Vlaanderen
Klasse.be

Duiding

De leraar is een duizendpoot

  • 9 mei 2016
  • 2 minuten lezen

De kennis, vaardigheden en attitudes waarover je moet beschikken, staan in het beroepsprofiel van de leraar. Dat vormt jouw leidraad voor je verdere groei als leraar. Wie ben je allemaal?

illustratie van een Shiva-figuur met veel armen

Begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen

Je kan kinderen of leerlingen goed inschatten, doelstellingen bepalen en concreet formuleren, differentiëren, leerplannen volgen, aangepaste werkvormen zoeken, multimedia gebruiken, bijsturen en remediëren, omgaan met diversiteit, samen met het team leermiddelen kiezen, aanpassen en ontwikkelen, observeren en evalueren.

Opvoeder

Je stimuleert een positief leerklimaat, kan inspelen op maatschappelijke gebeurtenissen en tendensen, hulp bieden bij problemen, ervoor zorgen dat iedereen zich goed voelt in de klas.

Inhoudelijk expert

Je kent je vak en je verbreedt en verdiept voortdurend de leerinhouden, je weet hoe ze over te brengen, je brengt samenhang tussen leergebieden.

Organisator

Je kan een gestructureerd en stimulerend speel- en leerklimaat bevorderen, hebt een goed klasmanagement, je kan eigen taken plannen, administratieve taken uitvoeren.

Vernieuwer-onderzoeker

Je vernieuwt je klaspraktijk op basis van nascholing, eigen ervaring, creativiteit, je stelt je eigen functioneren in vraagt en stelt het bij.

Partner van de ouders

Je kan discreet omgaan met gegevens, op zoek gaan naar hoe je met anderstalige ouders communiceert.

Lid van een schoolteam

Je werkt samen met een schoolteam, spreekt een taakverdeling af en leeft ze na, je denkt met het schoolteam na over wat gebeurt op school, over je eigen pedagogische en didactische aanpak.

Lid van de onderwijsgemeenschap

Je neemt deel aan het maatschappelijke debat over onderwijskundige thema’s, je bent op de hoogte van recente ontwikkelingen in onderwijs en referentiekaders om die ontwikkelingen te duiden.

Partner van externen

Je legt contacten met externen en werkt ermee samen, je kan verschillende soorten gesprekken voeren afhankelijk van de klas- en schoolcontext.

Mens van de wereld

Je kan actuele maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen onderscheiden en kritisch benaderen.

Het beroepsprofiel is de basis voor jouw functioneringsgesprek op school.


Lees meer over het beroepsprofiel van de leraar op onderwijs.vlaanderen.be.

Alexander Callewaert

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


L

Lotte

14 november 2019

is dat echt ?

Reageren

Laat een reactie achter