Vlaanderen
Klasse.be

Tips

Leerling zonder motivatie? Zo help jij die het derde trimester door

  • 5 mei 2022
  • 5 minuten lezen

Het laatste trimester zie je ze in elke klas: leerlingen die de moed laten zakken. Ze liepen vertraging op, hebben tekorten of zien gewoon de zin ervan niet meer in. Nog maar enkele weken te gaan, maar het is nooit te laat. Geef jij ze niet op, dan doen ze dat zelf ook niet zo gauw. Zorgcoördinatoren Fatima en Erik delen 7 tips om ze te motiveren.

1. “Creëer rust door realistisch te plannen”

Fatima Hajou, GO! Spectrumschool Borgerhout:  “Naarmate het einde van het schooljaar nadert, zien we eigenlijk bij veel leerlingen een dip in de motivatie. Het gevaar bestaat dat leraren daardoor in een dwingende kramp schieten: ze voelen de druk om hun curriculum af te krijgen en proberen er de laatste weken nog heel wat leerstof door te jagen. Die eisende aanpak – waarbij alles aan het einde als een trechter bij de leerlingen terecht komt – moet je voorkomen. Dat creëert druk en angst.”

“Wij raden leraren aan om hun planning voor de komende weken nu te maken. Ga voor een realistische spreiding en probeer het kaf van het koren te scheiden: wat is er nu werkelijk de essentie? Communiceer die planning ook transparant naar de leerlingen toe. Zo zijn er duidelijke verwachtingen en komen ze niet voor verrassingen te staan.”

2. “Maak tijd voor leerlingencontact”

Erik Van de Velde, GO! Spectrumschool Deurne: “Wanneer je als leraar merkt dat de motivatie van bepaalde leerlingen echt hapert, is het nog niet te laat om daarover met hen in gesprek te gaan. Waar zit je mee? Wat kan je er zelf aan veranderen? Hoe kunnen wij je daar als school bij helpen? Stel die belangrijke vragen.”

“In onze school werken we met ‘leerlingencontacten’: momenten waarop de klastitularis met de individuele leerlingen in dialoog gaat. Blijf daarbij ook constructief: we hebben nog heel wat weken voor de boeg, alles is dus zeker nog niet verloren. Wanneer je al vroeg dreigt met de examens om iedereen aandachtig te houden, dan wordt dat een uitputtingsslag voor de leerlingen.”

Zorcoördinator Erik Van de Velde
Erik Van de Velde, zorgcoördinator: “Heroriëntering zou een keuze op basis van talenten moeten zijn, geen persoonlijk falen.”

3. “Geef ze weer overzicht”

Fatima Hajou: “Sommige leerlingen hebben intussen voor meerdere vakken tekorten opgebouwd. Het risico bestaat dat ze door de bomen het bos niet meer zien en gedemotiveerd raken. Als school kan je overzicht bieden. Waar staat de leerling op dit moment? Voor welke vakken is er een inhaalbeweging nodig? Leg die globale puzzel met het team. Leerlingen zien daardoor in dat het nog realistisch is om hun leervertraging weg te werken. Het doemscenario dat ze in hun hoofd hadden, vervalt dan. Dat werkt motiverend.”

4. “Stel een haalbaar individueel plan op”

Fatima Hajou: “Eenmaal je in kaart gebracht hebt wat voor welk vak nodig is, kan je een individueel plan opstellen. Welke doelstellingen kan de leerling voor het einde van het jaar nog halen en welke niet? Denk breed: kan dat ook tijdens een stage of in de vorm van taken, opdrachten, spreekbeurten, remediëringslessen of inhaalexamens? Die transparantie zorgt voor opluchting bij de leerlingen. Stel het remediëringsplan samen met hen op: zij zijn eigenaar van hun traject.”

5. “Focus op interesses en talenten”

Erik Van de Velde: “Een A-attest behalen aan het einde van het schooljaar is voor veel leerlingen een ‘idee-fixe’. Soms zijn het de ouders die willen dat ze in een bepaalde richting kunnen doorstromen, soms willen de leerlingen dat zelf omdat ze dromen van een specifiek beroep. Wil een bepaalde leerling bijvoorbeeld dokter worden? Ga daar dan dieper op in: wat spreekt hen precies aan? Misschien is het voor die leerling vooral belangrijk om mensen te kunnen helpen en zijn er evenwaardige alternatieven.”

“Pols naar die onderliggende interesses en benoem de talenten van de leerling. Maak duidelijk dat die in meerdere beroepen of richtingen van cruciaal belang zijn. Op die manier voelt een eventuele heroriëntering niet als een falen, maar als een keuze die mee door de leerling is gemaakt op basis van kwaliteiten.”

Leerlingen voelen zich vaak opgelucht wanneer ze door de bomen het bos opnieuw zien

Fatima Hajou
zorgcoördinator

6. “Probeer de ouders te betrekken”

Erik Van de Velde: “Wanneer een leerling in de gevarenzone komt, proberen we dat meteen met hun ouders te bespreken. Vlot communiceren met ouders is niet altijd evident. We merken dat veel ouders het moeilijk hebben met digitale schoolplatformen zoals Smartschool. Daarom gebruiken we momenteel vooral kanalen die ze wel goed kennen: een bericht via WhatsApp of een rechtstreeks telefoontje landen meestal beter.”

“Ouders zijn een belangrijke partner. We willen niet dat ze op het einde van het schooljaar uit de lucht vallen bij een bepaalde beslissing. We vragen hen om de agenda van hun kind mee in het oog te houden. Lukt dat niet? Dan maken we op school meer tijd vrij voor opvolging. Helpen met het huiswerk is ook niet voor alle ouders vanzelfsprekend. Soms heeft de leerling thuis geen ruimte waar die rustig kan werken. Dan proberen we ervoor te zorgen dat die leerling terecht kan in de huiswerkklas of op een andere rustige locatie.”

7. “Laat de leerlingen niet los”

Fatima Hajou: “Leerlingen die het moeilijk hebben, motiveer je structureel door verder te gaan dan een eenmalig gesprek. Wij proberen hen minstens één keer per week te zien, vaak zelfs twee keer. Op die momenten kunnen we hun leerproces opvolgen, benoemen wat er wel en niet lukt, kleine succesverhalen schrijven en gerichte feedback geven. Door die opvolging creëer je ook een vertrouwensband”.

Erik Van de Velde: “Dat hoeven zelfs geen formele afspraken te zijn: op de speelplaats kan je evengoed eens polsen naar hoe het gaat. Met die kleine ontmoetingen maak je ook duidelijk dat je er voor hen bent. En blijf in hun leerproces geloven. Als wij dat niet meer doen, wie dan wel?”

Simon Verbist

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


S

Stijn

6 mei 2022

We merken in onze praktijk dat jongeren moeilijk kunnen verwoorden waar het precies 'misloopt' op school. Daarom hebben we een gesprekstool ontwikkeld: de Schoolmotivatiepuzzel. Dat is een interactieve gesprekstool voor leraren, ouders en begeleiders en jongeren om visueel duidelijk te maken wat de jongere motiveert, en wat hem demotiveert of wat de valkuilen zijn. Samen bepaal je dan de doelstellingen om opnieuw gemotiveerd naar school te trekken.

Reageren

Laat een reactie achter