Gepubliceerd op
Duiding

Zittenblijven: wie beslist?

Wie beslist of mijn kind mag overgaan? Ik of de school?

mama Jamelia

 

Het kind zit in de kleuterschool

 • Naar het lager onderwijs?

  Een kind stapt meestal over van de kleuterklas naar de lagere school als het 6 jaar is. Of juister: op 1 september van het jaar waarin het 6 wordt. De ouders beslissen of hun kind overgaat of nog een jaar in de kleuterklas blijft. Het kind moet wel aan de toelatingsvoorwaarden voldoen.

 • Niet schoolrijp?

  Is het kind al 6, maar nog niet klaar voor het eerste leerjaar? Dan kan de ouder beslissen om het nog 1 jaar langer kleuteronderwijs te laten volgen. In de gewone school of in een speelleerklas. Het kind is dan wel leerplichtig: het moet dan elke dag naar school.

 • Sneller naar het eerste leerjaar?

  Alleen de klassenraad kan beslissen of een kind een jaar vroeger naar de lagere school mag, dus als het pas 5 is. Het CLB geeft advies. Als beslist wordt dat het kind van 5 naar de lagere school gaat, dan is het leerplichtig.


 
afbeelding van een leerling op een bankje

Het kind zit in het lager onderwijs

 • Overgaan naar een volgend leerjaar?

  Of een kind naar een volgend leerjaar mag overgaan, beslist de school. De school zegt dus in welk leerjaar een kind thuishoort en dus ook of het een jaar moet ‘zittenblijven’. Hoe de school omgaat met overgaan of zittenblijven staat meestal in het schoolreglement.

  Gaat de ouder niet akkoord? Een andere school is misschien bereid om het kind in het volgende leerjaar in te schrijven.

 • Overgaan naar het secundair?

  De periode in het lager onderwijs duurt in principe 6 jaar. Is het kind een regelmatige leerling geweest? Dan beslist de klassenraad of het kind de doelen uit het leerplan voldoende beheerst. Daarin zitten leraren en CLB-medewerkers. Als dat zo is, krijgt het kind zijn eerste getuigschrift: dat van het basisonderwijs. Het is zijn toegangsticket voor het secundair onderwijs.

  Heeft het kind het zesde leerjaar van de lagere school afgerond, maar kreeg het geen getuigschrift? Het kan toch starten in het eerste leerjaar A van het secundair onderwijs als de toelatingsklassenraad en het CLB van de secundaire school dat zien zitten.

  Een kind mag maximaal 8 jaar doorbrengen in de lagere school. Voor dat laatste jaar is een gunstig advies van het CLB en van de klassenraad nodig. Maar de ouders hebben het laatste woord. Leerlingen die 15 jaar zijn, kunnen niet meer in de lagere school terecht.

 • Overgaan naar het eerste leerjaar B in het secundair onderwijs?

  Als het kind geen getuigschrift heeft van het lager onderwijs, dan kan het wel instappen in het eerste leerjaar B. De ouders beslissen. Zelfs leerlingen die het zesde leerjaar niet gevolgd hebben, kunnen daar starten. Voorwaarde is wel dat ze 12 zijn of worden vóór 31 december van het lopende schooljaar. Leerlingen die in het eerste leerjaar A of B geslaagd zijn, krijgen automatisch een getuigschrift van het basisonderwijs.

 • Sneller naar het secundair

  Het kind moet de lagere school niet op 6 jaar afwerken: het moet minstens 4 jaar doorbrengen in de lagere school. De klassenraad kan een hoogbegaafde leerling bijvoorbeeld al na het vijfde leerjaar een getuigschrift basisonderwijs geven zodat hij naar het secundair kan overstappen.

 • Buitengewoon onderwijs is anders

  Bij de overstap van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs, geven het clb en de school advies, maar het is niet bindend. Ouders hebben daar dus het laatste woord.


 

Het kind zit in het secundair onderwijs

De klassenraad beslist. De klassenraad geeft A-, B- of C‑attest. Studenten gaan in het secundair onderwijs naar het volgende leerjaar als ze een oriënteringsattest A of B hebben gekregen.

 • A‑attest betekent dat ze geslaagd zijn en hun studierichting verder kunnen zetten.
 • Een B‑attest houdt in dat de leerling de vooropgestelde doelen niet heeft behaald. Hij mag dan wel naar een volgend leerjaar over, maar niet naar om het even welke studierichting.
 • Een C‑attest betekent dat de leerling niet geslaagd is voor het voorbije schooljaar, en dus moet ‘blijven zitten’. De leerling mag niet overgaan naar een hoger leerjaar. Verandering van studierichting binnen hetzelfde leerjaar mag wel.

In sommige gevallen mag een kind ook overgaan op basis van leeftijd: naar het tweede beroepsvoorbereidend leerjaar mag je als je 14 bent, naar een derde jaar bso als je 16 bent. Het is telkens de klassenraad die daarover beslist.

Ouders niet akkoord met het attest dat hun kind op het einde van het jaar kreeg? De procedure staat in het schoolreglement: alleen via de weg die daar beschreven staat, kunnen ze de beslissing in twijfel trekken.

Meer info over zittenblijven, overgaan en overslaan vind je op de onderwijs.vlaanderen.be.

Het beste van Klasse in je mailbox?

 • Al 58.000 leraren zijn abonnee
 • 1 keer per week en helemaal gratis
 • Verhalen van collega’s, concrete praktijktips, exclusieve wedstrijden ...