Vlaanderen
Klasse.be

Mag dat?

Mag ik als leraar meer dan 100% (voltijds) presteren?

  • 30 augustus 2023
  • 1 minuut lezen

Ik heb een voltijdse opdracht algemene vakken in de tweede graad secundair onderwijs. Ik wil 5 uren van een zieke collega overnemen. Mag ik die extra uren aannemen en word ik daarvoor betaald?

Samir

Ja, dat mag.

Neem je naast je voltijdse opdracht nog een extra lesopdracht aan, dan valt die onder plage- of overwerk. Elke fulltime opdracht in het onderwijs bestaat uit een bepaald aantal uren of lestijden. Hoeveel dat er zijn, verschilt volgens het ambt en het onderwijsniveau. Er is ook telkens een onder- en een bovengrens. Voor een leraar algemene vakken in de tweede graad secundair onderwijs bijvoorbeeld zijn dat minimaal 21 en maximaal 22 uren.

Neem je bovenop dat maximum een extra onderwijsopdracht aan in je school, dan valt die onder overwerk. De regels voor dat cumulerenzijn afhankelijk van het onderwijsniveau, het soort ambt, de omkadering …  

Je wordt voor overwerk betaald met een extra toelage die berekend wordt op basis van je prestatienoemer en anciënniteit. De bedrijfsvoorheffing voor overwerk ligt hoger dan voor je gewoon salaris.  Je kan maximaal tot 140% betaald worden. 

Je school kan ook zelf vragen om (tijdelijk) een aantal lestijden of uren te presteren bovenop je voltijdse opdracht, als er bijvoorbeeld een vacature is die door het lerarentekort niet ingevuld geraakt. Ze kan jou daartoe niet verplichten.


Lees meer over jobs combineren op de website van Onderwijs Vlaanderen.

Rebecca De Clerc

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


Laat een reactie achter