Gepubliceerd op
Duiding

De leraar is een duizendpoot

De kennis, vaardigheden en attitudes waarover je moet beschikken, staan in het beroepsprofiel van de leraar. Dat vormt jouw leidraad voor je verdere groei als leraar. Wie ben je allemaal?

 1. Begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen

  Je kan kinderen of leerlingen goed inschatten, doelstellingen bepalen en concreet formuleren, differentiëren, leerplannen volgen, aangepaste werkvormen zoeken, multimedia gebruiken, bijsturen en remediëren, omgaan met diversiteit, samen met het team leermiddelen kiezen, aanpassen en ontwikkelen, observeren en evalueren.

 2. Opvoeder

  Je stimuleert een positief leerklimaat, kan inspelen op maatschappelijke gebeurtenissen en tendensen, hulp bieden bij problemen, ervoor zorgen dat iedereen zich goed voelt in de klas.

 3. Inhoudelijk expert

  Je kent je vak en je verbreedt en verdiept voortdurend de leerinhouden, je weet hoe ze over te brengen, je brengt samenhang tussen leergebieden.

 4. Organisator

  Je kan een gestructureerd en stimulerend speel- en leerklimaat bevorderen, hebt een goed klasmanagement, je kan eigen taken plannen, administratieve taken uitvoeren.

 5. illustratie van een Shiva-figuur met veel armen
 6. Vernieuwer-onderzoeker

  Je vernieuwt je klaspraktijk op basis van nascholing, eigen ervaring, creativiteit, je stelt je eigen functioneren in vraagt en stelt het bij.

 7. Partner van de ouders

  Je kan discreet omgaan met gegevens, op zoek gaan naar hoe je met anderstalige ouders communiceert.

 8. Lid van een schoolteam

  Je werkt samen met een schoolteam, spreekt een taakverdeling af en leeft ze na, je denkt met het schoolteam na over wat gebeurt op school, over je eigen pedagogische en didactische aanpak.

 9. Lid van de onderwijsgemeenschap

  Je neemt deel aan het maatschappelijke debat over onderwijskundige thema’s, je bent op de hoogte van recente ontwikkelingen in onderwijs en referentiekaders om die ontwikkelingen te duiden.

 10. Partner van externen

  Je legt contacten met externen en werkt ermee samen, je kan verschillende soorten gesprekken voeren afhankelijk van de klas- en schoolcontext.

 11. Mens van de wereld

  Je kan actuele maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen onderscheiden en kritisch benaderen.

Het beroepsprofiel is de basis voor jouw functioneringsgesprek op school.
Lees meer over het beroepsprofiel van de leraar op onderwijs.vlaanderen.be.

Jouw Lerarenkaart 2022 thuis?*

 • 4 kwaliteitsmagazines met inspiratie van leraren en experts
 • Fraai ondersteunend materiaal (kalender, poster, kaartjes ...)
 • Je Lerarenkaart 2022 valt in je brievenbus met het decembernummer
*Betaal vóór 2 november en krijg je Lerarenkaart 2022 thuis (enkel voor rechthebbenden)