Vlaanderen
Klasse.be

Zo doen zij het

Onderwijsinnovatie: maatwerk via trial and error

  • 17 augustus 2023
  • 3 minuten lezen

GO! De Scheepvaartschool in Antwerpen maakte de opleiding Binnenvaart modulair en duaal. Inspiratie vond ze bij andere scholen. “Maar door onze specifieke context konden we niks 100 procent kopiëren”, zegt directeur Roel Buisseret.

“De blauwdruk voor de vernieuwing lag in gesprekken met vierdejaars. Toen er problemen met gedrag en ondermaatse resultaten waren, vertelden de leerlingen dat de opleiding te lang duurde. Ons opleidingsschip en onze simulator? Dat vonden ze niet het echte werk. Ze vroegen naar meer aansluiting bij de realiteit. Hun verzuchtingen sloten naadloos aan bij die van de binnenvaartsector zelf. Er was werk aan de winkel.”

“Binnenvaartonderwijs kan je in Vlaanderen alleen in Antwerpen volgen. Daarom gingen we praten met Nederlandse scholen en legden we ons oor te luisteren bij het centrum voor Leren en werken. Dat leverde zeker inspiratie op, maar onze sector is zo specifiek, dat we alle succesfactoren moesten vertalen naar onze leerlingen en leraren, en naar ons gebouw en opleidingsschip.”

Leerling op opleidingsschip GO! De Scheepvaartschool in Antwerpen
Directeur Roel Buisseret: “Onze sector is zo specifiek, dat we alles moesten vertalen naar onze leerlingen en leraren.”

3 weken aan boord

“De leerlingen 2 dagen naar school en 3 dagen op stage sturen, zoals in het deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso)? Dat lukt niet. Wij rekenen namelijk in weken, want leerlingen zitten 2 of 3 weken op een schip en moeten in pakweg Basel aan of van boord gaan. En onze stageplanning is des te complexer, omdat we ook rekening moeten houden met de schoolvakanties.”

“De succesfactor ‘intensieve begeleiding’ uit het dbso kreeg daardoor een vertaling naar ‘intensieve begeleiding op afstand’. We hebben een leraar die voltijds contacten onderhoudt. Met de sector, de afzonderlijke schepen én de leerlingen die weken van huis zijn. Ze is dag en nacht bereikbaar en zorgt ervoor dat leerlingen hun verhaal kwijt kunnen.”

“Ook de klassenraden verlopen voor de leerlingen van binnenvaart via een ander ritme. Ze hebben andere rapportperiodes en de werkgevers beoordelen mee via telefoon of doorgestuurde documenten.”

Directeur Roel Buisseret GO! De Scheepvaartschool in Antwerpen
Directeur Roel Buisseret: “Innoveren is trial and error. Proberen, kijken wat er gebeurt, bijsturen, nog eens proberen.”

Proberen, bijsturen en nog eens proberen

Innoveren is trial and error. Proberen, kijken wat er gebeurt, bijsturen, nog eens proberen. Zo weten we nu dat er beter geen lesweek tussen een stage en een schoolvakantie zit.”

“En dat we het duaal leren in de derde graad weer wat moeten terugschroeven. Binnen dat kader hebben leerlingen immers niet de kans om stage te lopen in moderne buitenlandse rederijen. Ongewild verengden we de sector zo tot enkele Vlaamse spelers. Dat willen we niet en dus zoeken we weer creatieve oplossingen.”

e-book: onderwijsinnovatie open (cover) op tablet

E-book ‘Onderwijsinnovatie’

Je school is een bord spaghetti: trek aan 1 sliert en alles komt in beweging! Lees 6 inzichten die goesting geven, doorspekt met verhalen van schoolteams over ups en downs bij verandering. 

Download gratis het e‑book

Veerle Vanbuel

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


Laat een reactie achter