken. Onterecht, bewijst dit boek. De binnen- en buitenlandse praktijkvoorbeelden geven goesting om aan de slag te gaan. Het boek doet je ook nadenken over de termen zoals allochtoon, ethniciteit of multiculturaliteit. Een confronterend boek dat je wakker schudt.”


Leren omgaan met verandering

Iedereen schoolmaker. Investeren in samen leren.

Bert Smits en Yves Larock

Charlotte Arnou: “Mijn collega’s bij Schoolmakers tonen hoe je als school het best omgaat met permanente verandering. Samen leren maakt van je school een wendbare organisatie. Wat is een lerende school? Hoe realiseer je een open leerklimaat? Welke kleine aanpassingen zorgen voor grote veranderingen?”

“Mijn inzichten uit het boek? Wil je verandering inzetten, kijk eerst naar je organisatie. De auteurs beschrijven de leerstoornissen en leerblokkades die een veranderingstraject kunnen hinderen. Ze bieden ook 7 hefbomen om duurzaam te veranderen. Ik weet wel dat een gedragen visie belangrijk is, maar het doet goed om nog eens bevestigd te zien hoé essentieel visiegericht werken is. Ten slotte: experimenteer, wacht niet tot het helemaal klaar is en je zeker bent dat je niet zal falen. En doe het samen.”


Effectief lesgeven

Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek

Tim Surma (e.a.)

Klaartje Volders: “Dit boek focust op 12 bouwstenen met evidence-informed tips voor de dagelijkse lespraktijk. Over directe en expliciete instructie, responsive teaching, zelfstandig werken en leerlingen actief laten participeren. Het is een nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde basis om antwoorden te geven op de vraag ‘wat is goed onderwijs?’ Het is een verademing om bij discussies over onderwijs vanuit de wetenschap te vertrekken.”

Sara Frederix

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


J

Johan Van de Walle

19 november 2022

De vliegtuigklas
Enkele jaren geleden schreef Kalinka Verschraegen, studente Hogent, een opiniestuk waarin ze haar lerarenopleiding fileerde. Ze schreef: “Als ik op een examen de woorden ‘actief luisteren’ en ‘differentiëren’ slingerde, kon ik mijn slaagkansen bijna garanderen.”
Ik heb het gevoel dat de redactie van Klasse een beetje in hetzelfde bedje ziek is als de lerarenopleiding. Als op de flap van een boek ‘diversiteit’ en ‘anderstalig’ staat, geeft dit reeds de garantie om in de lijst te staan van de ’10 boeken die je helemaal uit wil lezen’ . Volgens de recensie “Echt een vlot boek waar je in je vakantie nog energie voor hebt. Het geeft goesting en hoop om aan de slag te gaan met meertalige leerlingen, van kleuter tot secundair.” Waarom de bespreking vermeldt ‘van kleuter tot secundair’, is mij een raadsel. Het boek draagt immers als ondertitel: ‘Naar sterk taalonderwijs op de basisschool’.
Dat het boek op enkele plaatsen uitgaat van aannames die op flinterdun onderzoek zijn gebaseerd of zelf flagrant onjuist zijn, daar word je als lezer niet voor gewaarschuwd. Mag je dit niet verwachten van een redactie van een onderwijstijdschrift? Ik geef kort twee voorbeelden. Ten eerste: het concept ‘growth mindset’ dat de schrijfster beschrijft op p 115. Uit de jongste onderzoeken blijkt dat dit concept maar weinig invloed heeft . Ten tweede lees ik op p 184: “…om samen meer gelijke onderwijskansen te realiseren, vormen onder andere authentieke gesprekken in de klas alvast een beloftevolle weg…” Nu kan het onderwijs veel, maar gelijke kansen kunnen scholen nooit bieden. De ongelijkheid in de samenleving bestrijden begint niet bij gelijke kansen in het onderwijs, maar bij gelijke inkomsten.
In de volgende twee alinea’s wil ik nog twee voorbeelden iets uitvoeriger bespreken.
Het boek benadrukt dat leerkrachten warme relaties moeten aangaan met hun leerlingen. Is dit niet de evidentie zelve? Een goede en warme relatie is de basis van het onderwijsproces. Ze zorgt dat je interesse kunt wekken, eventueel moeilijk gedrag kan bijsturen en is bijzonder belangrijk voor het aanleren van een (nieuwe) taal. Een terechte vaststelling, maar zeker geen baanbrekend nieuw idee. Dit idee heeft mijn goesting en hoop om aan de slag te gaan met meertalige leerlingen niet verhoogd. Gelukkig was die drive er al.
Daarnaast legt de schrijfster er de klemtoon op om op ontdekkingstocht te gaan aan de hand van betekenisvolle, motiverende taaltaken. Hier plaatst de schrijfster de leerkracht voor een onmogelijke taak. In een klas met 20 leerlingen lijkt het mij niet zo eenvoudig om een motiverende taak te vinden voor alle twintig leerlingen. Hier zal de leerkracht vanuit zijn deskundigheid een keuze moeten maken. Hij zal nieuwsgierigheid opwekken. Daarbij komt nog het grote probleem van een beperkte woordenschat. Als je in de zin: ‘…hun huis stond in een groene omgeving…’ de figuurlijke betekenis van ‘een groene omgeving’ niet begrijpt en denk dat het huis ook in een rode omgeving zou kunnen staan, dan zal een warme relatie en de betekenisvolle motiverende taaltaak die betekenis niet naar boven halen. Dit is nu net de uitdaging waar vele leerkrachten samen met mij dagelijks mee geconfronteerd worden. Er zijn prachtige teksten, over onnoemelijk veel interessante en motiverende onderwerpen maar om ze te begrijpen heb je woordenschat nodig. Als je in elke zin één of twee woorden of uitdrukkingen niet begrijpt, haak je zelfs als volwassene af. Om dit probleem wat uit de weg te gaan, dekt Frijns zich goed in. Ze schrijft over het ‘kip-of-eiprobleem’ dat kinderen juist taal nodig hebben om het pakje van de taken te kunnen openen. Maar ze geeft op geen enkel moment een antwoord op de woordenschatvraag: hoe leer je taalarme leerlingen een rijkere woordenschat aan en was dit nu niet de opzet van het boek? Hier laat de schrijfster de leerkrachten verweesd achter omdat ze het belang van voorkennis miskent.
Door dit boek klakkeloos te promoten zet het onderwijstijdschrift Klasse vooral beginnende leerkrachten op het verkeerde been. Ze worden met een kluitje in het riet gestuurd. Een gemiste kans.

Johan Van de Walle

Frijns, C., De vliegtuigklas, Naar sterk taalonderwijs op de basisschool. Kalmthout, Pelckmans Pro. 2019

Klasse noemt zichzelf een onderwijsmagazine. Het ontvangt jaarlijks ongeveer € 658 000 van de Vlaamse Overheid. Ter vergelijking: een basisschool in een stedelijke omgeving met 270 leerlingen ontvangt daarvoor slechts € 228 000 werkingsmiddelen.

Froyen, B., (2020) 10 onderwijsboeken die je helemaal uit wil lezen. Klasse online. https://www.klasse.be/253006/10-onderwijsboeken-die-je-helemaal-uit-wil-lezen/

De Bruyckere, P., Hulshof, C., Missinne, L., Bijna alles wat je moet weten over psychologie van kinderen en jongeren. P 45 Leuven, Lannoo Campus.

Visser, J., Een rechtvaardige wereld begint niet bij gelijke kansen in het onderwijs. De Correspondent, 29 september 2021. https://decorrespondent.nl/12794/een-rechtvaardige-wereld-begint-niet-bij-gelijke-kansen-in-het-onderwijs/19501181484642-c25626d2

Reageren
M

Mieke Santermans, adjunct hoofdredacteur Klasse

23 november 2022

Beste,

Bedankt voor uw reactie. U geeft aan dat u het niet eens met de keuze voor en de omschrijving van het boek “De vliegtuigklas”, in een artikel met boekentips. https://www.klasse.be/253006/ .

Ik verduidelijk graag dat het lerarenopleiders zijn die deze boekentips over onderwijs geven. De selectie en bespreking van de boeken, gebeurde dus niet door de redactie, wel door lerarenopleidingen. Klasse beschouwt de lerarenopleiders als experten in onderwijs.

De redactie heeft in de selectie wel een mix gestoken om het divers lezerspubliek van Klasse aan te spreken. De ene leraar wil een dik onderzoek lezen over onderwijs in zijn of haar vakantie. De andere wil een meer toegankelijk boek lezen. We willen bovendien leraren uit verschillende onderwijsniveaus aanspreken. Ook zorgden we dat er thematisch variatie zit in de boekenlijst en dat verschillende visies op onderwijs aan bod komen. In al die keuzes heeft de redactie bovendien een evidence based aanpak, de geselecteerde boeken hebben een wetenschappelijke onderbouw.

U bezorgde ons per mail uw eigen beoordeling van een van de boeken op deze lijst en deelt die op de website. Bedankt voor die bijdrage. De redactie hoort graag wat er leeft bij leraren. Klasse moedigt ook constructieve dialoog in het onderwijs aan en voorziet daarom op verschillende kanalen mogelijkheden tot interactie.

Vriendelijke groet,
Mieke Santermans
Adjunct Hoofdredacteur Klasse

Reageren

Laat een reactie achter