Vlaanderen
Klasse.be

Gesprekstips

Functioneringsgesprek: wat mag je verwachten?

 • 6 mei 2016
 • 2 minuten lezen

Een functioneringsgesprek gaat over jou en is bedoeld om je te doen groeien. De hamvraag is: in hoeverre heb jij de basisvaardigheden van een leraar onder de knie en wat zijn de werkpunten? Daar denk je het best vooraf over na. Hoe bereid je het gesprek goed voor?

Geen evaluatiegesprek

Een functioneringsgesprek is een tweerichtingsverkeer-gesprek tussen jou en je directeur. Je voert zo’n gesprek op voet van gelijkheid. Je bespreekt samen, op basis van je functiebeschrijving, je huidige functioneren. Je benoemt op die manier sterktes en spoort werkpunten op. Daarvoor bedenk je samen oplossingen en maak je afspraken. Het functioneringsgesprek is dus toekomstgericht. Groei en verbetering staan centraal.


12 basisvaardigheden van een leraar

De centrale vraag van het functioneringsgesprek is: hoe scoor ik op volgende basisvaardigheden?

 1. Lessen voorbereiden
 2. Instructies geven in de klas
 3. Groepswerk begeleiden
 4. Individuele hulp bieden aan leerlingen
 5. Orde houden in de klas
 6. Leerlingen evalueren (bv. toetsen opstellen)
 7. Begeleiden van zwakkere en sterkere leerlingen
 8. Omgaan met ouders
 9. Reageren in crisissituaties in de klas
 10. Omgaan met collega’s
 11. Omgaan met culturele diversiteit in de klas
 12. Oudergesprekken voeren

Natuurlijk kan je niet in elk van die vaardigheden even sterk zijn. Dat wordt ook niet van je verwacht. Via een functioneringsgesprek proberen jij en je directeur er juist achter te komen wat je sterke punten zijn, waar je nog aan moet werken, hoe je kan groeien.


6 tips voor een geslaagd gesprek

 1. Vraag op voorhand na hoe een functioneringsgesprek op jouw school verloopt. Met een vast gesprekssjabloon? Of geven leidinggevenden en leraar vooraf de punten door die ze willen bespreken?
 2. Bereid je voor. Wat gaat goed en waaruit blijkt dat? Zoek concrete voorbeelden, want tijdens het gesprek zelf ben je misschien te gespannen om ze te vinden.
 3. Vertel over je wensen. Waar wil je ondersteuning? Wat wil je binnen deze school bereiken? Wat heb je daarvoor nodig: tijd, coaching, scholing?
 4. Gebruik je frisse kijk. Jouw blik kan van onschatbare waarde zijn voor je school. Wat vind je raar? Wat vind je prettig?
 5. Vraag eerlijk om uitleg als je iets niet snapt. Dat is zinvoller dan heel defensief te worden als je opmerkingen krijgt die je niet verwacht.
 6. Maak samen concrete afspraken over verbetering of veranderingen in je manier van werken, ook al blijf je niet op die school.

Michel Van Laere

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


M

Margot

19 januari 2018

Als je op school geviseerd wordt (en zo zijn er wel wat leerkrachten) wordt het functioneringsgesprek vaak (lees meestal) gebruikt om later een negatieve evaluatie te kunnen geven. Het is dus mooie theorie maar in praktijk gaat het er vaak anders aan toe.

Reageren

Laat een reactie achter