Vlaanderen
Klasse.be

Mag dat?

Heb je als leraar beroepsgeheim?

  • 18 januari 2018
  • 2 minuten lezen

Een leerling vertelt me over zware problemen thuis. Ze vraagt om er met niemand over te praten. Mag ik als leraar dan echt niemand inlichten? Ik denk dat de collega’s meer begrip hebben voor haar geregelde afwezigheid als ze de reden kennen.

Anna – startende leraar

Je mag je collega’s vertellen dat zij zo vaak afwezig is vanwege zware problemen thuis. Als leraar kan je geen geheimhouding beloven aan leerlingen tegenover collega’s of directie. Je hebt als leraar wel discretieplicht, geen beroepsgeheim.

Discretieplicht

Discretieplicht is de verplichting om bij het uitoefenen van een functie of ambt geen gegevens vrij te geven aan anderen dan wie recht heeft op die gegevens.

Iedereen die in een school werkt, heeft discretieplicht (ambtsgeheim). Schoolpersoneel mag vertrouwelijke informatie over leerlingen discreet bespreken met collega’s, directie of het CLB om zo de leerlingen de nodige ondersteuning te bieden. Met derden die buiten de onderwijsinstelling staan, mag dat niet.


Beroepsgeheim

Beroepsgeheim is de geheimhoudingsplicht die van toepassing is op wie vanwege staat of beroep geheimen kent die hem zijn toevertrouwd.

CLB-medewerkers hebben beroepsgeheim. Zij mogen enkel in het belang van de leerling aan het betrokken schoolpersoneel gegevens bezorgen als ze die informatie nodig hebben om hun taak goed te vervullen in functie van de leerling. 

2 uitzonderingen:

  1. Naast discretieplicht heeft schoolpersoneel meldplicht tegenover de directie. Ze moeten vertrouwelijke gegevens aan de schooldirectie melden (niet aan het CLB) als ze daarom vraagt. De directie is zelf ook gebonden door de discretieplicht en moet dus discreet omgaan met deze gegevens. Ze mag die niet zomaar aan derden doorgeven.
  2. Het schoolpersoneel heeft de plicht om hulp te verlenen aan personen in nood. Ze kunnen daarvoor in de eerste plaats terecht bij de leerlingenbegeleiding en het CLB voor advies. Loopt de leerling een acuut gevaar door eigen toedoen (zelfdoding) of door toedoen van anderen (mishandeling, intrafamiliaal geweld …), dan moet de directie of het CLB de bevoegde diensten inlichten. Dat is niet noodzakelijk een veiligheidsdienst. Je kan een persoon in nood ook helpen door een hulpverleningsinstantie in te schakelen.

Meer informatie over ambtsgeheim en beroepsgeheim in onderwijs op Onderwijs.vlaanderen.be

Anne Siccard

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


K

Kleuterjuf

9 juni 2016

Een moeilijke zaak...
Ik DENK dat ik in het belang van het kind de directie zou inlichten.
De directie kan dan op zijn/haar beurt het probleem aankaarten tijdens een personeelsvergadering indien nodig.
Zo horen alle collega' s op hetzelfde moment dezelfde inhoud.
Toch moet er -eerlijkheidshalve- naar het kind toe dan toch een signaal gegeven worden dat het beter is als alle lkrn via de directie ingelicht worden over die thuissituatie.
De manier waarop dit signaal gegeven wordt, hangt zeker en vast af van de leeftijd en de ingesteldheid van het kind.
Het kind moet ook de zekerheid krijgen te kunnen verder vertrouwen op de lkr en mag zich niet verraden voelen.
Hoe jong het kind ook is, eerlijkheid is belangrijk.

Reageren
A

Ann

31 januari 2018

Hoe zit het met de discretie- en meldplicht voor vertrouwensleerlingen?
Geldt dezelfde regeling als voor leerkrachten?

Reageren
D

Diane Vercaigne

11 oktober 2018

https://wvg.vlaanderen.be/rechtspositie/05-publicaties/werkmap-fiche-beroepsgeheim.pdf

Reageren
A

Arno

1 februari 2018

Mag een leerkracht luidop je punten zeggen van het examen.
Als de gene dat eigenlijk niet wil (wanneer de leerkracht boos is)

Ik zou zo snel mogelijk het antwoord willen weten

Bedankt

Reageren
M

Mieke Santermans

1 februari 2018

Dag Arno,
We proberen het antwoord op je vraag te achterhalen: geldt discretieplicht ook voor punten afroepen in de klas? Check ook eens bij VSK.
Bespreek het in elk geval ook op je school. Met de leraar zelf of met de leerlingenbegeleider. Vertel wat er gebeurd is, hoe dat bij jou aangekomen is en hoe het beter zou zijn. Dat lijkt me de efficiëntste manier om te voorkomen dat het nog eens gebeurt.
Vriendelijke groeten,
Mieke van Klasse

Reageren
k

kurt

21 oktober 2018

Fantastisch hoe jullie mensen helpen. De inhouden van Klasse zijn voor mij zeker ook een inspiratiebron voor mijn lessen aan de lerarenopleiding. Je mag mij dat niet kwalijk nemen maar ik vind het jammer dat je 'het gebeurd' met een d schrijft. Als medewerker van Klasse vind ik dat je toch ook je voorbeeldfunctie wat taalgebruik betreft beter mag waarmaken. Dt-regels vallen perfect te beheersen... we mogen wat trotser zijn op onze taal, niet?

Reageren
M

Mieke Santermans

22 oktober 2018

Helemaal met je eens, Kurt. We hebben dat uiteraard onmiddellijk aangepast.
Vriendelijke groet, Mieke van Klasse

Reageren
D

Diane Vercaigne

11 oktober 2018

Ik wil toch even een belangrijk element toevoegen aan jullie omschrijving van 'beroepsgeheim' voor CLB-ers. Zij mogen gegevens uitwisselen in het belang van de leerling mits toestemming van de leerling (+14j) of diens ouders (-14j).
Zie voor meer info: https://wvg.vlaanderen.be/rechtspositie/05-publicaties/werkmap-fiche-beroepsgeheim.pdf

Reageren
A

Anoniem

12 oktober 2018

Mijn dochter is ook +14. Drie schooljaren geleden kreeg ze het moeilijk met zichzelf. Ze kon toen met haar problemen terecht bij een zorgleerkracht . Haar wens was dat het vooral niet aan ons (ouders) zou doorverteld worden. Ze wou ons 'ontlasten' van haar problemen. Tot ik (1 jaar) later een dwingende telefoon kreeg om mijn dochter van school te komen halen, ze had zich opgesloten in de toiletten en had suïcidale gedachten. Dit kwam voor mij keihard aan, thuis liet ze een heel andere indruk na (lachen, positieve gesprekken,...). Tijdens het gesprek met de directie ton, voelde ik me een zeer slechte ouder. Ik kreeg zelfs te horen dat ze mijn dochter van school zouden sturen omdat ze een gevaar was voor zichzelf en de andere leerlingen.
Het geeft me nog steeds een slecht gevoel dat de school me toen niet vroeger heeft ingelicht om zo samen tot een oplossing te komen. Ook al is mijn dochter +14, er zijn omstandigheden die moeten gezegd worden. Voor mij bestaat er ook iets als 'meldingsplicht' naar de ouders toe, ook al heeft het kind gevraagd om te zwijgen.

Reageren
B

Bezorgde mama

8 januari 2019

Mijn zus geeft les op de school van mijn dochter. De klassenleerkracht geeft de punten door aan mijn zus, terwijl die geen les geeft aan mijn dochter. Mag dit wel?

Reageren
J

Jens

6 februari 2019

Beste,
Zijn leerkrachten ook verplicht om je ouders in te lichten?
als het bv.: over drugsgebruik van de leerling gaat
(Niet op school maar in de vrije tijd)

Reageren
X

Xyz

11 maart 2019

Mag een leerkracht een vriendschappelijke relatie opbouwen met een leerling. Het delen van eigen levensgebeurtenisden en tegenslagen? Na de schooluren elkaar zien en intensief contact via de telefoon, smsen en bellen?

Reageren

Laat een reactie achter