Vlaanderen
Klasse.be

Mag dat?

Gescheiden ouders: moet de school alles dubbel communiceren?

  • Laatste wijziging: 8 mei 2024
  • 2 minuten lezen

Ook als ouders gescheiden zijn, willen ze informatie krijgen over hun kind op school. Ben je als school verplicht om alles dubbel te communiceren? Dat hangt af van de wettelijke positie van de ouders.

Als beide ouders het ouderlijk gezag delen

In gezagsco-ouderschap hebben beide ouders recht op alle schoolinfo. Want de gescheiden ouders moeten belangrijke beslissingen over de schoolkeuze, levensbeschouwelijke oriëntatie en bijzondere medische situaties … samen nemen. Hetzelfde geldt wanneer hun kind alternerend bij een van hen woont (verblijfsco-ouderschap) of op 1 adres woont en de andere ouder bezoekt. Enkel in uitzonderlijke omstandigheden en in het welzijn van het kind kan je afwijken van deze regel.

In de praktijk kan een van de ouders te goeder trouw wel een beslissing nemen over het dagelijks schoolleven van het kind, op basis van een vermoeden van akkoord van de andere ouder.

Stief- of plusouders kunnen juridisch geen gezag uitoefenen over hun stief- of pluskind. Maar in de praktijk zijn ze wel vaak betrokken bij de opvoeding en nemen ze ouderlijke taken op. In dat geval kan je bij de biologische ouders nagaan of het wenselijk is dat alle betrokken ouderfiguren de communicatie van de school bereikt.

Bij exclusief ouderlijk gezag

Een rechter kan het ouderlijk gezag opdragen aan een van beide ouders. Dat is ‘exclusief ouderlijk gezag’. Alleen de ouder met ouderlijk gezag mag dan beslissingen nemen. De andere ouder heeft het recht om toezicht uit te oefenen op de opvoeding én recht op informatie. Meestal bepaalt de rechter een tussenoplossing: dan moeten beide ouders met bepaalde beslissingen instemmen, terwijl voor andere beslissingen slechts 1 ouder verantwoordelijk is.

Bij ontzetting uit ouderlijk gezag

Ouders die ‘ontzet zijn uit hun ouderlijk gezag’ mogen geen beslissingen nemen en hebben geen recht op informatie.


Meer info lees je in de omzendbrief ‘Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden’.

Cherline De Maeght

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


J

Jos Aalders

2 maart 2016

Scholen in Nederland moeten beide ouders gelijkelijk voorzien van info, maar helaas doen ze dat veelal niet, zie: https://www.linkedin.com/pulse/ook-scholen-werken-vechtscheiding-de-hand-jos-aalders?trk=mp-reader-card …

Reageren
O

OudersNetwerk Vlaanderen

8 maart 2016

Volgens een Ministriële brief van de Minister van Onderwijs (ergens eind de jaren '90) MOETEN de scholen alles dubbel naar gescheiden wettelijke ouders zenden. Er van uitgaan dat de schoolagenda en andere nota's doorgegeven worden is niet toegelaten. Naar onze mening geldt dit ook bij plaatsingen in een pleeggezin en in een jeugdhulpvoorziening en ook bij kinderen met een tweede verblijfplaats.

Reageren
N

Nora

3 oktober 2020

Scholen die erkend, gesubsidieerd of gefinancierd worden door de Vlaamse Overheid, dienen zich in verband met ouderlijk gezag te houden aan de omzendbrief ‘Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden’.

Over informatieplicht vermeldt deze omzendbrief het volgende:

“In elk geval (behoudens ontzetting uit het ouderlijk gezag) en dus ook zonder co-ouderschap moet de school beide ouders informeren over schoolresultaten, begeleidingsactiviteiten, oudercontacten, informatievergaderingen, bevoegd centrum voor leerlingenbegeleiding, schoolfeesten, enzovoort (actieve informatieplicht).

De school kan niet automatisch veronderstellen dat de informatie beide ouders bereikt, maar kan wel met de ouders afspreken dat informatie, zoals de klasagenda, via de ene ouder bij de andere ouder terecht komt. De school zal ook zoveel mogelijk alle informatie die de leerling meekrijgt dubbel of parallel aanbieden.

Ondanks dergelijke afspraak mag de school de informatie niet weigeren als de andere ouder daarom vraagt (passieve informatieplicht).”

Reageren
N

Nora-Lynn

3 oktober 2020

Scholen die erkend, gesubsidieerd of gefinancierd worden door de Vlaamse Overheid, dienen zich in verband met ouderlijk gezag te houden aan de omzendbrief ‘Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden’.

Over informatieplicht vermeldt deze omzendbrief het volgende:

“In elk geval (behoudens ontzetting uit het ouderlijk gezag) en dus ook zonder co-ouderschap moet de school beide ouders informeren over schoolresultaten, begeleidingsactiviteiten, oudercontacten, informatievergaderingen, bevoegd centrum voor leerlingenbegeleiding, schoolfeesten, enzovoort (actieve informatieplicht).

De school kan niet automatisch veronderstellen dat de informatie beide ouders bereikt, maar kan wel met de ouders afspreken dat informatie, zoals de klasagenda, via de ene ouder bij de andere ouder terecht komt. De school zal ook zoveel mogelijk alle informatie die de leerling meekrijgt dubbel of parallel aanbieden.

Ondanks dergelijke afspraak mag de school de informatie niet weigeren als de andere ouder daarom vraagt (passieve informatieplicht).”

Reageren
M

Martin

17 mei 2016

Wat als het agenda en de info niet via de ene ouder bij de andere raakt omdat deze het gemeenschappelijk ouderlijk gezag weigert. Is er voor de school geen meldingsplicht dat een ouder tegenwerkt waardoor de school zijn taak niet kan voldoen om de andere ouder te informeren? Wat als in het schoolreglement staat dat beide ouders het agenda moeten ondertekenen en de school dit schoolreglement plots aanpast omdat je ze de opmerking heeft dat beide ouders dit reglement ondertekenden en dit dus kunnen gebruiken om de frustrerende ouder dit duidelijk te maken. Plots staat in het reglement dat 1 van de ouders het agenda moet ondertekenen. Bij het oudercontact kom je als eerste aan, alle ouders en je ex krijgen als eerste het woord. Jij als vader krijgt als laatste te horen wat de mama en de school beslisten en je krijgt een enveloppe mee met de activiteiten die reed voorbij zijn. Dit alles is volgens mij in strijd met het vonnis bij gemeenschappelijk ouderlijk gezag. Als de school geen meldingen maakt dan staat de vader met zijn vonnis nergens. Deze leerkrachten moeten een voorbeeld zijn en deel uitmaken van de opvoeding over onze kinderen, Hun partijdig optreden help de frustrerende ouder om de kinderen verder te manipuleren en te vervreemden van hun andere liefhebbende ouder. Zoek even het woord ouderverstoting op en school je eigen leerkrachten bij zodat er geen signalen meer zijn voor de frustrerende ouder dat ze deze leerkrachten in haar zak heeft en met alles weg kan ten koste van de kinderen. Kun je hier niet in vinden dan zoek je best een ander beroep daar je meer schade berokkend dan de kinderen helpt op te voeden!

Reageren
K

Kjell

8 september 2017

Tegenwoordig wordt er (zeker in middelbare scholen) al veel digitaal gecommuniceerd. Op verschillende plaatsen verdwijnt de traditionele schoolagenda en deze evolutie zal zich meer en meer doorzetten. Ik denk dat dit een mooie gelegenheid is om beide ouders de kans te bieden op de hoogte te blijven van de schoolactiviteiten en prestaties.

Reageren
W

Wouter Decaluwe

8 mei 2021

Hallo Martin, kort, bondig en duidelijk wat je hier beschrijft! Toch gebeurt het in de praktijk nog dagelijks door ignorante leerkrachten en directies. Ze zijn zich "van geen kwaad bewust" dat ze hiermee een frustrerende ouder ondersteunen. Laat staan dat ze een idee hebben wat dit voor gevolgen voor het kind heeft op lange termijn.
Wat het met de "geblokkeerde" ouder doet op termijn, is even schrijnend.
"Schuldig verzuim" is nog een zachte uitdrukking voor wat dit soort leerkrachten en directies hun leerlingen aandoet.

Reageren
J

Jo

8 september 2017

Geachte
In de titel van dit item spreekt men van "communiceren". In de uitleg over de wettelijke bepalingen spreekt men over "beslissingen". Dit is volgens mij een ander verhaal. Het is niet omdat je geen beslissingen kan/mag nemen dat je niet geïnformeerd mag/moet worden. Met uitzondering van rechterlijke uitspraken is volgens mij informeren van beide ouders, voogden,.... een must. Wegens de digitalisering voor de school een fluitje van een cent.
Bedankt. Met vriendelijke groet Jo.

Reageren
M

Mieke Santermans

8 september 2017

Dag Jo, Inde titel staat enkel communiceren, maar in het artikel lees je zowel info over 'wie mag beslissen' als over 'met wie moet je communiceren'. Dit artikel legt uit wat er in de regelgeving voor scholen daarover staat. Scholen hebben daarbovenop vaak nog een eigen gezinsbeleid. Vriendelijke groet, Mieke van Klasse

Reageren
M

Martin

1 oktober 2017

Beste beheerder Mieke Santermans,

Op 17 mei 2016 schreef ik een reactie, ook klasse reageerde niet en liet mij als ouder in de steek waardoor dit probleem nog steeds leeft. Jammer dat mijn zoon zijn probleem hierdoor nog steeds bestaat.

Je hoofd in het zand steken is zeker geen Klasse!!!

Reageren
M

Mieke Santermans

4 oktober 2017

Beste Martin,

Sorry, het was niet onze bedoeling om je in de steek te laten. We hadden je reactie begrepen als een getuigenis eerder dan als een rechtstreekse vraag aan de redactie. Het spijt ons vooral dat er geen schot komt in je situatie.
Deze info kunnen we geven: de school mag het reglement aanpassen (volgens een procedure: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schoolraad) en heeft geen meldingsplicht in echtscheidingszaken.
Het beste dat we je kunnen aanraden is een gesprek met de school. Waarschijnlijk heb je dat al geprobeerd. Dan kan je hulp vragen. Het CLB van de school kan bemiddelen (contactgegevens staan op schoolwebsite en in schoolreglement) of als je het liever buiten de school zoekt dan kan je terecht in een CAW (www.caw.be/zoek-je-hulp).

Vriendelijke groeten,
Mieke

Reageren
N

Nora-Lynn

3 oktober 2020

Een CLB heeft 4 begeleidingsdomeinen. Verder toont wetenschappelijk onderzoek ons dat een verkeerde benadering van conflictueuze scheidingen, grote gevolgen voor de kinderen kan hebben.

4 begeleidingsdomeinen
Met welke vragen en voor welke onderwerpen kan een leerling, ouder of school bij het CLB terecht? Welke diensten bied je minimaal aan, hoe ondersteun je een school en hoe verloopt het begeleidingstraject van een leerling?

Je opdrachten situeren zich binnen 4 begeleidingsdomeinen:

Leren en studeren Onderwijsloopbaan Psychisch en sociaal functioneren Preventieve gezondheidszorg
Begeleiding

Je centrum versterkt de leerling en ouders in het omgaan met een problematische situatie door samen met hen te zoeken naar antwoorden en oplossingen voor de problematische situatie.

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/opdrachten-van-het-clb#vier

https://www.glinster.co/blog/als-de-school-onbedoeld-meegaat-in-de-vechtscheiding

https://www.glinster.co/blog/5-belangrijke-inzichten-waardoor-je-begrijpt-wat-parallel-ouderschap-is

Reageren
N

Nora

3 oktober 2020

Het lijkt er op dat het artikel in Klasse een selectie maakt van wat er wettelijk bepaald is:

Scholen die erkend, gesubsidieerd of gefinancierd worden door de Vlaamse Overheid, dienen zich in verband met ouderlijk gezag te houden aan de omzendbrief ‘Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden’.

Over informatieplicht vermeldt deze omzendbrief het volgende:

“In elk geval (behoudens ontzetting uit het ouderlijk gezag) en dus ook zonder co-ouderschap moet de school beide ouders informeren over schoolresultaten, begeleidingsactiviteiten, oudercontacten, informatievergaderingen, bevoegd centrum voor leerlingenbegeleiding, schoolfeesten, enzovoort (actieve informatieplicht).

De school kan niet automatisch veronderstellen dat de informatie beide ouders bereikt, maar kan wel met de ouders afspreken dat informatie, zoals de klasagenda, via de ene ouder bij de andere ouder terecht komt. De school zal ook zoveel mogelijk alle informatie die de leerling meekrijgt dubbel of parallel aanbieden.

Ondanks dergelijke afspraak mag de school de informatie niet weigeren als de andere ouder daarom vraagt (passieve informatieplicht).”

Reageren
N

Nora-Lynn

3 oktober 2020

Scholen die erkend, gesubsidieerd of gefinancierd worden door de Vlaamse Overheid, dienen zich in verband met ouderlijk gezag te houden aan de omzendbrief ‘Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden’.

Over informatieplicht vermeldt deze omzendbrief het volgende:

“In elk geval (behoudens ontzetting uit het ouderlijk gezag) en dus ook zonder co-ouderschap moet de school beide ouders informeren over schoolresultaten, begeleidingsactiviteiten, oudercontacten, informatievergaderingen, bevoegd centrum voor leerlingenbegeleiding, schoolfeesten, enzovoort (actieve informatieplicht).

De school kan niet automatisch veronderstellen dat de informatie beide ouders bereikt, maar kan wel met de ouders afspreken dat informatie, zoals de klasagenda, via de ene ouder bij de andere ouder terecht komt. De school zal ook zoveel mogelijk alle informatie die de leerling meekrijgt dubbel of parallel aanbieden.

Ondanks dergelijke afspraak mag de school de informatie niet weigeren als de andere ouder daarom vraagt (passieve informatieplicht).”

Reageren
N

Nora-Lynn

3 oktober 2020

Ik denk dat het tijd is om het artikel aan te passen.

Reageren

Laat een reactie achter