Gepubliceerd op
Hulplijnen

Bij wie kan een leraar terecht die gepest wordt?

Heel wat mensen en instanties in en rond je school zorgen op een of andere manier voor jouw welzijn: de directeur, de preventieadviseur, de vertrouwenspersoon, de vakbondsafgevaardigde … Je kan bij ze terecht als je met pesten wordt geconfronteerd. Maar welke stappen onderneem je als jouw probleem niet opgelost geraakt?

 1. Je werkgever

 2. De school is als werkgever verantwoordelijk voor het welzijn van haar personeel op het werk. Ook schoolbesturen moeten de federale wet over welzijn op het werk, de zogenoemde ‘welzijnswet’ en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten toepassen. Het schoolbestuur of de directeur, is een mogelijk eerste aanspreekpunt.
   

 3. De preventieadviseur voor psychosociale aspecten

 4. Elk schoolbestuur heeft een preventieadviseur voor psychosociale aspecten (PAPSY). Die helpt als je te maken krijgt met geweld, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag of discriminatie. De preventieadviseur behoort tot de interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk waarbij de onderwijsinstelling aangesloten is. Hij werkt meestal samen met de vertrouwenspersoon (VP) die de personeelsleden opvangt die zich slachtoffer voelen. Hij helpt hen oplossingen zoeken. De school is niet verplicht een vertrouwenspersoon aan te stellen.

  Contacteer je de preventieadviseur, dan volg je de formele procedure. Via de vertrouwenspersoon volg je de informele weg.
   

 5. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer

 6. Een spontane afspraak bij de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer is een andere mogelijke stap. Bespreek met hem je gezondheidsklachten die volgens jou gelinkt zijn aan je werk(omgeving).
   

 7. De vakbonds- of andere werknemersafgevaardigde

 8. Je vakbondsafgevaardigde of andere werknemersafgevaardigde, kan het probleem anoniem aankaarten:

  In het arbeidsreglement staat wie je contactpersoon is als het gaat over welzijn op het werk. Je vindt er de contactgegevens van de preventieadviseur, vertrouwenspersoon of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.
   

  Wat als je problemen niet opgelost geraken?

  Als je schoolbestuur geen of geen geschikte maatregelen nam, eindigt de interne procedure. Dien jij een klacht in bij de inspectie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk, dan kan die het schoolbestuur maatregelen opleggen. Volstaat dat niet, dan is een gemotiveerde klacht neerleggen voor de rechtbank, strafrechtelijk of burgerlijk, de laatste stap.

   

   


  Lees ook: Weggepest door mijn leerlingen en Hoe reageer je als leerlingen je pesten?

Inspireert Klasse Magazine jou in 2021-2022?

 • 4 kwaliteitsnummers met inspiratie van leraren en experts.
 • Fraai ondersteunend materiaal: kalender, posters, kaartjes ...
 • Je Lerarenkaart met meer dan 1000 voordelen in je brievenbus.