Vlaanderen
Klasse.be

Gesprekstips

Checklist: toegankelijke brief voor ouders

 • 30 maart 2016
 • 2 minuten lezen

Hoe leesbaar zijn jouw schoolbrieven? Is de boodschap duidelijk voor iedereen? Met deze checklist schrijf je vlot leesbare teksten. Zo heeft elke lezer ze graag.

1 op de 7 Vlamingen is laaggeletterd. 1 op de 5 Vlamingen heeft moeilijkheden om teksten te lezen. 1 op de 4 Vlamingen haakt af als lezen iets meer moeite kost. Heel wat ouders dus ook. Met deze checklist van Wablieft schrijf je vlot leesbare teksten.

Een duidelijke boodschap

 • Denk na: wat wil ik dat mijn lezer onthoudt of doet? Schrijf niet voor je collega’s of directie, maar voor je lezers. Wat is hun taalniveau, voorkennis?
 • Behandel 1 onderwerp: 1 boodschap per brief.
 • Geef je brief een titel. Zet die bovenaan je brief, bijvoorbeeld ‘Op uitstap naar het bos’, ‘Inschrijven voor het schoolfeest’.

Aandacht vasthouden

 • Schrijf getallen in cijfers, altijd.
 • Schrijf korte zinnen van ongeveer 15 woorden.
 • Schrijf direct: ‘Doe …’ in plaats van ‘Het is aan te raden dat je …’, ‘Je kan overwegen om …’

Overzichtelijke lay-out

 • Bouw je brieven altijd op met dezelfde lay-out en structuur. Bestaat je brief uit meer dan 6 zinnen? Verdeel hem dan in alinea’s en bouw je tekst logisch en stap voor stap op. Zet de belangrijkste info eerst.
 • Gebruik een leesbaar lettertype en een gemiddelde lettergrootte (11 bijvoorbeeld). Stel ook voldoende regelafstand in.
 • Zet de belangrijkste zaken in het vet. Plaats niets in cursief.
 • Maak lijstjes met opsommingstekens.
 • Gebruik illustraties of beelden om je boodschap te ondersteunen en je brief aantrekkelijk te maken. Vermijd cartoons.
 • Ondersteun je tekst met pictogrammen, maar hou ze beperkt tot maximaal 10. Gebruik zo veel mogelijk dezelfde pictogrammen in je brieven.

Schrappen!

 • Verouderde woorden zoals ‘thans’, ‘aldaar’ …
 • Moeilijke woorden zoals revalidatie, remediëren. Vervang ze door vlot leesbare woorden zoals herstel en beter maken.
 • Beeldspraak. Sommige (anderstalige) lezers vatten een uitdrukking als ‘in de bloemen zetten’ letterlijk op.
 • Afkortingen of letterwoorden. Schrijf m.a.w., o.a. … voluit: met andere woorden, onder andere …
 • Passieve taal. Schrijf je zinnen in actieve vorm: ‘We plaatsen het op de rekening’ in plaats van ‘De kostprijs zal op de maandelijkse factuur verrekend worden.’

De laatste check

 • Lees je brief hardop. Herschrijf de zinnen waar je blijft haperen.
 • Laat je brief lezen door een collega, enkele ouders, de brugfiguur … Herschrijf de zinnen die ze niet duidelijk vinden.

Cherline De Maeght

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


Laat een reactie achter