Gepubliceerd op
Mag dat?

Heb je als leraar beroepsgeheim?

Een leerling vertelt me over zware problemen thuis. Ze vraagt om er met niemand over te praten. Mag ik als leraar dan echt niemand inlichten? Ik denk dat de collega’s meer begrip hebben voor haar geregelde afwezigheid als ze de reden kennen.

Anna - startende leraar

Je mag je collega’s vertellen dat zij zo vaak afwezig is vanwege zware problemen thuis. Als leraar kan je geen geheimhouding beloven aan leerlingen tegenover collega’s of directie. Je hebt als leraar wel discretieplicht, geen beroepsgeheim.

 1. Discretieplicht

  Discretieplicht is de verplichting om bij het uitoefenen van een functie of ambt geen gegevens vrij te geven aan anderen dan wie recht heeft op die gegevens.

  Iedereen die in een school werkt, heeft discretieplicht (ambtsgeheim). Schoolpersoneel mag vertrouwelijke informatie over leerlingen discreet bespreken met collega’s, directie of het CLB om zo de leerlingen de nodige ondersteuning te bieden. Met derden die buiten de onderwijsinstelling staan, mag dat niet.

 2. Beroepsgeheim

  Beroepsgeheim is de geheimhoudingsplicht die van toepassing is op wie vanwege staat of beroep geheimen kent die hem zijn toevertrouwd.

  CLB-medewerkers hebben beroepsgeheim. Zij mogen enkel in het belang van de leerling aan het betrokken schoolpersoneel gegevens bezorgen als ze die informatie nodig hebben om hun taak goed te vervullen in functie van de leerling.

 

2 uitzonderingen:

 1. Naast discretieplicht heeft schoolpersoneel meldplicht tegenover de directie. Ze moeten vertrouwelijke gegevens aan de schooldirectie melden (niet aan het CLB) als ze daarom vraagt. De directie is zelf ook gebonden door de discretieplicht en moet dus discreet omgaan met deze gegevens. Ze mag die niet zomaar aan derden doorgeven.
 2. Het schoolpersoneel heeft de plicht om hulp te verlenen aan personen in nood. Ze kunnen daarvoor in de eerste plaats terecht bij de leerlingenbegeleiding en het CLB voor advies. Loopt de leerling een acuut gevaar door eigen toedoen (zelfdoding) of door toedoen van anderen (mishandeling, intrafamiliaal geweld …), dan moet de directie of het CLB de bevoegde diensten inlichten. Dat is niet noodzakelijk een veiligheidsdienst. Je kan een persoon in nood ook helpen door een hulpverleningsinstantie in te schakelen.

Ga voor meer informatie naar onderwijs.vlaanderen.be.

Het beste van Klasse in je mailbox?

 • Al 58.000 leraren zijn abonnee
 • 1 keer per week en helemaal gratis
 • Verhalen van collega’s, concrete praktijktips, exclusieve wedstrijden ...