Vlaanderen
Klasse.be

Mag dat?

Word ik betaald als vervanger vlak voor of tijdens een vakantie?

  • 20 oktober 2015
  • 2 minuten lezen

Sinds het schooljaar 2015-2016 is de vervangingsmogelijkheid van afwezige personeelsleden beperkt in een periode van 14 kalenderdagen voor of tijdens een korte vakantieperiode. 4 vragen en antwoorden over die maatregel.

1. Wat houdt de maatregel precies in?

Een personeelslid dat tijdelijk een personeelslid vervangt van wie de afwezigheid gestart is in een periode van 14 kalenderdagen voor of tijdens een korte vakantieperiode, ontvangt daarvoor geen salaris.

Als het afwezige personeelslid opnieuw afwezig is na de korte vakantieperiode of ononderbroken afwezig blijft tot na de korte vakantieperiode, ontvangt de vervanger slechts een salaris voor zijn prestaties vanaf de eerste dag na de korte vakantieperiode, op voorwaarde dat voldaan is aan de geldende regels voor vervangingen, o.a. de 10-werkdagen regel. (Let op: voor het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs kan zaterdag als een werkdag gelden).


2. Wat geldt als een korte vakantieperiode?

Met korte vakantieperiode wordt bedoeld de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie. In de centra voor leerlingenbegeleiding slaat het alleen op de kerst- en paasvakantie. In de Brusselse kinderdagverblijven van het GO! moet korte vakantieperiode gelezen worden als sluitingsperiode.


3. Voor wie geldt de maatregel?

De maatregel geldt voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, het volwassenenonderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding, de Brusselse kinderdagverblijven van het GO! en de voor- en nabewaking in de Brusselse basisscholen van het GO! De maatregel geldt dus niet voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs, de verschillende internaten, de pedagogische begeleidingsdiensten, de inspectie, de centra voor basiseducatie en de directies.


4. Zijn er uitzonderingen?

Wanneer de afwezigheid start in de periode van 14 kalenderdagen voor of tijdens een vakantieperiode en de vervanging gebeurt als reaffectatie of wedertewerkstelling door een personeelslid dat ter beschikking is gesteld wegens ontstentenis van betrekking, dan ontvangt dit personeelslid wél een salaris. Elke volledige of onvolledige betrekking waarvan de titularis of zijn vervanger afwezig is voor een periode van ten minste 10 werkdagen moet je immers als een ‘vacature’ beschouwen en is onderworpen aan de reaffectatie-en wedertewerkstellingsverplichtingen.

Meer info en voorbeelden vind je in de omzendbrief.

Nele Beerens

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


M

Mie Sterckx

23 oktober 2015

Ik begrijp deze maatregel niet.
Welke leerkracht wil zo'n korte vervanging dan doen? Ik vrees dat onze leerlingen in de kou zullen blijven staan.
En is dit wettelijk? Mensen laten werken en ze er niet voor betalen: noemen ze dat geen slavernij?

Reageren
v

van den berghe henk

25 oktober 2015

Veronderstel dat ik het ongeluk heb om ziek te worden 2 weken voor de Kerstvakantie en ik kom in het ziekenhuis terecht. WIE ZAL DAN DE EXAMENS VERBETEREN als er geen vervanger mag worden aangenomen?
Waar zijn we eigenlijk mee bezig mevrouw de minister , hoe ver staat u toch van de klasrealiteit!!!!
ONGELOFELIJK!

Reageren
G

Gert

27 oktober 2015

Begrijp ik dit goed: men zoekt een vervanger die gratis (zelfs geen vrijwilligersvergoeding) wil werken? Wie bedenkt toch zoiets?

Reageren
A

An

31 oktober 2015

Stomme besparingsmaatregel... Om geld op te brengen voor de regering. Verder is hier niemand mee gebaat. Je vervanger niet. Ah neen, want gratis werken? Wie doet dat? Je leerlingen niet, want die krijgen niemand voor zich. En jijzelf al helemaal niet. Wij leerkrachten blijven al werken zolang we kunnen en als we dan écht te ziek zijn om te komen, worden we niet meer vervangen. Dus blijven we maar doorbijten en ziek werken.....
Maar ja, de staat wordt er wel beter van, dus.....

Reageren
K

Karin Desfossés

11 november 2015

Tja, en dan zijn ze heel verbaasd, dat nieuwe leerkrachten afhaken....
Ik ben ook niet meer gemotiveerd, om een interim te starten voor een vakantie. Nochtans ben ik in het verleden al wel zo gestart, en liep het contract erna gewoon verder.
Leerkrachten zijn waarschijnlijk profiteurs, die 1à2 weken extra vakantie willen en dan ook opzettelijk ziek worden in de weken voor vakanties?

Reageren
A

Anoniem

13 januari 2016

Klasse vroeg het departement Onderwijs en Vorming naar de redenering achter deze maatregel. Dit is hun antwoord:
Deze maatregel kadert in de besparingen door de Vlaamse overheid. Ook de onderwijssector moest zijn steentje bijdragen om die vooropgestelde besparingen mee te helpen realiseren. De minister heeft er samen met de sociale partners naar gestreefd om de effecten van de besparingen voor het onderwijspersoneel zo beperkt mogelijk te houden.
De helft van de besparingen werd gerealiseerd door de benoemingen sneller mogelijk te maken. Deze maatregel heeft geen enkel nadelig gevolg voor de personeelsleden, integendeel. Beginnende leerkrachten raken sneller aan een vaste job. Deze maatregel alleen volstond echter niet om de vooropgestelde besparing te realiseren.
Uiteindelijk is er voor gekozen om de vervangingsmogelijkheden tijdens de 14 kalenderdagen voor of tijdens een vakantieperiode te beperken. Uiteraard is de minister begaan met de situatie van de beginnende leerkrachten. Samen met de sociale partners zal de minister op zoek naar maatregelen om de loopbaan duurzamer te maken en vooral om meer zekerheid te geven aan startende leerkrachten.

Reageren
S

Sven De Laet

1 februari 2018

"Deze maatregel heeft geen enkel nadelig gevolg voor de personeelsleden"... Niet voor de zieke collega, die heeft er inderdaad geen last van, maar alle anderen wel. De collega's van de zieke leerkracht die de klassen gedurende twee weken moet opvangen, de directie die vragen krijgt van de ouders waarom hun kind geen les krijgt, de leerlingen die gedurende twee weken geen les krijgen en leerstof missen, de schoolorganisatie die zinvolle opvang moet voorzien of roosterwijzigingen moet bedenken om de overlast zoveel mogelijk te beperken, ...

Het is een besparingsmaatregel en besparingen gaan steeds ten koste van iemand of iets.

Reageren
J

Joke Verlinden

28 januari 2016

En als de leerkracht al langer dan 14 kalenderdagen ziek is, maar de vervanging start pas de vrijdag voor de krokusvakantie word je dan betaald?

Reageren
J

Jobieke

31 januari 2016

Volgens de laatste omzetbrief 'korte vervangingen' gaat het enkel over 'een personeelslid dat een personeelslid vervangt'. (personeelslid: titularis of vervanger)

Dus voor een vervanging dat door een nieuw personeelslid wordt opgenomen in een periode van 2 volle weken vóór de aanvang van de kortere vakanties geldt deze regel. Ik zie geen andere reden/regel doorheen deze omzetbrief (http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14882) dat jouw vraag zou kunnen tegenspreken.

Reageren
r

robin-jacobs

21 februari 2018

Nee

Reageren
a

anke

21 maart 2016

Stel: ik doe een korte vervanginging voor de passvakantie. Na de paasvakantie start ik opnieuw in dezelfde school/scholengemeenschap. Is mijn vakantie dan betaald?

Reageren
r

robin-jacobs

21 februari 2018

Nee, je wordt pas betaald de eerste dag na de vakantie.

Reageren
E

Ellen

4 november 2016

Ik zit met dezelfde vraag als Anke!

Reageren
K

Karina

28 november 2016

Dag Ellen,
uit de eerste paragraaf meen ik duidelijk te kunnen afleiden dat je in dat geval betaald wordt vanaf de eerste dag NA de vakantie, dus niet de vakantie zelf. Please, don't shoot the pianist.

Reageren
S

Slootjes

21 februari 2017

20 febr. 2017.. Er waren in mijn tijd echt wel enkele zéér geachte collega' s, die nèt voor de grote vakantie ineens beter waren en direct na de vakantie plots weer ziek werden, maar ziekenverzuim kwam weinig voor. Moderne jufs en meester zijn veel meer ziek, met name in achterstandswijken. Vervangers werden in Nederlannd "na de oorlog" wel doorbetaald, ook in de vakantie. Momenteel mankeren vervangers iets aan hun bovenkamer als ze in het onderwijs gaan werken, collegialiteit is ver te zoeken, na de oorlog had men de meesters en jufs hard nodig, nu zullen er wel genoeg zijn die invalwerk willen doen....
Sterkte, Frankrijk, Adrianus

Reageren
n

nouker

23 juni 2017

ik heb een vervanging gedaan (8 weken) van na de paasvakantie tot op heden, 23/06, de collega die ik vervang komt zelf terug voor de deliberaties, ik zal dus niets betaald krijgen voor de zomervakantie zeker? En is zij dan wel in een voordeel situatie doordat ze me die extra week niet gunden?

Reageren
E

Emily Plouvier

11 juli 2017

Het loon van de grote vakantie wordt berekend voor de periode die je gewerkt hebt gedurende het schooljaar.
Heb je enkel die interim gedaan, dan krijg je niets in juli, maar wel een beperkte vergoeding in augustus. Je kan wel aanvullende werkloosheidsuitkering aanvragen als je voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Reageren
S

Sara Bomans

23 oktober 2020

vijf jaar later... is deze zieke slaven-regeling nog steeds van kracht of worden vervangers tegenwoordig wel correct vergoed?

Reageren
M

Martine

9 juli 2021

Dit jaar werkte ik het volledige semester in het avondonderwijs, minus de eerste week, toen was pas duidelijk dat de leerkracht niet zou werken. Geen enkele vakantie werd betaald voor zover ik kan nagaan. Maar wat ;e het meeste verbaast is het verschil in loon voor gelijk aantal gepresteerde uren tijdens die verschillende maanden (tot 40% meer of minder voor gelijke prestaties)> Heeft er iemand daarvoor een verklaring?

Reageren
N

Nele Beerens

13 juli 2021

Hallo Martine, bedankt voor je reactie. Op basis daarvan is het moeilijk om een verklaring te geven. Je informeert sowieso het best bij je secretariaat of werkstation als je vragen hebt over je salaris.

Reageren

Laat een reactie achter