Vlaanderen
Klasse.be

Hulplijnen

Bij wie kan een leraar terecht die gepest wordt?

  • Laatste wijziging: 28 april 2023
  • 2 minuten lezen

Heel wat mensen en instanties in en rond je school zorgen op een of andere manier voor jouw welzijn: de directeur, de preventieadviseur, de vertrouwenspersoon, de vakbondsafgevaardigde … Je kan bij ze terecht als je met pesten wordt geconfronteerd. Maar welke stappen onderneem je als jouw probleem niet opgelost geraakt?


Je werkgever

De school is als werkgever verantwoordelijk voor het welzijn van haar personeel op het werk. Ook schoolbesturen moeten de federale wet over welzijn op het werk, de zogenoemde ‘welzijnswet’, en de codex over het welzijn op het werk toepassen. Het schoolbestuur of de directeur, is een mogelijk eerste aanspreekpunt.


De preventieadviseur voor psychosociale aspecten

Elk schoolbestuur heeft een preventieadviseur voor psychosociale aspecten (PAPSY). Die helpt als je te maken krijgt met geweld, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag of discriminatie.

De preventieadviseur behoort tot de interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk waarbij de onderwijsinstelling aangesloten is. Die werkt meestal samen met de vertrouwenspersoon (VP) die de personeelsleden opvangt die zich slachtoffer voelen. Die helpt hen oplossingen zoeken. De school is niet verplicht een vertrouwenspersoon aan te stellen.

De preventieadviseur kan op jouw vraag zowel via informele weg als formele weg zoeken naar een oplossing. De vertrouwenspersoon kan dat enkel via informele weg.


De preventieadviseur-arbeidsarts

Een spontane afspraak bij de preventieadviseur-arbeidsarts is een andere mogelijke stap. Bespreek daar je gezondheidsklachten die volgens jou gelinkt zijn aan je werk(omgeving).


De vakbonds- of andere werknemersafgevaardigde

Je vakbondsafgevaardigde of andere werknemersafgevaardigde, kan het probleem anoniem aankaarten:

In het arbeidsreglement staat wie je contactpersoon is als het gaat over welzijn op het werk. Je vindt er de contactgegevens van de preventieadviseur, vertrouwenspersoon of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.


Wat als je problemen niet opgelost geraken?

Als je schoolbestuur geen of geen geschikte maatregelen nam, eindigt de interne procedure. Dien jij een klacht in bij de inspectie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk, dan kan die het schoolbestuur maatregelen opleggen. Volstaat dat niet, dan is een gemotiveerde klacht neerleggen voor de rechtbank, strafrechtelijk of burgerlijk, de laatste stap.

Anne Siccard

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


M

MOREL Lieve

9 november 2018

Zou graag een totaal onafhankelijke werking zien buiten t school... (ben gesyndiceerd!) ...

Reageren
H

Helga

9 november 2018

Een school kan misschien wel een neutrale derde (onafhankelijke bemiddelaar) inschakelen om een conflict helpen op te lossen. De bemiddelaar kan de partijen ondersteunen in het zoeken naar oplossingen, is meerzijdig partijdig en het is vertrouwelijk. Ook dat is investeren in je personeel en het welbevinden op je werk met 1 heel groot voordeel; neutraliteit. Meer info mbt bemiddeling en conflicten mag je altijd vragen ?

Reageren
v

veerle

13 november 2018

De te volgen stappen om op een pestsituatie te reageren, werken subtieler (en dus moeilijker te bewijzen) pesten in de hand. Het probleem is dat een gepeste leerkracht wenst dat de situatie rechtgezet wordt . Ik vraag me af in hoeveel gevallen dat al is gebeurd? In het beste geval houdt het pesten op zo lang de gepeste er haar mond over houdt.

Reageren
L

Leerkracht

16 december 2018

Ja, mond houden is het beste.
Ik werk vele jaren in het onderwijs.
Vriendjes politiek, fr....de en pesten staat nog steeds in het onderwijs op nr 1.
Zolang je alles maar laat gebeuren en zich wegtrekt uit deze benarde dagelijkse situatie, is het min of meer goed.
Maar alles is zo georganiseerd, dat het een ware georganiseerde...is.
In het Brusselse is alles normaal.
Ik ben zelf ooit door de TA. afgedreigd geweest om mijn uren aan zijn buurman af te staan. Zijn buurman heeft dan ook de uren gekregen ondanks ik toen TADD. was en die man nog nooit lesgegeven had.
Dit is nog maar een echte fractie van alles wat ik meegemaakt heb en ik niet alleen.
Spijtig dat Hilde Crevits na zoveel hints niet ernstiger werkt maakt van het machtsmisbruik van directies.
In men school heeft ooit een collega op punt gestaan om zelfmoord te plegen door pestgedrag. Alles is gewoon in de doofpot beland.
(Men naam durf ik niet te vermelden.)

Reageren
a

anonym anonymus

13 juli 2019

U hebt het gevoel alleen te staan, u bent niet alleen
Enkel arbeiders pesten meer
Maar eventjes 11,8% van de Vlaamse leerkrachten geeft aan het afgelopen jaar ten prooi te zijn gevallen aan pesterijen. Dat blijkt uit een driejaarlijks onderzoek van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen bij 13.000 Vlamingen. In andere beroepsgroepen ligt dat percentage een stuk lager: gemiddeld 9,6%. Enkel laaggeschoolde arbeiders doen het nog slechter met 11,9%. De pesterijen gaan van roddelen en informatie achterhouden over uitsluiten tot regelrechte beledigingen en ongepaste opmerkingen over het privéleven. En niet enkel collega’s, maar ook directies doen er vrolijk aan mee. Schokkend, en onbegrijpelijk, dat de mensen die aan onze kinderen het goede voorbeeld moeten geven, elkaar zo ongegeneerd het leven zuur maken.
800 000 ziektedagen
De gevolgen van die pesterijen zijn niet mis: het ziekteverzuim in het onderwijs ligt onwaarschijnlijk hoog. Slachtoffers gaan immers vaak ten onder aan burn-out, stress of depressie. In 2013 waren maar liefst 800.000 van 2,4 miljoen ziektedagen in het Vlaamse onderwijs goed voor dergelijke psychosociale aandoeningen. ‘Ik kan al meer dan een maand niet werken’, getuigt V. uit G. ‘Ik zat er helemaal door. Een collega, gesteund door de directie, heeft mij compleet de grond ingeboord. Ik had recht op een halftijdse betrekking, maar heb die niet durven opnemen omdat ze mij bedreigden. “Als je hier komt werken, maken we er een heksenjacht van”, zeiden ze. “We gaan je pakken op elke fout die je maakt.” Wie kan zo nog lesgeven?’
Elke gepeste is er een te veel, elk duizendtal gepesten is een duizendtal te veel.

Reageren
G

Gebroken leerkracht

9 februari 2020

De directie en de inrichtende macht (het woord zegt het zelf) zijn veelal mensen die via via hun "postje" bemachtigen . Bekwaam hoeven ze daarvoor totaal niet te zijn. Er zijn er zelfs die er dagelijks hun werk van maken om personeel te vernederen, af te blaffen, op te sluiten ( ja, zelfs in België)... En alles moet in de doofpot of ... je vliegt eruit. Dat mensen daar heel verdrietig van worden en een trauma aan overhouden en zelfdoding overwegen vinden ze nog het leukst van al. Want dan kunnen ze nog eens lekker roddelen ....

Reageren
l

leerkracht

9 november 2020

Ik ben jaren gepest door een collega. Dit jaar heb ik hulp gezocht bij preventie adviseur en iemand van mediwet omdat het onhoudbaar was. Het gevolg is dat ik werd overgeplaatst naar de hoofdschool terwijl de pester mag blijven. Ik heb heel veel spijt dat ik hulp gezocht heb. Ik moest de pesterijen uiteindelijk maar vier jaar meer ondergaan. Ik zou het niemand aanraden!!! Het wordt je uiteindeljk kwalijk genomen. In het onderwijs sta je nergens met jouw problemen. Cov raadt me ook af om verdere stappen te ondernemen. Ik lijd geen financiële schade. Jammer dat men met pestgedrag nergens terecht kan.

Reageren
S

Stijn Van Overbeke

27 april 2023

Mooi in de theorie, in de praktijk helaas helemaal niet zoals het moet/kan.

Reageren

Laat een reactie achter