Gepubliceerd op
Mag dat?

Gescheiden ouders: moet de school alles dubbel communiceren?

Ook als ouders gescheiden zijn, willen ze informatie krijgen over hun kind op school. Is de school verplicht om alles dubbel te communiceren? Dat hangt af van de wettelijke positie van de ouders.
 

Als beide ouders het ouderlijk gezag delen

Beide ouders hebben recht op informatie en nemen samen beslissingen. Of ze getrouwd zijn of niet, maakt niet uit. Hetzelfde geldt voor gescheiden ouders wanneer ze gezagscoouderschap hebben. Of hun kind nu alternerend bij een van beide ouders woont (bilocatie of verblijfsco-ouderschap) of op 1 adres (en de andere ouder bezoekt), speelt geen enkele rol. In al deze gevallen kan een van beide ouders te goeder trouw een beslissing nemen over het onderwijs aan hun kind, op basis van een vermoeden van akkoord van de andere ouder.
 

Bij exclusief ouderlijk gezag

Een rechter kan het ouderlijk gezag opdragen aan een van beide ouders. Dat is ‘exclusief ouderlijk gezag’. Alleen de ouder aan wie het ouderlijk gezag toegewezen is, mag beslissingen nemen. De andere ouder heeft het recht om toezicht uit te oefenen op de opvoeding. Hij heeft ook recht op informatie. Meestal bepaalt de rechter een tussenoplossing: dan moeten met bepaalde beslissingen beide ouders instemmen, terwijl voor andere één ouder verantwoordelijk is.
 

Bij ontzetting uit ouderlijk gezag

Ouders die ‘ontzet zijn uit hun ouderlijk gezag’ mogen geen beslissingen nemen en hebben geen recht op informatie.
 

Weetjes

  • De school mag niet automatisch veronderstellen dat de informatie beide ouders bereikt, maar spreekt het best met de ouders af dat informatie (zoals de schoolagenda) via de ene ouder bij de andere terechtkomt.
  • In de praktijk nemen stief- of plusouders heel wat ouderlijke taken op, maar op juridisch vlak kunnen zij geen enkel gezag uitoefenen over hun plus- of stiefkind.

Het beste van Klasse in je mailbox?

  • Al 58.000 leraren zijn abonnee
  • 1 keer per week en helemaal gratis
  • Verhalen van collega’s, concrete praktijktips, exclusieve wedstrijden ...