Vlaanderen
Klasse.be

Mag dat?

Wat als mijn ziektedagen op zijn?

  • Laatste wijziging: 28 november 2023
  • 2 minuten lezen

Ik werk al 20 jaar als vastbenoemd leraar in het lager onderwijs. Enkele jaren geleden moest ik na een operatie revalideren, waardoor ik heel lang afwezig was. Nu moet ik opnieuw een operatie ondergaan. Hoe kom ik te weten hoeveel ziektedagen ik nog heb? Wat gebeurt er als ze op zijn?

Karen – leraar 3de leerjaar

Alle personeelsleden van het onderwijs hebben bij ziekte of ongeval recht op ziekteverlof. Hoe lang en of je betaald wordt, hangt af van je statuut.


Je bent vastbenoemd of toegelaten tot de proeftijd

Je hebt recht op 30 dagen betaald ziekteverlof per 12 maanden sociale anciënniteit. Dat is de optelsom van je gewerkte jaren in het onderwijs, eventueel gewerkte jaren in de openbare sector … Je werkstation berekent je sociale anciënniteit en je ziektedagen. Concreet: wie 20 jaar vastbenoemd is, heeft dus recht op ongeveer 600 ziektedagen.

Je werkstation weet hoeveel je er daarvan al hebt opgebruikt. Je kan je saldo opvragen via je school of rechtstreeks bij je werkstation.

Je betaalde ziekteverlof eindigt als je al je ziektedagen hebt opgebruikt. Je school stelt je dan ‘ter beschikking wegens ziekte’. Tijdens die periode ontvang je wachtgeld: afhankelijk van de aard van je ziekte ontvang je 100% of een percentage van je salaris. Het Bestuur medische expertise (Medex) beslist daarover:

  • bij een ernstige ziekte is je wachtgeld gelijk aan je laatste salaris als vastbenoemde
  • als Medex beslist dat je geen ernstige ziekte hebt, dan is je wachtgeld een percentage – tussen de 50 en 75 procent – van je laatste salaris als vastbenoemde.
  • Medex bepaalt ook of je opnieuw aan het werk moet (voltijds of via reïntegratie), nog een periode verder afwezig mag blijven wegens ziekte of tijdelijk/definitief vervroegd gepensioneerd wordt.

Je hebt bent tijdelijk aangesteld

Je hebt recht op 1 dag betaald ziekteverlof per reeks van 10 dagen waarvoor je als tijdelijk personeelslid een salaris hebt ontvangen.

Je wordt doorbetaald als je vooraf je opdracht effectief opnam en zolang je recht hebt op betaalde ziektedagen. Daarna ontvang je een uitkering van het ziekenfonds.


Je bent een contractueel personeelslid

Je hebt recht op betaald ziekteverlof tijdens de eerste 30 dagen van je afwezigheid. Dat is het gewaarborgd loon. Als je daarna meer dan 14 dagen werkt, heb je opnieuw recht op 30 dagen betaald ziekteverlof. Je moet wel een maand onafgebroken gewerkt hebben vóór je recht hebt op betaald ziekteverlof. Werk je met een bediendencontract van minstens 3 maanden, dan is dat niet nodig.

Als je geen recht (meer) hebt op een gewaarborgd loon, val je ten laste van het ziekenfonds.

Meer informatie over het ziekteverlof op
Onderwijs.vlaanderen.be

Leen Leemans

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


P

Philip

12 maart 2021

Beste collega's,

Ik zit in hetzelfde schuitje.
Reeds al heel wat operaties achter de rug, maar dit zijn maar alternatieven in wat nog volgen moet. Maw heb ik zowat 26 jaar dienst als vastbenoemd leraar.
Mijn ziektedagen zijn heel snel gegaan en sta ik momenteel op 40 dagen.
Naar mijn loopbaantermijn en leeftijd van 58 jaar moet ik nog een 4-tal jaren lesgeven om te kunnen genieten van mijn pensioen. Maar daar zit dan wel een addertje onder het gras. Stel terug een operatie, ziektedagen zijn volledig opgebruikt, wat dan? Ik heb al vele vragen gesteld aan bevoegde instanties, maar nooit concreet een duidelijk verhelderend antwoordt op gekregen.
Vervroegd pensioen. Wat is mijn pensioengeld dan? Hoe kan de medex bepalen of je al of niet op vervroegd pensioen moet gaan? Zijn er regelingen te treffen die verzachtend kunnen zijn? Want uiteindelijk diegene die ongewild ziek is geworden, wordt gewoon gestraft door de overheid. Een mens zit al in miserie en dat krijg je nog' s er extra bovenop.

Reageren
A

Alain Vandyck

14 december 2021

Beste,

Mijn dagen zijn op en dan wordt je op ziektepensioen gezet .

60% vzn je bruto loon.( zelfde als ziekenkas )
Je kan aan medewerkers vragen om je ziekte zls ernstig en langdurig te beschouwen; indien aanvaard krijg je wachtgeld gelijkgesteld aan je laatste loon.
Door medewerkers op pensioen gesteld worden doen ze pas op dr leeftijd van 63 of ibis te veel afwezigheden ( lees profiteren ) en het niet meer kunnen terug opstarten.
Normaal vind je die info ook bij VSOA of onderwijsvlaznderen.be

Reageren
T

Tanja Goossens

30 november 2023

Beste mevr. Leemans,

het stukje over Medex is me nog niet geheel duidelijk: hoe bepalen zij de ernst van de ziekte? Moet je nog op doktersvisite gaan bij hen? Baseren zij zich op de diagnose van de dokter zonder de zieke persoon zelf te onderzoeken?

Met vriendelijke groetjes,

Tanja

Reageren
M

Mieke Santermans

8 december 2023

Dag Tanja,
Meer informatie over de werking van Medex vind je op hun website:
https://www.health.belgium.be/nl/de-experten-onze-artsen
Vriendelijke groet,
Mieke van Klasse

Reageren

Laat een reactie achter