Vlaanderen
Klasse.be

Zo doen zij het

Zo werd mama Samira een crack in huiswerkbegeleiding

  • 30 november 2016
  • 5 minuten lezen

Na schooltijd vindt wekelijks de huiswerkklas plaats in basisschool De Boomgaard in Hasselt. 6 ouders zijn samen met opbouwwerker Greetje en brugfiguur Uschi de motor achter dit initiatief. “Nu ik huiswerkcoach op school ben, weet ik eindelijk hoe ik mijn zoon Brahim kan helpen met zijn huiswerk”, vertelt mama Samira.

Hoe pakken jullie de huiswerkklas aan?

Mama Arlinda: “Na schooltijd spelen de kinderen eerst even. Om 16 uur start de huiswerkklas. Met 6 vrijwillige ouders begeleiden we op donderdag elk 4 kinderen met hun huiswerk, een half uur lang. We werken volgens de ABC-methode: we maken afspraken over de taak die we tijdens de huiswerkklas af willen hebben, moedigen de kinderen aan en controleren ten slotte op fouten.”

Mama Samira: “De juiste oplossing geven we niet. We stellen heel simpele vragen die de kinderen de uitleg van de leraar helpt herinneren. Fouten die een kind blijft maken, duiden we aan op een signalenblad. Met dat blad en onze feedback stapt de brugfiguur daarna naar de leraren. Zo weet de leraar waarop hij verder moet werken en kan hij ook het huiswerk aanpassen.”

Mama Samira
Mama Samira: “Ik besef dat ik te veel van mijn kind verwachtte en dat hij – net zoals elk ander kind – aanmoediging nodig heeft.”

Hoe weet je als ouder of de huiswerkklas iets voor jou is?

Mama Samira: “Toen ik zag hoe mijn zoontje Brahim sukkelde met zijn huiswerk, kon ik alleen maar toekijken. Ik wist niet hoe ik hem kon of mocht helpen. Als huiswerkcoach weet ik nu op welke manier ik hem kan bijstaan. Ook al is het intensief om er elke week na mijn werk te staan, het geeft me een voldaan gevoel. De huiswerkklas heeft me versterkt in mijn rol als ouder. Ik besef dat ik te veel van mijn kind verwachtte en dat hij – net zoals elk ander kind – aanmoediging nodig heeft. Nu kan ik ook trots zijn op mijn zoon. Het leuke is dat Brahim ook trots is op mij. Hij vindt het geweldig dat ik er ook ben tijdens de huiswerkklas, ook al zit je eigen kind nooit bij je in je groepje.”

Wie kwam met het idee van een huiswerkklas?

Opbouwwerker Greetje: “Samen met de brugfiguur van de school heb ik 4 jaar geleden de huiswerkklas opgestart. Met de huiswerkklas wil ik het belang van een huiswerkbeleid aantonen. Een voorwaarde was om ouders te betrekken bij de huiswerkklas. Zij zijn de drijvende kracht achter de huiswerkklas en een belangrijk klankbord voor de school: van hen krijgen we te horen welke vragen er over huiswerk leven bij de ouders. Zo ontdekken we dat sommige ouders het huiswerk zelf niet begrijpen en hun kind dus niet verder kunnen helpen.”

Mama Samira: “Radeloze ouders spreken me op school aan of bellen op voor tips. Ouders durven mij te vertellen dat hun kind problemen heeft met het huiswerk en dat ze niet weten wat te doen. Het probleem aan de leraar vertellen is voor sommige ouders een te grote stap.”

De huiswerkklas is vrijwillig en gratis. Welke ouder schrijft zijn kind in?

Mama Arlinda: “Enerzijds zijn er de ouders die het huiswerk niet begrijpen of geen interesse tonen in school. Anderzijds zijn er de ouders die na de schoolopvang enkel de tijd vinden om aan tafel te gaan en hun kind in bed te stoppen. En helaas zijn er ook kinderen die thuis de ruimte niet hebben of de rust niet vinden om huiswerk te maken. Via een infomoment maken we ouders warm om hun kind in te schrijven voor de huiswerkklas. Ouders die we via het infomoment niet bereiken, spreekt onze brugfiguur Uschi aan.”

Wat willen jullie bereiken met de huiswerkklas?

Brugfiguur Uschi: “Elk kind gelijke leerkansen geven. Ons publiek is heel divers. Op onze school hebben we 26 nationaliteiten. Niet elk kind krijgt thuis te horen dat school belangrijk is. Toch is het cruciaal dat kinderen met een leerachterstand een extra duwtje én voldoende positieve aandacht krijgen. Op die manier geef je kinderen vleugels en krijgen ze opnieuw zin om bij te leren.”

Brugfiguur Uschi
Brugfiguur Uschi: “De huiswerkklas geeft kinderen vleugels, en geloof in zichzelf.”

Wat is jouw rol als brugfiguur, Uschi?

Brugfiguur Uschi: “Ik ben aanwezig tijdens de huiswerkklas, ben het aanspreekpunt van ouders en geef de feedback van de huiswerkcoaches door aan de leraren. In het begin moest ik veel energie stoppen in het wegwerken van misverstanden die over de huiswerkklas leefden. Ten eerste: de huiswerkklas is geen bijles. De ouders zijn coaches, geen leraren. Ten tweede: de huiswerkklas is geen goochelshow waar alle leerproblemen verdwijnen. Het is een plek waar we kinderen enthousiast maken voor huiswerk en school, zodat ze niet afhaken. Nu ik meer tijd steek in de communicatie met leraren en ook naar hun mening vraag over de huiswerkklas, is er meer vertrouwen.”

Wat is de rol dan van het lerarenteam in de huiswerkklas?

Opbouwwerker Greetje: “Ik ben ervan overtuigd dat een betrokken lerarenteam de huiswerkklas een duwtje in de rug kan geven. Idealiter zijn er enkele leraren aanwezig tijdens de huiswerkklas. Hun aanwezigheid tijdens ‘Ouderkracht’, ons maandelijks overleg met alle betrokken partijen, betekent alvast een grote meerwaarde.”

Brugfiguur Uschi: “Ik vraag zo veel mogelijk de mening van leraren over de huiswerkklas. Helaas vinden onze leraren niet de gewenste tijd en energie om in de ouders te stoppen. Op dinsdag- en donderdagochtend organiseert onze school voor de ouders tijdens het eerste lesuur een koffiemoment. Leraren die op dat moment lesvrij zijn, lopen even langs. Dat informele contact is zo belangrijk. Op die manier verdwijnt voor veel ouders de drempel om met een vraag naar de leraar toe te stappen.”


De huiswerkklas is een initiatief van Samenlevingsopbouw RIMO Limburg i.s.m. met basisschool De Boomgaard in Hasselt. Opbouwwerker Greetje, brugfiguur Uschi en de vrijwillige ouders komen maandelijks samen tijdens Ouderkracht, een overleg waar de huiswerkklas geëvalueerd en bijgestuurd wordt.

Cherline De Maeght

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


Laat een reactie achter