Vlaanderen
Klasse.be

Actueel

Commissie van Wijzen: “Leraren en directeurs verdienen meer respect”

  • 19 december 2023
  • 6 minuten lezen

De Commissie van Wijzen landt net voor kerst met een rapport over de job als leraar. Maar voelen hun adviezen als cadeaus of vragen ze moed en masseerwerk? Dirk Van Damme: “We hebben hoge verwachtingen van leraren en maken een eigentijds personeelsbeleid mogelijk. Alleen zo kan onderwijs aan aantrekkingskracht winnen.” 

Welke opdracht kreeg de Commissie van Wijzen?  

Dirk Van Damme, voorzitter van de Commissie: “Om na te denken over een moderne visie op leraar zijn. We stellen al jaren vast dat de job onvoldoende aantrekt en dat directeurs vastlopen op hun personeelsbeleid. Maar het debat rond de lerarenloopbaan draait rondjes. Daarom grepen de minister en de Vlaamse Regering naar een onafhankelijke commissie met 5 directeurs, 5 leraren en 10 experten.” 

Paul Yperman, vicevoorzitter van de Commissie: “Het decreet rechtspositie dateert uit 1991. We bouwden daarna koterijen aan, maar moderniseerden nooit echt. Dat is dringend nodig om een eigentijds, sterk school- en personeelsbeleid te kunnen voeren. Dat komt de kwaliteit van onderwijs rechtstreeks ten goede – sterke leraren geven sterke lessen – en bestrijdt het lerarentekort.”  

Dirk Van Damme, voormalig OESO-topman en voorzitter van de Commissie
Dirk Van Damme: “De opdracht van leraren uitdrukken in 38 uren erkent beter alle taken binnen hun complexe job.”

Professionaliteit en autonomie zijn de sleutelwoorden van dit rapport. Waarom?  

Dirk Van Damme: “We willen meer respect voor leraren. Zij hebben geen simpele job, maar vechten soms wel tegen dat beeld. De Commissie van Wijzen ziet leraren en directeurs als professionals die zich permanent ontwikkelen tijdens hun loopbaan, die samenwerken en vertrouwen verdienen. We hebben hoge verwachtingen van leraren en directeurs. Alleen zo kan onderwijs aan aantrekkingskracht winnen. En dan volgt de waardering van buitenaf haast automatisch.” 

Paul Yperman: “We leggen veel autonomie en verantwoordelijkheid in het mandje van directeurs. We kijken eerst naar de school. Pas als je beslissingen daar niet kan nemen, kijken we naar boven. We weten: meer eigenaarschap op school bevordert de kwaliteit. Dat betekent niet dat je er alleen voor staat. Dit rapport wil de link tussen directeurs en schoolbestuur versterken.”      

Het rapport telt ruim 70 adviezen. Vormen die een totaalmenu of een keuzekaart? 

Dirk Van Damme: “Dit rapport is geen korf waaruit je je favoriete stukken fruit grijpt en de rest laat verpieteren. We willen de maatregelen op middellange termijn graag samen gerealiseerd zien. Al beseffen we dat de kans op cherry picking bestaat.”

Paul Yperman: “Onze adviezen hangen vaak nauw aan elkaar, dat remt de kersenpluk. Als je ze niet combineert, hebben ze nauwelijks of geen impact. We vragen om leraren niet langer te affecteren aan een school, maar aan een schoolbestuur, en willen met een enveloppefinanciering voor personeel werken. Dat loopt veel beter als je schoolbesturen op iets grotere schaal uittekent, een ander Commissie-voorstel. Die samenhang tussen de maatregelen maakt het rapport krachtig, maar in de uitvoering ook kwetsbaar.” 

Dirk Van Damme: “Nog een voorbeeld: de opdracht van de leraar drukken we niet langer uit in lesuren maar wordt een 38-urenopdracht met (alles rond) lesgeven als kerntaak, maar ook met 2 uur per week voor professionalisering. De school kan in dialoog met leraren het werk flexibel en haalbaar verdelen. Dat vraagt – samen met het opvolgen van persoonlijke professionaliseringsplannen – een sterk staaltje HR- en personeelsbeleid van directeurs. Daarbij moeten ze kunnen rekenen op hun schoolbestuur.’

De vaste benoeming schrappen we niet. In dat symbooldossier houden de plussen en minnen elkaar in balans

Dirk Van Damme
voorzitter Commissie van Wijzen

Ondanks de samenhang vragen sommige adviezen meer masseerwerk en moed dan andere. Kan je dat illustreren?  

Paul Yperman: “De loonspanning tussen leraren en directeurs verder oprekken is geen grote stap. Het beleid doet al een inspanning, wij vragen om het nog wat verder op te trekken naar minimaal 35%. Dat neemt geen gigantische hap uit het onderwijsbudget. Ook rond de professionalisering van leraren lopen er al initiatieven. Dit rapport borduurt daarop verder en vraagt een keurmerk voor het nascholingsaanbod.” 

“Grote beleidsmaatregelen vragen meer moed en tijd. Voor alle betrokkenen: van beleid, over koepels en vakorganisaties tot schoolleiders en leraren. De enveloppefinanciering, die alle stromen van personeelsfinanciering- en subsidiëring ontkleurt en samenvoegt, en die via schoolbesturen naar scholen gaat, is een trendbreuk in ons onderwijs.” 

Dirk Van Damme: “Maar nogmaals: we zien het als 1 pakket. Liever geen onderverdeling in laaghangend fruit en lastigere brokken. De meeste voorstellen uit ons rapport zijn revolutionair noch wereldvreemd. Een snelle blik naar andere sectoren volstaat om te zien dat die daar ingebakken zijn. Op vlakken als modern leiderschap of samenwerken is onderwijs een beetje blijven stilstaan.”  

De denkoefening mocht heilige huisjes aanraken. Blijft de vaste benoeming overeind?  

Dirk Van Damme: “Ja. De vaste benoeming is een symbooldossier waar de plussen – zekerheid, bescherming, stabiliteit – en minnen – ze benadeelt starters – elkaar redelijk in balans houden. We winnen dus te weinig als we de benoeming naar de prullenmand verwijzen. We snoeien wel in het woud van verlofstelsels en beperken die in de tijd. Ook een benoeming blijft maar 2 jaar geldig als een leraar het onderwijs inruilt voor een andere sector.” 

Paul Yperman, voormalig afgevaardigd bestuurder van de Vlaamse Jezuïetenscholen en vice-voorzitter van de Commissie
Paul Yperman: “Schoolleiders zitten vandaag soms vast in hun job. Terugkeren naar de klas mag geen verliesscenario zijn.”

‘Onderwijs morst met starters’, klonk het bij de start van de Commissie in 2022. Welke ingrepen moeten dat tegengaan? 

Dirk Van Damme: “Een reeks maatregelen, zoals leraren affecteren aan een schoolbestuur en werven voor een volledig jaar. Maar ook een inductiejaar. Dat is een strak begeleide overgang waarbij starters competenties op de werkvloer verwerven die ze onvoldoende meekrijgen in de lerarenopleiding. De laatste schakel tussen opleiding en werk.” 

“Starters geven tijdens dat eerste schooljaar minder uren les, maar krijgen wel een volwaardig loon. Het inductiejaar moet de praktijkschok verzachten. Na een positieve beoordeling krijgen ze een license to teach, de echte toegang tot het beroep. Misschien klinkt het inductiejaar als een extra horde die mensen weghoudt. Maar dit rapport gelooft rotsvast dat lesgeven geen eenvoudige job is en dat leraren hun professionaliteit opbouwen.” 

Boren de adviezen ook nieuwe profielen aan voor onderwijs?  

Dirk Van Damme: “We willen graduaatsstudenten naar de basisschool halen als leraar-assistent. Ze worden geen leraar, staan niet alleen voor de klas. Maar ze kunnen wel enkele leerlingen begeleiden nadat ze instructie kregen van de leraar, meehelpen bij verbeterwerk of bij het leerlingvolgsysteem.” 

“We vragen ook om het verbod op religieuze kentekens te schrappen. In tijden van een groot lerarentekort impliciet een bepaalde groep uitsluiten, dat botst. Alle begrip voor de argumenten pro en contra, maar het is tijd dat de diversiteit in onze samenleving weerspiegeld wordt in onze lerarenteams.“ 

Scholen met een sterke visie verantwoorden zich makkelijker én met minder papierwerk

Paul Yperman
vicevoorzitter Commissie van Wijzen

Directeurs worden de centrale spil rond schoolkwaliteit en HR. Krijgen ze daarvoor tijd, speelruimte en begeleiding?   

Paul Yperman: “Directeur en schoolbestuur vormen een tweespan. Ze krijgen autonomie en vertrouwen om samen een modern personeelsbeleid uit te werken. We zetten de functie van directeur breder open. Een pedagogische bekwaamheid is niet altijd nodig. We willen profielen en competenties uit andere sectoren aantrekken.”

“Schoolleiders draaien vandaag vele, eenzame uren. De uitval is groot. We willen ze als team uitspelen binnen schoolbesturen. Dan kan je directeurs op hun specifieke sterkte aanspreken over de scholen heen. Dat maakt hun veeleisende job werkbaarder.” 

Waarom stellen jullie een schoolleidersmandaat van 6 jaar voor?  

Paul Yperman: “Schoolleiders zitten vandaag soms vast in hun job. Terugkeren naar de klas is een verliesscenario. Iedereen wijst achter je rug: die kon het niet. Terwijl dat niet klopt. Mandaten nemen die achterdocht weg. Na 1 of meer leiderschapsmandaten weer lesgeven – zoals in Spanje – is dan geen faalverhaal. Weten dat je een bepaalde termijn hebt, opent misschien ook voor meer mensen de deur naar leiderschap.”  

Welke implicaties hebben de aanbevelingen voor de rol van de overheid?

Dirk Van Damme: “De beleidsruimte die je op school invult, groeit. Dat vertrouwen gecombineerd met minder regelgeving vraagt natuurlijk dat je je outcomes kan verantwoorden naar de overheid, maar ook naar ouders en leerlingen. Daarbij zien we een belangrijke rol voor de inspectie.” 

Paul Yperman: “Tonen dat je goede kwaliteit levert, kan zonder te verdrinken in planlast. We stellen vast dat scholen met een sterke beleidsvisie zichzelf net makkelijker en met veel minder papierwerk kunnen verantwoorden. Die directeurs en leraren zullen zich herkennen in veel van onze adviezen. En zich ondersteund voelen.”


Lees meer over de Commissie van Wijzen op Onderwijs Vlaanderen of duik in het volledige rapport.

Bart De Wilde

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


S

Sandra

20 december 2023

Een 38-uren week klinkt als muziek in mijn oren. Dat zou willen zeggen dat ik ongeveer 13 uur per week minder aan schoolwerk zou spenderen, geen schoolwerk meer zou moeten doen in het weekend.
Het klinkt heel mooi: lesgeven en alles wat daarmee gelinkt is op 38 u tijd.
Jammer genoeg is het heel onrealistisch. De leerkracht die nu slechts 38 u per week werkt, heb ik nog nooit ontmoet… bij mij zijn het er gemiddeld 51 per week…

Reageren
V

Veerle

6 mei 2024

Mag ik nog een extra aanbeveling toevoegen?
Garandeer het recht op professionele autonomie voor beroepsbekwame leerkrachten (zowel als lerarenteam of vakgroep als individueel) door het als belangrijk principe op te nemen in de rechtspositie. Dit zou de status van het beroep van leerkracht ten goede komen.

Reageren

Laat een reactie achter