Vlaanderen
Klasse.be

Mag dat?

Mag ik brieven vertalen?

  • Laatste wijziging: 29 maart 2024
  • 2 minuten lezen

Een kwart van de ouders van mijn leerlingen spreekt geen Nederlands. Daardoor zijn er vaak kleine misverstanden. Ik zou dus graag af en toe een Franse en Engelse vertaling van belangrijke brieven meegeven. Mag dat?

Lieve – directeur basisonderwijs

Dat mag uitzonderlijk.

Volgens de bestuurstaalwetgeving (SWT) is een school een openbare dienst. Ze stelt dat communicatie er enkel in het Nederlands mag. Alleen in de Franstalige scholen in de faciliteitengemeenten gelden uitzonderingen voor het gebruik van het Frans.

Alleen als het absoluut noodzakelijk is in het algemene belang, staat de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VTC) toe dat je naast het Nederlands ook andere talen gebruikt. Haar adviezen bevatten 4 criteria waaraan je anderstalige communicatie moet voldoen:

  1. Je school gebruikt andere talen niet systematisch. Alleen in uitzonderlijke gevallen, beperkt in omvang of als tijdelijke overgangsmaatregel.
  2. Je gebruikt de vreemde taal met een bijzonder doel. Bijvoorbeeld: integratie bevorderen, gezondheid en veiligheid garanderen, anderstaligen informeren over het bestaan van een dienstverlening …
  3. Je gebruikt de anderstalige boodschap naast het Nederlands. Ze bevat niet méér of andere informatie. Je vermeldt duidelijk dat het om een vertaling gaat.
  4. De anderstalige tekst is alleen bestemd voor het anderstalige doelpubliek. Specifiek voor anderstalige nieuwkomers is de duur van hun verblijf bepalend. Concreet oordeelt de VTC dat een vreemde taal gebruiken hier kan als zij zich in een eerste integratiefase bevinden en nog niet de kans hadden voldoende Nederlands te leren (kennen).

Dit mag niet

  • Aan anderstalige ouders info geven over de schooltoelage en niet aan de Nederlandstalige.
  • Aan alle Nederlandstalige ouders een meertalige brief meegeven.
  • Tolken op het oudercontact kan als dat noodzakelijk is, maar ga er niet vanuit dat alle anderstalige ouders een tolk nodig hebben.

Meer info over de onderwijstaalwetgeving lees je op taalwetwijzer.be.

Leen Leemans

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


Laat een reactie achter