Vlaanderen
Klasse.be

Schooltips

Zo werk je aan geestelijke gezondheid op school

 • 3 mei 2016
 • 2 minuten lezen

1 op 3 leerlingen kampt met psychische problemen zoals ADHD, depressieve gevoelens, eetproblemen enzovoort. De school heeft de plicht om leerlingen goed te begeleiden en noodsignalen op te vangen. Maak een draaiboek en baseer je op deze pijlers voor een beleid rond geestelijke gezondheid op school.

5 pijlers

1. Zorg voor een aangenaam klimaat op school

Denk aan klasleraren die altijd aanspreekbaar zijn, ingeroosterde projecten rond sociale vaardigheden en relationele vormingsdagen, omgaan met sociale media, een antipestplan, een aangename speelplaats, middagactiviteiten …


2. Zorg voor vorming van leraren en ouders

Organiseer vormingen over geestelijke gezondheid, relationele vorming en sociale vaardigheden …


3. Zorg dat je snel signalen opvangt

Doe dit via het inschrijvingsbeleid, zorgleraren of leerlingenbegeleiders, mentors, peer tutors …


4. Zorg voor goede begeleiding en regelmatig overleg

Bespreek wie wat doet en overleg tijdens klassenraden, leerlingenbesprekingen, CLB-overleg, multidisciplinair overleg …


5. Werk samen met externe hulpverleners buiten de school.

Breng samen met het CLB de partners in kaart en zet samenwerkingsovereenkomsten op met de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, Slachtofferhulp, Jongeren Advies Centra, Centra voor Ambulant Welzijnswerk, de huisarts, het ziekenhuis …


Maak een draaiboek

Wat je ook doet, in elke school zal een aantal leerlingen worstelen met psychische problemen of suïcidaal gedrag vertonen. Maak daarom een draaiboek voor geestelijke gezondheid en suïcidepreventie, en communiceer daarover.

Inhoud

 1. De school spreekt hierin heel concreet af hoe ze omgaat met signalen en wat leraren dan kunnen doen (centraal meldpunt, interne en externe begeleiding …).
 2. Laat leerlingen niet los als ze opgenomen zijn. Spreek af hoe je ermee omgaat.
  • Hoe houd je de leerling, ondanks zijn afwezigheid, toch aanwezig in de klas?
  • Wie vertelt aan de klasgenoten wat het probleem is? Schakel bij complexe problemen de clb-medewerker, een specialist, ouders, lotgenoten in.
  • Hoe bereid je de terugkomst voor, voor de leerling én de klasgenoten?
  • Hoe houd je contact met de ouders? Laat de leerling zo gewoon mogelijk zijn schoolperiode voortzetten en maak er geen ‘speciaal geval’ van.
 3. In het draaiboek staat tenslotte wie wat doet en hoe je communiceert in crisismomenten.
  • Bij acute dreiging: een leraar vangt signalen op van suïcidaal gedrag of psychose van de leerling zelf of via een medeleerling.
  • Een leerling heeft een zelfmoordpoging ondernomen.
  • Een leerling is overleden na zelfdoding.

Michel Van Laere

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


Laat een reactie achter