Gesprekstips Gepubliceerd op

Checklist: toegankelijke brief voor ouders

Reageer

Log in om te bewaren.

Delen

Hoe leesbaar zijn jouw schoolbrieven? Is de boodschap duidelijk voor iedereen? Met deze checklist schrijf je vlot leesbare teksten. Zo heeft elke lezer ze graag.

1 op de 7 Vlamingen is laaggeletterd. 1 op de 5 Vlamingen heeft moeilijkheden om teksten te lezen. 1 op de 4 Vlamingen haakt af als lezen iets meer moeite kost. Heel wat ouders dus ook. Met deze checklist van Wablieft schrijf je vlot leesbare teksten.
 

Een duidelijke boodschap

 • Denk na: wat wil ik dat mijn lezer onthoudt of doet? Schrijf niet voor je collega’s of directie, maar voor je lezer.
 • Behandel 1 onderwerp: 1 boodschap per brief.
 • Geef je brief een titel. Zet die bovenaan je brief, bijvoorbeeld ‘Op uitstap naar het bos’, ‘Inschrijven voor het schoolfeest’.

Aandacht vasthouden

 • Schrijf getallen in cijfers, altijd.
 • Schrijf korte zinnen van ongeveer 15 woorden.
 • Schrijf direct: ‘Doe …’ in plaats van ‘Het is aan te raden dat je …’, ‘Je kan overwegen om …’

Overzichtelijke lay-out

 • Bouw je brieven altijd op met dezelfde lay-out en structuur. Bestaat je brief uit meer dan 6 zinnen? Verdeel hem dan in alinea’s en bouw je tekst logisch en stap voor stap op.
 • Gebruik een leesbaar lettertype en een gemiddelde lettergrootte (11 bijvoorbeeld). Stel ook voldoende regelafstand in.
 • Zet de belangrijkste zaken in het vet.
 • Plaats niets in cursief.
 • Gebruik illustraties of beelden om je boodschap te ondersteunen en je brief aantrekkelijk te maken. Vermijd cartoons.
 • Ondersteun je tekst met pictogrammen, maar hou ze beperkt tot maximaal 10. Gebruik zo veel mogelijk dezelfde pictogrammen in je brieven.

Schrappen!

 • Verouderde woorden zoals ‘thans’, ‘aldaar’ …
 • Moeilijke woorden zoals revalidatie, remediëren. Vervang ze door vlot leesbare woorden zoals herstel en beter maken.
 • Afkortingen of letterwoorden. Schrijf m.a.w., o.a. … voluit: met andere woorden, onder andere …
 • Passieve taal. Schrijf je zinnen in actieve vorm: ‘We plaatsen het op de rekening’ in plaats van ‘De kostprijs zal op de maandelijkse factuur verrekend worden.’

De laatste check

 • Lees je brief hardop. Herschrijf de zinnen waar je blijft haperen.
 • Laat je brief lezen door een collega, enkele ouders, de brugfiguur … Herschrijf de zinnen die ze niet duidelijk vinden.