Vlaanderen
Klasse.be

Zo doen zij het

“Hoge verwachtingen bieden gelijke kansen aan elke kleuter”

  • 6 juni 2024
  • 3 minuten lezen

Taal- en wiskundelessen vanaf de kleuterklas? Directeur Lien Ampe heeft een duidelijke missie: álle kleuters startklaar voor het eerste leerjaar. Hoge verwachtingen en een warme band gaan voor haar hand in hand: “Kleuters vinden het gewoon fijn om te leren.” Kijk in de video hoe juf Ann dat aanpakt in haar klas.

Lees verder onder de video.

Als om klokslag 8.30 u. de bel gaat, haasten alle kleuters zich naar hun stip. Het gewirwar van spelende kinderen transformeert in geen tijd tot strakke rijen, 2 aan 2. Van daar gaat het in rust naar de klas waar elke kleuter zijn vaste plaats kent.   

Lien Ampe, directeur KBO Eine: “Onze hele school onderging het afgelopen jaar een transformatie. Niet alleen over het gedrag dat we van leerlingen verwachten, hebben we heldere schoolafspraken. Ook de kennislessen verlopen volgens een vast stramien. Dat passen we toe van de kleuterklas tot het zesde leerjaar.” 

Leren en welzijn zijn geen tegengestelden, ze versterken elkaar

Lien Ampe
directeur KBO Eine

 “De reden? In de media lezen we voortdurend doemberichten over dalende leerresultaten. Onze kinderen kunnen niet meer begrijpend lezen, de PISA-resultaten gaan achteruit … Op onze school merkten we ook een groeiende kloof tussen kansarme en kansrijke leerlingen. Ik zag leraren keihard werken maar niet tot de gewenste leerresultaten komen.” 

“We gingen op zoek naar manieren om het tij te keren. Eerst verzamelden we 3 jaar lang kennis, samen met LeF Onderwijskwaliteit. De wetenschappelijke inzichten over hoe leren werkt, gaven ons richting om onze organisatie aan te passen.” 

Startklaar

“Ons doel is om alle kleuters klaar te maken voor het eerste leerjaar. Als school willen we de motor zijn van gelijke onderwijskansen. Dat is onze verantwoordelijkheid, dat is waarom we het doen.” 

“Lesgeven vanuit hoge verwachtingen wil niet zeggen dat we van elk kind een advocaat of een dokter willen maken. Hoge verwachtingen stellen, betekent dat we geloven dat elk kind kán leren. Dat dragen we uit vanaf de kleuterklas zodat ook onze kleuters al sterk geloven in zichzelf.” 

Juf Ann schrijft lesdoel op het bord
Juf Ann: “Elke kennisles van de kleuterklas begint op dezelfde manier: de leraar noteert het lesdoel. Zo ontstaat een duidelijke focus.”

Rust en routines

“Dat doen we niet alleen door rijke kennis aan te bieden, we leren ook het juiste gedrag aan. We zetten bewust in op rust en routines. Die zorgen voor veiligheid en voorspelbaarheid. Zo vermijden we onnodige prikkels en houden onze leerlingen hun werkgeheugen vrij om te leren.” 

“Elke kennisles, van de kleuterklas tot het zesde leerjaar, begint op dezelfde manier: de leraar noteert het lesdoel, alle leerlingen herhalen luidop. Zo ontstaat een duidelijke focus. We volgen de principes van effectieve directe instructie (EDI) waarbij de leraar het eerst voordoet. Vervolgens gaan we via begeleide inoefening (wij-jullie-ik, zie video) over tot zelfstandige verwerking.” 

Oude stempel?   

“Is dat terugkeren naar het verleden? Voor een stuk wel. We zetten een aantal klassieke onderwijsprincipes opnieuw centraal. We investeren in basiskennis en blijven herhalen en inoefenen tot die verankerd zit in het langetermijngeheugen. Pas dan kunnen we daar nieuwe kennis aan vasthaken. In de kleuterklas zetten we vooral in op tellen, terugtellen en doortellen omdat dat cruciale leerlijnen zijn voor wiskundig denken. In het eerste leerjaar leren ze dan vlotter optellen en aftrekken.” 

“In tegenstelling tot vroeger verwachten we de hele les door een actieve leerhouding. Ja, de leerlingen moeten eerst luisteren naar de instructie van de leraar. Dan gaan ze zelf aan de slag, overleggen ze met hun buur en passen ze de inzichten actief toe.” 

“We investeren ook volop in een warme band met leerlingen. Leren en welzijn gaan hand in hand. Dat een kind zich eerst goed moet voelen om tot leren te komen, is een misvatting. Uit onderzoek weten we immers dat nieuwe dingen leren en kleine succeservaringen hen net beter doen voelen.”    

“Een tweede misvatting: je kan perfect discipline vragen van leerlingen en consequent zijn, én een warme band opbouwen. En dat vinden we ook nog steeds belangrijk. Zonder relatie geen prestatie.”

Berber Verpoest

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


W

Willy vandersteen

11 juni 2024

Oei, jammer dat de reactie van de leerlingen en ouders veel minder is dan hier wordt beweerd, misschien eens met iedereen babbelen ipv. het verhaal van 1 zijde

Reageren
L

Lien Ampe

12 juni 2024

Beste Willy
Deze aanpak sluit niet uit dat we nog steeds luisteren naar zorgen van kinderen en ouders. Tot nu toe ervaren we geen problemen met deze werking, integendeel. De reacties van ouders zijn positief en kinderen zijn enthousiast en trots op alles wat ze bijleren. Als je verbonden bent aan onze school en hierover zorgen hebt, ben je uiteraard welkom voor een gesprek.

Reageren
I

Ikke

13 juni 2024

Nog wat meer maatschappelijke druk leggen, goed bezig, burn outs vervroegen, lang leve het onderwijs, laat kinderen kind zijn aub

Reageren
A

Annelies

13 juni 2024

Beste,
Met veel aandacht heb ik dit artikel gelezen en de video bekeken.
Hoewel het belangrijk is om deze concepten te leren, geloof ik dat het nuttiger zou zijn om eerst de nieuwsgierigheid van kinderen te prikkelen en dit door uit te gaan van hun eigen leefwereld. En niet van op een afstand aan het bord, maar zittend op de grond naast een klein groepje kinderen.

Wanneer kinderen onderwerpen ontdekken die direct aansluiten bij hun dagelijkse ervaringen en interesses, wordt het speelser, betekenisvoller en zijn ze veel meer betrokken en gemotiveerd om te leren. Dit sluit beter aan bij hun natuurlijke ontwikkeling en nieuwsgierigheid. Op deze manier worden ze actiever betrokken bij het leerproces. Dit leidt tevens tot een betere participatie en concentratie tijdens de lessen.
Door te starten met onderwerpen die kinderen kennen uit hun eigen leven, kunnen ze gemakkelijker verbanden leggen en hun begrip van de wereld vergroten.
Kinderen leren het best door SPEL en interactie met hun omgeving. Door in te spelen op hun nieuwsgierigheid, creëer je natuurlijke leermomenten die bijdragen aan een dieper begrip van de lesstof.
Kinderen van kleuterleeftijd begrijpen en onthouden informatie beter als deze op een speelse en ervaringsgerichte manier wordt aangeboden. En dit in kleinere groepjes. Zo is er ook meer interactie en plezier mogelijk. Ook "taal" wordt beter geactiveerd. Je kan ook direct op ze inspelen. Ik vindt dat er in de kleuterklas meer ingezet moet worden op goede spelbegeleiding en interactie. Zulke jonge kinderen moeten nog letterlijk je nabijheid voelen, door dicht bij hen te zijn. Zij leren nog met al hun zintuigen. Laat ons die lat eens hoog leggen.
Dus nee, sorry, ik werd niet meteen enthousiast van dit artikel en deze video.
Met warme groeten.

Reageren

Laat een reactie achter