Gepubliceerd op
Mag dat?

Kan ik ook buiten de schoolvakanties een dag vakantie nemen?

Kan ik ook buiten de schoolvakanties een dag vakantie nemen? Bijvoorbeeld om naar een begrafenis te gaan?

Geike S.

Nee, dat kan niet

De vakantiedagen van de leerlingen zijn ook jouw vakantiedagen. Buiten deze dagen kan je geen vakantie nemen.

Als je wegens een gebeurtenis in jouw gezin of familie toch verlof nodig hebt, kun je omstandigheidsverlof of uitzonderlijk verlof aanvragen. Voor een geboorte, huwelijk of overlijden in de familie heb je recht op een aantal dagen omstandigheidsverlof. Dat vraag je aan bij je directeur. Achteraf dien je een uittreksel uit de geboorte- of huwelijksacte of een overlijdensbericht in.

valies en postkaartje

Daarnaast heb je ook recht op uitzonderlijk verlof wegens overmacht. Die overmacht moet het gevolg zijn van een ziekte of ongeval van iemand met wie je onder hetzelfde dak woont: je partner, een bloed- of aanverwant, een opgenomen kind in het kader van adoptie of pleegvoogdij. Je geeft aan je directeur een medisch getuigschrift waaruit blijkt dat je bij die persoon aanwezig moet zijn. Dit uitzonderlijk verlof is beperkt tot 4 dagen per kalenderjaar.

Jouw Lerarenkaart 2022 thuis?*

  • 4 kwaliteitsmagazines met inspiratie van leraren en experts
  • Fraai ondersteunend materiaal (kalender, poster, kaartjes ...)
  • Je Lerarenkaart 2022 valt in je brievenbus met het decembernummer
*Betaal vóór 2 november en krijg je Lerarenkaart 2022 thuis (enkel voor rechthebbenden)