Gepubliceerd op
Mag dat?

Word ik betaald als vervanger vlak voor of tijdens een vakantie?

Log in om te bewaren.

Sinds het schooljaar 2015-2016 is de vervangingsmogelijkheid van afwezige personeelsleden beperkt in een periode van 14 kalenderdagen voor of tijdens een korte vakantieperiode. 4 vragen en antwoorden over die maatregel.

Wat houdt de maatregel precies in?

Een personeelslid dat tijdelijk een personeelslid vervangt van wie de afwezigheid gestart is in een periode van 14 kalenderdagen voor of tijdens een korte vakantieperiode, ontvangt daarvoor geen salaris.
Als het afwezige personeelslid opnieuw afwezig is na de korte vakantieperiode of ononderbroken afwezig blijft tot na de korte vakantieperiode, ontvangt de vervanger slechts een salaris voor zijn prestaties vanaf de eerste dag na de korte vakantieperiode, op voorwaarde dat voldaan is aan de geldende regels voor vervangingen, o.a. de 10-werkdagen regel. (Let op: voor het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs kan zaterdag als een werkdag gelden).

Wat geldt als een korte vakantieperiode?

Met korte vakantieperiode wordt bedoeld de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie. In de centra voor leerlingenbegeleiding slaat het alleen op de kerst- en paasvakantie. In de Brusselse kinderdagverblijven van het GO! moet korte vakantieperiode gelezen worden als sluitingsperiode.

Voor wie geldt de maatregel?

De maatregel geldt voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, het volwassenenonderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding, de Brusselse kinderdagverblijven van het GO! en de voor- en nabewaking in de Brusselse basisscholen van het GO! De maatregel geldt dus niet voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs, de verschillende internaten, de pedagogische begeleidingsdiensten, de inspectie, de centra voor basiseducatie en de directies.

Zijn er uitzonderingen?

Wanneer de afwezigheid start in de periode van 14 kalenderdagen voor of tijdens een vakantieperiode en de vervanging gebeurt als reaffectatie of wedertewerkstelling door een personeelslid dat ter beschikking is gesteld wegens ontstentenis van betrekking, dan ontvangt dit personeelslid wél een salaris. Elke volledige of onvolledige betrekking waarvan de titularis of zijn vervanger afwezig is voor een periode van ten minste 10 werkdagen moet je immers als een ‘vacature’ beschouwen en is onderworpen aan de reaffectatie-en wedertewerkstellingsverplichtingen.

Meer info en voorbeelden vind je in de omzendbrief.

In september sterk starten met Klasse Magazine?*

  • 4 straffe nummers voor slechts € 10
  • Met doorleesdossier, verhalen en tips
  • Extra: zot zadelhoesje voor abonnees
Ik word abonnee

*Betaal vóór 7 juli en krijg een Klasse-kalender als extraatje